Hlavní navigace

DUZP při podpoře software do EU, mimo EU

 • (neregistrovaný) 85.71.73.---

  1. 2. 2017 13:03

  Dobrý den, jsme s.r.o., plátce DPH. Poskytujeme vzdáleně (přes e-mail, telefon) podporu software (případně servis, poradenství, údržbu programů také přes e-mail, telefon) do zemí EU, mimo země EU - pouze firmám - plátcům DPH. Firma si u nás služby na základě objednávky objedná většinou na 1 rok až 3 roky dopředu. Na základě objednávky vystavíme fakturu s datem DUZP přijetí objednávky i když podpora začíná např. o měsíc později (v režimu přenesené daňové povinnosti - u plátců z EU, bez DPH u odběratelů mimo EU). Je to tak správně? Nebo musíme vystavit nejdříve zálohovou fakturu, k ní daňový doklad při přijetí platby a fakturu - daňový doklad vystavit až při skutečném zahájení data podpory nebo dokonce až ke dni ukončení poskytování služby? Děkuji
  ________________________________________

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 7. 2. 2017 8:08

   bez přezdívky

   Dobrý den paní Zahradníčková,

   pokud své služby poskytujete výhradně osobám povinným k dani (nikoliv např. občanům, nepodnikatelům), je místo plnění určeno dle tzv. základního pravidla, tedy dle 9 zákona o DPH. Místo plnění se nachází v zemi příjemce, kde by měla být odvedena DPH (pokud jde o zemi EU).

   Ať už příjemce sídlí v EU nebo ve třetí zemi, v ČR se z takového plnění nebude odvádět daň, nicméně je poskytovatel povinen vykazovat tuto službu v daňovém přiznání, případně souhrnném hlášení.

   Kdy je plnění v těchto případech uskutečněno a kdy je poskytovatel povinen službu vykázat, upravuje ustanovení § 24a ZDPH. Plnění by mělo být zahrnuto do toho zdaňovacího období, ve kterém:
   a) buď dojde k příjetí úplaty - tam je to jasné, postupujete dle bankovních výpisů, nebo
   b) je plnění "uskutečněno" ve smyslu § 24a v kombinaci s ustanoveními § 21 odst. 4 písm. b) a odst. 5 až 9.

   Obecně lze říct, že plnění je v případě služby "uskutečněno", je-li celá sjednaná služby poskytnuta. Pak nezbývá než vystavit doklad a službu vyfakturovat. Nicméně musíme respektovat též ustanovení § 24a odst. 3, který stanoví, že u služeb do EU, kde máte povinnost podávat souhrnné hlášení, je službu nutno vyfakturovat nejpozději k poslednímu dni každého kalendářního roku.

   Ve vašem případě lze také uvažovat o tom, že některé vámi poskytované služby jsou rozloženy na dílčí plnění, potom byste postupovali dle § 21 odst 8 - dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě a k tomuto dni musí být vyfakturováno.

   Ještě pravděpodobnější je, že jde o tzv. opakované plnění "službou stejné povahy", jak říká § 21 odst. 9 ZDPH. Pokud je tomu tak, zákon požaduje fakturovat ke konci každého zdaňovacího období, neboť "u opakovaných plnění se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období".

   Zda je možná varianta opakovaných/dílčích plnění nelze posoudit bez přesné znalosti poskytovaných služeb a znění smluv s odběrateli.

   Je samozřejmě možné i vydávat zálohové faktury a následně "dofakturovávat" k datu uskutečnění plnění.

   Další ustanovení, které se vašeho případu týká, je § 28 odst. 5 ZDPH, které ukládá povinnost vystavit odběratelům z EU i ze třetích zemí daňový doklad, a to do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se poskytnutí služby uskutečnilo nebo byla přijata úplata (záloha).

   Pokud tedy přijmete zálohu, měli byste doklad vystavit. Další povinnost je dofakturovat plnění při jeho uskutečnění, tedy buď při úplném poskytnutí služby nebo alespoň jednou za rok ve smyslu § 24a, případně každý měsíc/čtvrtrok, tedy ke konci zdaňovacího období, jestliže že přikloníte k náhledu, že jde o opakované plnění.

   Poslední ustanovení, na které chci upozornit a které se vám může hodit, je § 104 ZDPH. Říká, že pokud plátce uvede plnění do nesprávného zdaňovacího období, a přitom tím nezkrátí svou daňovou povinnost, nebude tento postup sankcionován. Pokud tedy nemusíte krátit nárok na odpočet koeficientem, je pravděpodobné, že ani případné námitky správce daně ohledně období fakturace nebudou na vás mít negativní dopad.

   S pozdravem

   Jan Molín

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).