Hlavní navigace

Spolupracující osoba

 • 89.248.248.---

  7. 3. 2017 10:39

  Dobrý den,
  prosím Vás o radu. Vzhledem k novinkám v zákoně o DP, které by měly být platné od 1. dubna 2017 již přemýšlíme s manželem nad daněmi a daňovým přiznáním pro příští rok. Z novinek se nás nejvíce týká snížení hranice příjmu u paušálních výdajů, resp. max. částka výdajů, která se může odečíst, pokud příjem překročí stanovenou hranici 1 mil. korun. A také vyjmutí příjmů z nájmu z využití daňových bonusů. Z tohoto důvodu přemýšlíme nad spolupracující osobou. Manžel je OSVČ, uplatňuje paušální výdaje 60 %. Já jsem po mateřské dovolené, momentálně doma. Můj jediný příjem je z pronajímání bytu, který přiznávám již třetím rokem, standardně příjmy - výdaje. Máme tři děti. (dvě studují a jedno je ve školce).

  Rádi bychom se s Vámi poradili, zda chápeme správně z dočtených informací, že pro daňové přiznání 2017 bude ještě možno použít vyšší strop příjmů při paušálních výdajích, ale bez možnosti uplatnění daňových zvýhodnění. S tímto je pak pro nás důležité jak to bude příští rok u příjmů z nájmu, nevím jestli se už tato změna týká zdaňovacího období pro tento rok 2017, tzn. příští daňové přiznání už budu mít slevu jen na poplatníka. Proto přemýšlíme o spolupracující osobě, protože pokud by znamenalo, že manžel využije volby vyššího stropu bez daňového zvýhodnění a přerozdělil by příjmy a výdaje na mne, tak já bych si jako spoluprac. osoba děti odečíst mohla, takže bych přiznávala dva příjmy, ale daňové zvýhodnění bych si uplatňovala jen na spolupracující osobu a také bych musela platit z celkových příjmů sociální a zdravotní pojištění ? Nebo pouze z příjmů spoluprac. os. ?
  Velice děkuji a přeji hezký den.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 16. 3. 2017 19:51

   bez přezdívky

   Dobrý den,

   nejprve pár poznámek ke stavu projednávané novely zákona o daních z příjmů. (Viz např. zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=873)

   Jedná se poslanecký tisk 873, který byl následně v Senátu projednáván jako tisk 53. Senát dne 8. 3. 2017 tisk neschválil, ale s pozměňovacími návrhy vrátil do Sněmovny. Z toho vyplývá, že se snížila pravděpodobnost, že by novela (zahrnující novelizaci zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a dalších předpisů) byla účinná už k 1. dubnu, spíše to bude až od 1. května, je možný i 1. červenec.

   Ustanovení, na která se dotazujete, jsou:

   - body 25 až 28 (senátního tisku), tedy snížení stropů pro uplatnění paušálních výdajů dle § 7 odst. 7 ZDPř, toto omezení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů se použije až pro zdaňovací období započatá po účinnosti novely, tedy pro většinu poplatníků budou nižší stropy použity až pro rok 2018,
   - bod 142, který stanoví, že „§ 35ca se zrušuje“. Jde o ustanovení zakazující uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě, jestliže poplatník uplatňuje k příjmům dle § 7 (podnikání a další) nebo § 9 (nájem) paušální výdaje a součet takových dílčích daňových základů je vyšší než 50 % celkového daňového základu,
   - pokud jde o účinnost zrušení § 35ca, bod 13 přechodných ustanovení říká: „Jsou-li pro zdaňovací období roku 2017 u poplatníka splněny podmínky pro použití § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, toto ustanovení se NEPOUŽIJE, pokud poplatník postupuje pro toto zdaňovací období podle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho dovozuji, že již za zdaňovací období 2017 mohou být uplatněny jak sleva na manželku, tak i daňové zvýhodnění na dítě, přestože poplatník uplatňuje paušální výdaje, protože § 35ca „se nepoužije“.

   Situaci, kdy poplatník rozděluje příjmy na spolupracující osobu, řešil i Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců ČR, byl předmětem příspěvku 392/20.02.13. Celý zápis je dostupný např. zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/KV_KDP__02_13___final.pdf

   GFŘ zde zaujalo dvě stanoviska:

   1) Omezení výše paušálních výdajů (absolutní strop) se posuzuje PŘED rozdělením výdajů na spolupracující osobu (tedy nejdřív je nutné respektovat strop, uplatní se jeho maximum u poplatníka A, a teprve poté se příjmy – výdaje rozdělí i na poplatníka B (spolupracující osobu).

   2) Na SPOLUPRACUJÍCÍ osobu, na kterou byly rozděleny příjmy (s uplatněním paušálních výdajů), se nahlíží jako na osobu, která NEUPLATŇUJE paušální výdaje, neplatí tedy pro ni restrikce dle § 35ca. Může uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě.

   K pojistnému na sociální a zdravotní pojištění:

   Nadále platí, že pokud poplatník přiznává příjmy z nájmu dle § 9, neplatí se z těchto příjmů pojistné. Pojistné byste platila pouze z části příjmů, resp. z části daňového základu, který by na Vás rozdělil manžel, protože budete spolupracující osoba.

   Pro oznámení spolupráce platí stejná pravidla a lhůty jako pro zahájení samostatné výdělečné činnosti. Viz např. zde info ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-ozsvc-2016
   Rovněž pro účely zdravotního pojištění je spolupracující osoba zahrnuta do skupiny „OSVČ“, viz např. https://www.vzp.cz/platci/informace/povinnosti-platcu-metodika/2-5-osoba-samostatne-vydelecne-cinna-osvc

   S přáním úspěšného podnikání

   Jan Molín

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).