Hlavní navigace

Třístranný obchod

 • (neregistrovaný) 95.140.240.---

  15. 9. 2017 10:31

  Dobrý den, jsme kupující v rámci třístranného obchodu, kdy zboží do daňového skladu dorazilo z SK, ale obdrželi jsme fakturu z VB s informací, že se jedná o třístranný obchod. Jakým způsobem postupovat v rámci DPH? Bude mi vstupovat i do KH? Děkuji.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 17. 9. 2017 16:39

   M.M. (neregistrovaný) 78.136.139.---

   Dobrý den,

   třístranné obchody jsou specifické, já bohužel nyní nezpracovávám třístranné obchody a neznám konkrétní parametry jednotlivým obchodům ( je také potřeba si na -parametrizovat  váš účetní SW pro správné výkaznictví, kdy co SW to trochu jiný postup aplikace, ) záleží na tom v jaké pozici jste. Obecně,  podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o DPH je třístranným obchodem obchod, který uzavřou tři osoby registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího.

   Uvedené účastníky třístranného obchodu lze podle § 17 zákona o DPH charakterizovat následujícím způsobem:


       
   • Prodávajícím je osoba registrovaná k dani (v některém členském státě EU), ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno přímo ke kupujícímu.

   •    
   • Kupujícím je osoba registrovaná k dani (členský stát EU), kde dojde k ukončení odeslání nebo přepravy zboží od prostřední osoby. Kupující musí být plátcem nebo osoba identifikovaná k dani. Kupující musí informovat prostřední osobu o svém DIČ. Z takto pořízeného zboží má povinnost přiznat a zaplatit daň stejně tak, jako by pořídil zboží přímo od dodavatele z jiného členského státu bez asistence prostřední osoby.

   •    
   • Prostřední osobou (zprostředkovatelem) je osoba registrovaná k dani (v jiném členském státě, než ve kterém je registrována k dani prodávající či kupující osoba), jež pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání zboží kupujícímu v tomto členském státě. Prostřední osoba nesmí být registrována k dani v členském státě kupujícího (tam kde je ukončeno odeslání nebo přeprava zboží). Osvobození od daně při pořízení zbož&am p;ia cute; uplatňuje „prostředník“ dle náležitostí a způsobů stanovených zákonem tohoto členského státu. K povinnostem prostřední osoby patří i povinnost oznámit své DIČ prodávajícímu.

   Konkrétně tedy pořízení zboží z jiného členského státu prostřední osobou za účelem následného dodání v tuzemsku je tak osvobozeno od daně, přičemž jak již bylo výše zmíněno, prostřední osoba nesmí být v tuzemsku plátcem ani osobou identifikovanou k dani (ale musí být v jiném členském státě)!Náležitosti třístranného obchoduO třístranný obchod, tak jak je popsán výše, se jedná pouze v případě, jsou-li splněny následující kritéria:

       
   • Účastní se pouze tři subjekty (prodávající, prostřední osoba, kupující) registrované k dani ve třech různých členských státech

   •    
   • Předmětem obchodu je dodání téhož zboží v nezměněné podobě

   •    
   • Zboží je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do členského státu kupujícího

   Zboží je tedy dodáváno z jedné členské země zákazníkovi do druhé členské země přes obchodníka třetí členské země.
   V praxi je obvykle postupováno následujícím způsobem:

       
   • Prodávající zboží fyzicky přepraví nebo odešle kupujícímu do členského státu a vystaví zprostředkovateli fakturu. Na ní uvede, že se jedná o osvobozenou transakci, kterou deklaruje jak v daňovém přiznání, tak v souhrnném daňovém hlášení.

   •    
   • Prostředník vystaví kupujícímu daňový doklad, na který vyznačí, že se jedná o třístranný obchod, a uvede tuto transakci do souhrnného hlášení s označením kódu pro třístranné obchody.

   •    
   • Kupující: v rámci svého daňového přiznání přizná a zaplatí DPH za pořízení zboží z jiného členského státu. (Pokud bude mít nárok na odpočet, nechá

   •    

   •    
   • Intrastat
    Intrastat je povinný systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi zeměmi Evropské unie. Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká u osob, které odeslaly zboží nebo přijaly zboží z jiného členského státu, a to v hodnotě dosahující limitu pro vykazování údajů do Intrastatu. Osoby, které musí odevzdávat tyto výkazy, se stávají zpravodajskými jednotkami. Výkazy pro Intrastat se předávají pouze elektronicky za každý kalendářní měsíc.)

   Jste li kupujícím, postupujete tedy jako u pořízení zboží z EU od plátce ( dodáte vaše DIČ na prostředníka ) , + pravděpodobně vykážete data intrastatu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).