Hlavní navigace

Porušení mlčenlivosti

 • (neregistrovaný) 90.177.191.---

  7. 6. 2017 21:32

  Dobrý den,
  v r. 2003 jsem uzavřel u Daňového poradce smlouvu o daňovém poradenství a smlouvu o vedení účetnictví jeho odbornou firmou (také registrovanou u KDP). V roce 2010 mě FÚ napadl, že jsem špatně účtoval faktury, nedaňové jsem zaúčtoval jako daňové, některé vystavené faktury jsem vůbec nezaúčtoval cca za 1 mil. Kč. Jelikož mi několik let vedl i sestavoval účetní knihy daňový poradce a jeho firma, DP, DP k DPH a měl plnou moc k zastupování u FÚ i OSSZ zastupování. Nakonec jsem skončil u soudu za krácení daně a celkem jsem dostal 8 let. Po odvolání právník upozornil na porušení mlčenlivosti daňového poradce, který vypovídal u Policie i u soudů a nakonec jsem dosáhl úplného zproštění, protože mi vrátili účetnictví a já sám prokázal, že FÚ nemá pravdu to co tvrdil. Bohužel jsem zjistil, až po nabytí právní moci, že můj poradce spolupracoval z policií a navrhoval důkazy proti mě. Poradci jsem zaplatil za jeho služby za 8 let přes 1 mil. Kč a nakonec mě jeho "odborná práce, přivedla málem do kriminálu. Ví někdo jak dosáhnout odškodnění na DP za jeho porušení mlčenlivosti
  Děkuji, Růžička

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 7. 6. 2017 23:53

   M.M. (neregistrovaný) 78.136.148.---

   Dobrý den,

   původně jsem nechtěl reagovat, to co popisujete zde nelze objektivně hodnotit bez právních znalostí a znalosti trestního spisu. Mohu vám napsat pouze obecně, máte li sjednanou doložku mlčenlivosti ve smlouvě, nemělo by dojít k vyzrazení obchodních tajemství, z tohoto je vyjmuta mlčenlivost právě u orgánů výkonné moci, dále obhajoby stanovisek u finanční správy atd. Zde nelze mlčenlivost dodržet protože se tímto vystavuje sám zpracovatel riziku trestní odpovědnosti ( odepření výpovědi ), navíc má zpracovatel za předpokladu že ví či vědět mohl, že dochází při zpracování k možné trestné činnosti, oznamovací povinnost. Jedinou výjimkou je odepření výpovědi u osoby blízké ( například manželka nevypovídá ke spisu manžela ), to je jediná výjimka kdy není osoba blízká za odepření výpovědi trestně postihnutelná.

   Druhá rovina vašeho popisu je hmotná odpovědnost, zase záleží na tom, jak je postavená smlouva, daňový poradce je pojištěn ze zákona na tzv. profesní odpovědnost, účetní být pojištěn může ale nemusí ze zákona. Bez ohledu na pojištění se můžete občanskoprávní cestou domáhat škody ( zde finanční škoda jako jsou doměrky daní, penále a úroky z prodlení, jiné škody  např. obchodní ztrátu, poškození pověsti) u svého DP a ten by jí měl poté uplatnit jako škodní událost u své pojišťovny. Ale zase záleží na smlouvě, NOZ umožňuje ve smlouvách mezi podnikateli  ( tzv. segment B2B ) i omezující ustanovení nároků náhrady škody ( například limitovat její výši, či jiné limitující podmínky ) za předpokladu že jsou limitující ustanovení jasná, zasmluvněná. ( limitovat nelze pouze škody způsobené úmyslně ), v tomto případě by takto dopředu limitovaná škoda ve smlouvě, byla brána za tzv. upozornění na nebezpečí, které jste vědomě přijal podpisem B2B smlouvy.

   Budete si muset přečíst smlouvu, vyčíslit případné škody které uplatníte, zde ale hraje roli také čas, pokud vám vedl účetnictví a daně od roku 2003, tak to je ještě podle Obchodního zákoníku, kde byla obecná promlčecí doba pohledávek z obch. styku 4 roky, dále tu máte také promlčení doměrků z FÚ ( 3 roky ) takže, řešit to v roce 2017 nebude mít pravděpodobně ten efekt, který asi očekáváte. Poraďte se s právníky, zda je to vůbec řešitelné.

  • 8. 6. 2017 14:44

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   Dodatek k mlčenlivosti daňového poradce ( Zákon č. 523/1992 Sb. Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

   Doslovně je uvedeno v § 6 bodu  (9) :

   Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro účely trestního řízení, je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je daňový poradce nebo jeho zástupce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu. Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí.

  • 30. 7. 2018 10:49

   Leoš (neregistrovaný) 80.95.123.---

   Dobrý den,
   děkuji za informaci, ale daňový poradce se odvolává tím, že i když je daňový poradce tak vypovídal k účetním věcem a jako účetní, nikoliv daňový poradce. Tím se "vyvázal", respektive se chce vyvázat s odpovědnosti.
   Existuje někdo kdo kvalifikovaně posoudí práci nebo konání daňového poradce?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).