Hlavní navigace

Švarc system

 • (neregistrovaný) 193.165.146.---

  31. 10. 2005 12:50

  Jak to teď vypadá se Švarc systémem. Jsem OSVČ pracuji jako zedník na ŽL pod jednou firmou (nemám uzavřenou žádnou kolektivní smlouvu, ani smlouvu o dílo) a klasicky jednou za měsíc vystavím fakturu.
  Jak by to šlo řešit jinak???? Prosím poraďte.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 31. 10. 2005 14:26

   Ela (neregistrovaný) 62.40.68.---

   Re: Švarc system
   § 13 Zákona o zaměstnanosti:
   Právnická nebo fyzická osoba je povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat s v ý m i
   z a m ě s t n a n c i , které k tomu účelu zaměstnává v pracovně-právních vztazích podle zákoníku práce.
   Já myslím, že vaše práce je klasický ŠVARCSYSTÉM.

  • 31. 10. 2005 21:37

   Jiřka (neregistrovaný) 212.24.154.---

   Re: Švarc system
   §13 byl upřesněn v tom smyslu, že o Švarcsystém se nejedná, pokud ten pracovník používá vlastní nástroje. A soud letos rozsoudil případ, ve kterém šlo o stejnou věc. Pro stavební firmu pracovali vedoucí na ŽL. Také to bylo ohodnouceno jako Švarcsystém. Soud vydal rozsudek, že pokud lidé mají právo si vybrat, na základě jaké smlouvy budou s firmou spolupracovat. Pokud si přejí pracovat na základě smlouvy o dílo (jako OSVČ), pak žádný zákon jim v tom nesmí bránit.

  • 31. 10. 2005 22:12

   Anonymní 777 (neregistrovaný) 85.70.27.---

   Re: Švarc system
   Ten vercajk je uveden ve výkladu MPSV k § 13
   (JUDr. Jouza) na www.mpsv.cz
   a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zní:
   (překopírováno(
   Rozhodnutí č. 572
   Daň z příjmů: pojem závislé činnosti
   I. Daňový systém představuje nejen nezbytný prostředek k materiální existenci státu, nýbrž především test jeho legitimity. Soustava daní proto musí být z hlediska její koncepce i konkrétní aplikace transparentní, předvídatelná a přiměřená. V opačném případě zmíněnou legitimizační funkci nemůže splňovat, a v konečném důsledku tak zpochybňuje samotný význam a funkce státu.
   II. Vymezení pojmu „závislá činnost“ podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nemůže být redukováno toliko na činnost vykonávanou podle příslušných pokynů, nýbrž se musí jednat o činnost skutečně závislou na osobě plátce. Definiční prvek závislosti tak bude dán zejména povahou vykonávané činnosti (typicky práce vykonávaná na jednom místě výhradně pro jednoho zaměstnavatele) a také tehdy, pokud se bude jednat o činnost dlouhodobou a pokud k uzavření pracovněprávního vztahu mělo dojít především v zájmu osoby tuto činnost vykonávající, jejíž právní sféru neuzavření tohoto vztahu v konečném důsledku poškozuje. Naopak o závislou činnost zpravidla nejde, jedná-li se o specializovanou činnost vykonávanou pouze krátkodobě či nesoustavně, jejíž výkon je podmíněn faktory do značné míry nezávislými na vůli zadavatele (např. sezónní práce, práce závislé na počasí, práce podmíněné realizací jednorázově získané zakázky apod.). Tyto skutečnosti musí akceptovat i aplikace daňových předpisů, neboť v opačném případě by představovala nelegitimní zatěžující prvek soukromé sféry. Zvyšování zaměstnanosti nástroji působení státu, a to i daňovými, totiž ve svých důsledcích nemůže vést k tomu, aby byly uzavírány pracovní vztahy i tehdy, jestliže na jejich uzavření není dán oboustranný zájem. Takovýto výklad by popíral i samotnou soukromoprávní podstatu pracovního práva.

  • 1. 11. 2005 5:00

   Anonymní 777 (neregistrovaný) 85.70.27.---

   Re: Švarc system
   Totéž z MFČR:
   http://cds.mfcr.cz/ttfs.php?url=36/2005%20FZ.&date=-2

  • 31. 10. 2005 22:22

   Anonym JZ (neregistrovaný) 213.29.14.---

   Re: Švarc system
   řešíme to tak, že fakturujeme každou (případně dvě akce) na faktuře -pokud je vás víc,je možné to točit navzájem a v různých termínech - výsledkem by měl být jiný stav než 12 faktur stejné firmě. Navíc OSVČ používají vlastní nástroje,dojíždí vlastními dopr.prostředky (knihy jízd),případně nakupují i částečně materiál (pozor na plátce DPH - OSVČ většinou nebývají).
   Když se začalo se švarcsystemem "bláznit" strávil 1 pracovník týden v měsíci tím,že kombinoval dohody o provedení práce,faktury,nákupy materiálu apod pro 8 lidí. V současnné době se situace již uklidnila- např.PÚ již tyto problémy neřeší,ale přesto jsme docílili stav, že na konci roku má OSVČ vydáno např 20 Fa a tyto se opakují u jednotlivých zákazníků (firem,OSVČ) např. po 5-6 měsících.
   (Takže není splněna podmínka soustavnosti... apod.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).