Hlavní navigace

Hlášení prodeje alkoholu celní správě

 • (neregistrovaný) 85.71.137.---

  23. 8. 2010 22:06

  Provozuji hostinskou činnost a prodávám občerstvení v pronajatém stánku na kulturních akcích pořádaných městem. Minulý týden byla u jiného stánkaře na kontrole celní správa a dostal pokutu za to, že u nich nemá nahlášen prodej tvrdého alkoholu. Neví někdo prosím o co se jedná, hledám to jak divá a ničeho jsem se zatím nedobrala. Díky...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 24. 8. 2010 14:12

   autorka

   Dobrý den,

   o vyjádření k dotazu jsme požádali Celní ředitelství Ostrava. Tisková mluvčí Pavla Zdobnická odpověděla takto:

   Zákaz prodeje dle § 133 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

                   (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, je na stáncích, tržištích (tržnicích) nebo místech, které nesplňují technické požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb, zakázáno prodávat lihoviny a tabákové výrobky.

                   (2) Tabákové výrobky lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku [§ 132 písm. b)]. Tabákové výrobky a lihoviny lze jako doplňkový sortiment prodávat ve stáncích s občerstvením [§ 132 písm. c)].

                   (3) Tabákové výrobky a lihoviny lze prodávat v pojízdných prodejnách při prodeji zboží v místech, kde není zajišťován prodej v prodejnách, které splňují technické požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které jsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb.

                   (4) Lihoviny, i rozlévané, lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis 65c) nestanoví jinak.

                   (5) Osoba, která může podle odstavce 4 lihoviny prodávat, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním podniku o této činnosti písemně informovat příslušný celní úřad. Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin.

                   (6) Zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin stanovený zvláštním právním předpisem 65d) zůstává tímto ustanovením nedotčený.

   ____________________

   36) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

   65c) Například § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb.

   65d) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.


   Za nesplnění oznamovací povinnosti o prodeji lihovin může být uložena sankce až do výše 1 milionu korun. Plnění oznamovací povinnosti o prodeji lihovin kontroluje celní správa, která je správcem spotřebních daní. Jedná se o §133 odst. 4, 5  zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).