Hlavní navigace

Daňové přiznání 2016 zahrnující příjmy z ČR a Australie

 • (neregistrovaný) 2a00:1028:919d:----:----:----:----:----

  19. 9. 2017 0:42

  Dobrý den,
  obracím se na Vás s prosbou ohledně rady pro vypracování daňového přiznání za rok 2016. Za tento rok jsem měla příjmy na území ČR po dobu 9 měsíců a zbylé 3 měsíce jsem byla v Australii, kde jsem pracovala (part-time) a z odvedeného výdělku odváděla daň v Austrálii. Teď si podávám daňové přiznání za rok 2016 a nevím si zcela rady ohledně zahraničního příjmu. Do daňového přiznání zahrnujeme hrubý příjem a dále sociální a zdravotní hrazené zaměstnavatelem (34%). V Austrálii počítají daň přímo z hrubého příjmu (nemají žádnou superhrubou mzdu). Nevím tedy, zda mám v daňovém přiznání uvést hrubý výdělek z Austrálie přepočítaný na koruny nebo jej navýšit o 34%, abych dostala "superhrubou mzdu", tedy základ daně ke kterému pak připočtu samozřejmě výdělek z ČR.

  Velice děkuji za Vaši odpověď.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 19. 9. 2017 7:17

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   Dobrý den,

   ověřte si zda má Austrálie uzav.  smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ČR., pokud ano a jde o příjem dle §6 ( záv. činnost ) a půjde o metodu vynětí , pak máte v pokynech :

   1. Pokyny k výpočtu dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona) Do příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona se zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč. Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí. Je-li závislá činnost nebo funkce vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z příjmů, které se zahrnují do základu daně. Položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně použít. Upozorňujeme, že pokud má poplatník příjmy ze zdrojů v zahraničí ze závislé činnosti, postupuje se při vyloučení jejich dvojího zdanění podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo podle § 38f odst. 4 zákona. Zahrne-li poplatník příjmy uvedené v § 6 odst. 4 zákona do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň (sraženou daň uveďte na ř. 87a u rezidenta ČR, ř. 87b u nerezidenta ČR, který je daňovým rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícího EHP základní části DAP na stranu 3).

   ř. 31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (u poplatníka podle § 2 odst. 2 zákona včetně příjmů ze zahraničí) – vyplňte údaje, které zjistíte např. z dokladu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2016“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného jednotlivými zaměstnavateli na základě Vaší žádosti podle § 38j odst. 3 zákona. Zahrnete-li do DAP příjmy podle § 6 odst. 4 zákona (platí pouze pro rezidenty ČR, EU nebo státu tvořící EHP), jste povinen uvést veškeré tyto příjmy do ř. 31 a tyto doložit na „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“ (dále jen „Potvrzení o sražené dani“). Příjmy uveďte v souladu s § 5 odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č. 24 se jedná o součet řádků 2., 4. a 5. a ve vzoru Potvrzení o sražené dani č. 3 se jedná o ř. 2).

   ř. 32 Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona – uveďte pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je z příjmů uvedených na ř. 31 povinen platit podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb. a zákon č. 592/1992 Sb.) zaměstnavatel (ve vzoru Potvrzení č. 24 se jedná o řádek 6. a 7.). Částka odpovídající povinnému pojistnému se uvádí i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá (např. jde-li o příjmy za zdrojů v zahraničí). Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

   ř. 33 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 13 zákona – jste-li poplatník podle § 2 odst. 2 zákona (daňový rezident ČR) a máte příjmy ze zdrojů v zahraničí, uveďte na tento řádek daň zaplacenou z těchto příjmů, o kterou lze snížit příjem podle § 6 odst. 13 zákona.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).