Hlavní navigace

DPH

 • (neregistrovaný) 212.67.81.---

  21. 11. 2017 9:02

  Dobrý den,

  jsem  český plátce a chtěl bych realizovat službu pro firmu z Londýna a neplátce dph. Služba se bude realizovat přímo v Londýně a týká se to výstavby stánků a jejich zařízení i včetně keteringu na veletrzích. Jak by to bylo prosím co se týče DPH při vystavování faktur?

  Děkuji moc za radu

  Michal

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 21. 11. 2017 9:28

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   Dobrý den,

   jako český plátce DPH poskytujete službu na odběratele v GB ( ještě jsou v EU ), jde li o firmu ( i když akt. neplátce ) jde o osobu povinnou k dani uskutečňující ekonomickou činnost a současně ( tyto podmínky musíte hodnotit současně ) jde o služby pořádání veletrhů ( tedy zde,  je místo plnění tam, kde se akce koná  - tz. daň bude odvedena v GB protože místo plnění je v GB )

   Tedy v tomto případě budete jako český plátce účtovat bez DPH ( služby do EU ) systémem reverse charge, váš odběratel se musí registrovat v GB jako IO, a nahlásit vám DIČ pro daňové účely.  Je dobré je upozornit že potřebujete aby vám bylo doručeno Tz. ať se postarají o vyřízení DIČ ( VAT ID ) to musíte uvádět na FA v systému RCH.

   Jedinou výjimkou ( to si ověřte ) je,  pokud by ta firma byla náhodou z neziskového sektoru ( nějaká forma neziskovek, škola, církevní instituce ) která neuskutečňuje ekonomické činnosti. To by potom jste musel účtovat s českou DPH, obdobně jako FA na nepodnikající občany z EU.

  • 21. 11. 2017 10:17

   Michal (neregistrovaný) 212.67.81.---

   Děkuji moc. Ale pak to tedy znamená, že budu jako plátce diskriminován při výběrovým řízení? Protože jako s plátcem by měli navíc papírování?

  • 21. 11. 2017 10:20

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   Dobrý den,

   lituji, ale co já s tím ?

   a co s tím zákon o DPH ?

  • 21. 11. 2017 10:24

   Michal (neregistrovaný) 212.67.81.---

   Néé to nebylo nic proti Vám ani zákonu o DPH. Spíš jsem se jen ptal, zdali jsem tomu dobře porozuměl.

  • 21. 11. 2017 10:32

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   to je jasné, nemyslel jsem to proti vám,  možná jsem to napsal příliš " tvrdě ( budu ještě pracovat na vyjadřovací empatii ) ",  ale já nezměním dané věci   

   ať se daří

  • 21. 11. 2017 12:17

   Michal (neregistrovaný) 212.67.81.---

   Ještě jsem se chtěl zeptat pokud by tedy firma z Londýna měla na výstavu expozice budget 49000 eur a já výběrové řízení vyhrál, tak bych vlastně musel fakturovat 40 496 eur a oni vlastně odvedou navíc daň 8504eur a vejdou se do budgetu.

   Je to tak?:-)

  • 21. 11. 2017 12:35

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   to záleží zda budou pouze identifikovanou osobou nebo plátcem DPH, IO nemá nárok na odpočet tz. budete li FA 49000 EUR je to v systému RCH základ daně, v GB si odběratel přidaní ( tamní sazbou DPH ) jako IO však nemá současně nárok odpočtu ( bude je to stát 49000 + tamní sazba DPH ) , pokud se přihlásí jako plátce DPH, nejen že si přidaní ale současně ihned nárokuje,  systém RCH ve formátu plátce -plátce je koncipován jako + / -  systém  neutrálně - tz. bude je to stát právě ten základ daně ( 49000 EUR )  ke kterému si přidaní a ihned nárokují v tamní sazbě DPH ( je to fiskálně neutrální - jde pouze o metodu výkaznictví )

   to je řekněme jedna úvaha, druhá je zda vás jako uchazeče VŘ má zajímat zda protistrana zná daňové parametry, když vyhrajete zakázku na cenu realizace 49000 EUR vždy jako plátce DPH připočtete daň, a nebo pokud to specifické podmínky splňují přenesete povinnost připočtení daně na odběratele, zda on s tím počítá ve svých kalkulacích či ne, není zase až tak váš problém, pokud jaksi současně uvedete ve VŘ že jste plátcem

  • 21. 11. 2017 13:21

   Michal (neregistrovaný) 212.67.81.---

   A ještě jak by to bylo kdyby manželka byla nepltáce a poskytla službu v EU pro neplátce z EU(Londýna)?

  • 21. 11. 2017 13:26

   Michal (neregistrovaný) 212.67.81.---

   Přepokládám, že by se manželka stala pro danou službu OI.

  • 21. 11. 2017 13:28

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   bylo by to jistě zajímavé....., omlouvám se, dělám klienty, kont. daň. poradce

   díky 

  • 21. 11. 2017 13:47

   Lada (neregistrovaný) 89.31.46.---

   Problém je, že zákazník, který je podnikatel-neplátce z Velké Británie, se podle tamních daňových zákonů a předpisů kvůli přijetí služby od dodavatele z České republiky NEMUSÍ stát ani plátcem DPH, ani identifikovanou osobou k DPH. Oni to totiž v Británii mají ohledně DPH nastavené trochu jinak než my. Člověk by si myslel, že když jsou oba státy v EU, budou mít toto nastavené stejně, ale není tomu tak.

   U nás v ČR se podnikatel-neplátce DPH při přijetí služby ze zahraničí, a to služby v jakékoli hodnotě (i kdyby ta služba stála třeba jen 1 Kč), automaticky musí zaregistrovat jako identifikovaná osoba k DPH. Naopak v Británii neexistuje pojem "osoba identifikovaná k DPH". Buď jste plátce DPH nebo neplátce. A jako plátce DPH se v Británii musí podnikatel registrovat pouze tehdy, pokud (podobně jako u nás) překročí jeho obrat určitý zákonem stanovený limit. Britský podnikatel-neplátce si může přijmout služeb ze zahraničí kolik chce - pokud přitom nepřekročí zákonný limit, nemusí se registrovat ani jako plátce DPH, ani jako identifikovaná osoba. Že u nás to máme jinak, to může být britské firmě srdečně jedno, oni se řídí britskými daňovými zákony.

   Český plátce DPH pak bude po britském obchodním partnerovi vymáhat jeho DIČ zcela marně - on se kvůli Čechovi schválně k DPH registrovat nebude. A to plně v souladu s britským daňovým řádem. Čech bude mít problém, neboť nebude moci řádně vystavit fakturu s reverse charge. Takže rada pro českého podnikatele na závěr - pokud je zákazník britský neplátce DPH, nejlépe bude se na tento obchod vykašlat.

  • 21. 11. 2017 13:58

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   děkuji za doplnění...  (  jak je to přesně s povinností / nepovinností registrací k DPH podnikatelů / firem z V. B.  fakt netuším... )

  • 21. 11. 2017 14:05

   Lada (neregistrovaný) 89.31.46.---

   Jestli bude česká firma, která chce fakturovat Britovi nějakou službu, plátce nebo neplátce DPH, to je vzhledem k výše uvedenému vlastně jedno.

   Pokud je Čech plátce DPH, musí Britovi fakturovat s reverse charge.
   Pokud je Čech neplátce DPH, musí se nejprve zaregistrovat jako identifikovaná osoba - a pak Britovi fakturovat s reverse charge.
   (Protože při poskytnutí služby podnikateli z jiného členského státu EU se český podnikatel musí stát identifikovanou osobou.)

   V obou případech bude mít Čech problém, protože Brit se nezaregistruje k DPH a neposkytne mu svoje DIČ. Jenže Čech to DIČ potřebuje k fakturaci a k vykázání služby v souhrnném hlášení, které musí podat finančnímu úřadu...

  • 21. 11. 2017 14:22

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   to je otázka mezinárodního zdanění a práva v GB, pokud je to pravda ( neumím ověřit. současně nemám důvod vám jakkoli rozporovat )  a skutečně se nemusí firma z VB registrovat a ani se dobrovolně neregistruje v souladu s právem VB, nelze na ní hledět jako na plátce DPH, ani na plátce "povinného k DPH"

   myslím si ( ale bez konzultace s daň. poradci tz. nezávazně ), že v tomto případě nelze aplikovat systém RCH, pak by musel český plátce účtovat ZD + daň tz. +české DPH, povinnost odvodu by byla tedy  ( pravděpodobně ) v ČR a to na straně českého poplatníka. Souh. hlášení by nepodával, v KH by se to uvádělo do A5 ( v náv. na řádky 1,2, př. k DPH )

  • 21. 11. 2017 15:17

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   je totiž v ZDPH uvedeno :

   (2) Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo. Pokud je však tato služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

   tady by to skutečně odvedl český plátce DPH v ČR  tz. účtoval vč. českého DPH
   ...

   je tady ale také varianta, že je služby poskytnuta do VB ( s místem plnění ve VB - veletrhy v Londýně !   a to osobě povinné k dani - neplátci DPH v VB, pak je to ještě zajímavější, protože pak by pravděpodobně vznikla povinnost registrace českému plátci DPH současně ve VB, pak by musel fakturovat na svého odběratele s britskou sazbou DPH, a to DPH odvést sám ve VB

   Kdo je tedy osobou povinnou k dani z pohledu českého zákona DPH ?

   (1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v § 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

   (2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob,

   tak si vyberte

  • 21. 11. 2017 15:37

   M.M. (neregistrovaný) 2a00:1028:8b43:----:----:----:----:----

   samozřejmě ta druhá varianta tz. povinnost odvodu českým plátcem ve VB je pouze v případě že firma z VB ( osoba povinná k dani  )byť aktuálně neplátce ignorovat povinnost vlastní registrace tz. neposkytne VAT, tam totiž má být systém přenosu RCH na ní, no ale pokud to podle paní Lady neudělá ( nemusí či to prostě ignoruje )   tak smůla, tedy pro českého daň. poplatníka pokud vznikne povinnost odvodu ve VB ? pak jedině začít hledat britského daň. poradce

  • 21. 11. 2017 23:26

   M.M. (neregistrovaný) 78.136.143.---

   Dobrý den,

   aby nebyl v tomto zmatek, správný postup je jednoznačný, český plátce DPH poskytuje službu kulturních akcí veletrhu s místem plnění v EU ( VB - Londýn ) a to osobě povinné k dani ( tz. podnikající firmě z VB ( EU )  ) tedy jasně přenesená DPH ( RCH na odběratele ) odběratel má poskytnout své DIČ ( VAT )

   a zapomněl jsem dodat že toto se samozřejmě v Souhrnném hlášení vůbec nevykazuje ( protože pod kódem 3 se uvádí pouze poskytnutí služby s místem plnění v jiném čl. státě EU, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby dle §9 ods. 1 ZDPH ! ( tzv. služby dle základního pravidla místa plnění )

   Naopak vůbec se neevidují ( neuvádí  se! ) v SH dodané služby do EU českým plátcem, dle jiných pravidel uvedených v  § 9(2) + §10( a) až §10 (k) ZDPH

  • 26. 11. 2017 12:17

   Jan (neregistrovaný) 160.62.7.---

   Podle mne (ale upozornuji, nejsem odbornik), pokud dodavate do UK, tak mate dve moznosti:
   - bud provedete reverse charge - pak musi byt odberatel registrovany
   - nebo se zarigistrujete k dph v UK vy. Pak vystavite fakturu s DPH (britskym)

   Tady to je celkem jasne: https://www.gov.uk/vat-registration/when-to-register

   Businesses outside the UK
   There’s no threshold if neither you nor your business is based in the UK. You must register as soon as you supply any goods and services to the UK (or if you expect to in the next 30 days).
   Jako zahranicni subjekt se bohuzel nemuzete registrovat online, takze bud postou, formular VATA1A, nebo prostrednictvim agenta. Veskerou agendu pak jde delat online pres web - agenda je proti te ceske, vylozene jednoducha. Ale mozna agent jeste jednodussi.
   Zalezi na tom, jaky mate objem a zda se to vyplati.

   A pak je jeste dalsi varianta, pres prostrednika v UK.
   Coz mne privadi na dalsi myslenku - pokud budou sluzbu realizovat cizinci ... Zjednodusene: pokud prijede do Londyna banda makacu z vychodu a zacne tam neco stavet, mohou se stretnout s radou regulaci ...

  • 26. 11. 2017 14:15

   M.M. (neregistrovaný) 78.136.141.---

   Dobrý den,

   souhlasím, nejschůdnější varianta odběratel fi. z VB ( ekonomicky aktivní podnikající subjekt z EU neusazený v tuzemsku ) se registruje k DPH a dodá svoje VAT, ještě stále jsou v EU a snad platí alespoň obdobná pravidla pro všechny. Pak samozřejmě reverse charge na odběratele, místo plnění u kulturních akcí je tam" kde se konají " zde VB, místo plnění zde určuje §10 ZDPH tz. neeviduje se v SH.

   Zda se skutečně odběratel z VB registruje, zda musí, nemusí, či to bude prostě ignorovat nevím, to je takové co by, kdyby ... logicky uvažující dodavatel z ČR si ověří také odběratele, před vstupem do kontraktu.

   Pokud nakonec neposkytne,pravděpodobně vzniká povinnost odvodu DPH v tamní sazbě ve VB, a protože jsou zde pouze dva hráči v kontraktu ( dodavatel - odběratel ) , tak bohužel smůlu má ten český dodavatel, tady bych si tento obchod dost rozmyslel nebo kalkuloval do ceny náklady s tím spojené ( daň. poradci z VB nebývají asi nejlevnější a nějakou registraci přes " nějakého no . name agenta ?" dobře, to je indiv. věcí každého, komu co svěří )

   Ale to jen opisujeme, již uvedené.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).