Hlavní navigace

Ještě jednou vyměna bojleru

 • (neregistrovaný) 90.179.163.---

  29. 7. 2009 8:04

  Včera jsem měla dotaz, zda mohu dát do nákladů výměnu bojleru v pronajatých prostorách kde sídlí naše firma, podotýkám, že pronajímatel tvrdí, že výměna bjleru je náš náklad. Děkuji za odpověď.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 29. 7. 2009 8:25

   anitram (neregistrovaný) 80.188.34.---

   Re: Ještě jednou vyměna bojleru
   Také bych účtovala do nákladů, ale ve smlouvě by mělo být něco jako, že určité opravy si v pronajímaných prostorách děláte sami.

  • 29. 7. 2009 10:22

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Opravy v pronajatých nemovitostech I
   Zkopírováno:
   Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Jestliže nájemce vynaložil na věc náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má podle § 669 ObčZ nárok na náhradu těchto nákladů, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele nebo jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba.
   V případě nájmu nebytového prostoru je pronajímatel podle § 5 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor povinen odevzdat nebytový prostor nájemci ve způsobilém stavu k smluvenému nebo obvyklému užívání, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno. Nájemce je povinen podle § 5 odst. 3 a 4 zákona hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a ostatní opravy jdou k tíži pronajímatele. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést.
   Pro řešení oprav u nájmu bytů platí speciální ustanovení dle §687 odst. 2 ObčZ, dle kterého drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce, nestanoví-li nájemní smlouva jinak. Vymezení udržování a drobných oprav u nájmu bytů stanoví § 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb. ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník.

  • 29. 7. 2009 10:22

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Opravy v pronajatých nemovitostechII
   Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, a to podle: věcného vymezení nebo podle výše nákladu.

   Podle věcného vymezení se za drobné opravy bytu považují:
   a)opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
   b)opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
   c)výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů,
   d)výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
   e)opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
   f)opravy měřičů tepla a teplé vody.
   Dále se za drobné opravy bytu podle věcného vymezení považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, splachovačů, dřezů, kuchyňských sporáků, pečících trub, kuchyňských linek, opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení (nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění), dále pak výměny drobných součástí předmětů výše uvedených.

   Podle výše nákladu se za drobné opravy považují:
   Další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou výše uvedeny, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 300 Kč.

  • 29. 7. 2009 12:47

   sojka (neregistrovaný) 90.179.163.---

   Re: Opravy v pronajatých nemovitostechII
   Děkuji za citaci zákona,pomůže mě to nejen v tomto problému.
   Hezký den

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).