Hlavní navigace

výdaje %

 • (neregistrovaný) 217.77.165.---

  7. 3. 2006 11:51

  Dobrý den, může mi prosím ještě jednou někdo objasnit jak to vlastně je?Budu Vám asi připadat natvrdlá, ale už jsem z toho celá zmatená.
  1. Poplatník měl na konci roku 2004 pohledávku(faktura zaplacená až v lednu 2005).Jestli jsem to dobře pochopila, tak musí udělat dodatečné DAP za rok 2004 a tu pohledávku dodanit, aby mohl přejít z daňové evidence na %.
  2.Co mám udělat s přeplatky z OSSZ a VZP za rok 2004 vrácené v roce 2005?
  3.Faktura za rok 2005, je zaplacená v roce 2006.Tu zdaním až za rok 2006?
  4. Tudíž do příjmů se dostanou vystavené a uhražené faktury za rok 2005, z toho odečtu 60%, odečtu pojistné (zálohy, vratky a přeplatky) a mám základ daně, pokud bude menší než 107 300,-, musím uplatnit minimální základ daně.Chápu to správně?

  5.Jak je to s přehledy na VZP a OSSZ?Tam dám veškeré příjmy za rok 2005 (všechny faktury uhražené v roce 2005, tudíž i fa z roku 2004)?Do výdajů dám pouze 60% nebo i pojistné.Když si to představím tak mi vlastně základ daně nesouhlasí se základem daně v DAP.

  Může mi prosím mojí teorii někdo vyvrátit nebo upřesnit?Děkuji všem za odpověď a omlouvám se těm chytřejším, kteří to už dávno pochopili, že sem lezu s takovými otázkami.

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  • 7. 3. 2006 11:58

   taky Lenka (neregistrovaný) 83.208.3.---

   Re: výdaje %
   Jaký natvrdlá???
   Máte to zmáknutý!!!
   1) ANO, dodaníte podáním dodatečného DP za rok 2004
   2) NIC, ovlivní Vám základ daňe roku 2005 (POZOR, ale vedou se tu o to dost spory. Píšu Vám svůj názor)
   3) ANO
   4) ANO
   5) ANO, veškeré příjmy za rok 2005 i tu dodaněnou fakturu za rok 2004. Do výdajů si dáte % + pojistné (zaplacené zálohy, nedoplatky roku 2004 a přeplatky roku 2004).
   Základ daně Vám bude souhlasit, protože i v roce 2005 budete upravovat základ o ty již zdaněné pohledávky (přez tabulku E).

   PS : jen lezte, jsme rádi !!!

  • 7. 3. 2006 13:08

   Pája (neregistrovaný) 217.77.165.---

   Re: výdaje %
   O.K. mockrát díky, jste moc hodná, takže do řádku č. 101 uvedu veškeré příjmy, i fa z roku 2004. Do tabulky E zapíši fa z roku 2004, tím pádem se mi o ní sníží základ daně.
   Podám dodatečné přiznání, které bude vypadat takto:
   na první straně řádek ř3- dodatečné DAP a datum zjištění důvodu pro podání DAP.Úpravy podle § 23 do tabulky E (pohledávky s plusem).Ještě něco se píše?Odčitatelná položka na poplatníka, loňské údaje apod?Ještě jsem to nedělala. Po podání doplatit rozdíl (daň se zvyšuje) ř65. Může FÚ doměřit penále?
   Moc prosím odepište a nenechte mě na pochybách. Díky

  • 7. 3. 2006 13:18

   taky Lenka (neregistrovaný) 83.208.3.---

   Re: výdaje %
   Nebojte se, na pochybách Vás nenechám :-)
   rok 2005: ANO, řádek 101 všechny příjmy i ty z vystavených faktur z roku 2004. Ano, v tabulce E snížíte o již zdaněné faktury v roce 2004.
   Což se Vám promítne na řádek č. 107.

   dodatečné rok 2004:
   ano, v tabulce E si zvýšíte daňový základ = promítne se Vám to do řádku 106. A jinak tam musíte opsat všechny údaje a částky které jste měla v řádném daňovém přiznání toho roku. Pro vyplnění použijete tiskopis který byl platný pro DP za rok 2004. Navíc se tam vyplní řádek č.60 kam napíšete poslední známou daň, řádek č.61 tam se vypočte celková daňová povinnost a v řádku 62. vám vyjde rozdíl který musíte doplatit.
   Ŕádky 66 - 71 se v dodatečném DP nevyplňují.

  • 7. 3. 2006 13:40

   Pája (neregistrovaný) 217.77.165.---

   Re: výdaje %
   Moc, moc díky, už to konečně můžu dodělat.Kdybych mohla tak Vás zulíbám.
   Právě jsem našla takový "vejcuc" o tomto problému, souhlasíte s ním?
   Musím to rozložit do více zpráv:
   Novela zákona o daních z příjmů ze sklonku roku 2005 přinesla podstatně příznivější sazby pro uplatnění výdajů procentem z příjmů místo skutečných výdajů. Zvýšením sazeb na dvojnásobek i více se stávají procentní výdaje výhodné pro velkou skupinu poplatníků. Změna byla schválena dokonce se zpětnou platností, takže ji můžete využít již v daňovém přiznání (DAP) za rok 2005.

   Výdaje procentem z příjmů a paušální daň
   Terminologická poznámka: Často se vedle „procentních výdajů“ používá také termín „paušální výdaje“. Vždy máme na mysli uplatnění výdajů procentem z příjmů podle §7 odst.(9). Neplést s „paušální daní“, přesně „daní stanovenou paušální částkou“ podle §7a, kdy finanční úřad určí výši daně předem podle výsledků minulých let.

   Proč výdaje procentem z příjmů
   Deklarovaný smysl procentních výdajů je podpora podnikání snížením administrativní náročnosti. Zejména jde ale o snížení samotné daně, když skutečné výdaje jsou nižší než paušální.

   Při uplatnění procentních výdajů stačí místo daňové evidence vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek. Plátci DPH se ale neobejdou bez kompletní záznamní povinnosti pro potřeby přiznání k DPH. K větší jistotě poplatníka přispívá, že před finančním úřadem nemusí při případné kontrole obhajovat někdy sporné skutečné výdaje.

  • 7. 3. 2006 13:43

   Pája (neregistrovaný) 217.77.165.---

   Re: výdaje %
   Procentní sazby
   Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené, může uplatnit výdaje ve výši

   80 % z příjmů ze zemědělské výroby
   60 % z příjmů ze živností řemeslných
   50 % z příjmů ze živností ostatních
   40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
   (advokáti, daňoví poradci, soudní exekutoři ...)
   Zařazení do příslušné skupiny je pro procentní výdaje rozhodující. Někdy je nejednoznačné a povede k různým spekulacím. Řemeslné živnosti definuje Živnostenský zákon v příloze č. 1 a v § 21–22 předepisuje způsob prokazování odborné způsobilosti k jejich provozování. Jste-li na pochybách, podrobný popis obsahové náplně řemeslných i neřemeslných živností najdete v nařízení vlády č. 469/2000.

   Kdy jsou výdaje procentem výhodné?
   Podle odst. § 7 (10) procentní výdaje již zahrnují veškeré výdaje poplatníka, s výjimkou sociálního a zdravotního pojištění. V letech, kdy uplatňujete procentní výdaje, odpisujete investice pouze evidenčně na inventárních kartách majetku, ale odpisy do výdajů neuplatníte.

   V příloze č. 1 daňového přiznání kromě výdajů (ř102) vypočtených procentem z příjmů (ř101) uplatníte také zdravotní a sociální pojištění (ř103). Jste-li zaměstnavatelem, zahrnete i pojistné z mezd (viz pokyn MFin D-190). Není ale jasné, zda jde o celé odvedené pojistné nebo jen část připadající na zaměstnavatele. Sestava v účtu Daň z příjmů /Podklady z účetnictví /Výdaje procentem z příjmů počítá s druhou, výhodnější variantou.

  • 7. 3. 2006 13:44

   Pája (neregistrovaný) 217.77.165.---

   Re: výdaje %
   Dodatečné daňové přiznání za rok 2004
   Pro uplatnění procentních výdajů již za rok 2005 je třeba podle § 23 odst. (8) dodatečným daňovým přiznáním (DDP) za rok 2004 dodanit zásoby, pohledávky a závazky podle stavu k 31. 12. 2004. Základ daně se zvýší o hodnotu zásob a pohledávek a sníží o hodnotu závazků.

   V loňském daňovém přiznání vyplňte na první straně řádek ř3 – dodatečné DAP a datum zjištění důvodů pro podání DDP. Úpravy podle § 23 proveďte do tabulky E (závazky s mínusem). Podkladem pro jednotlivé částky může být výkaz o majetku a závazcích k 31. 12. 2004, ale doporučujeme ještě všechny položky prověřit podle podkladů.

   U plátců DPH pozor na to, že stav pohledávek a závazků v Přehledu o majetku je v cenách včetně DPH. Úpravy podle § 23 ale provádějte podle částek bez daně.

   Po podání DDP doplaťte finančnímu úřadu případný kladný rozdíl (daň se zvyšuje) z řádku ř65. Nezapomeňte promítnout změnu poslední známé daňové povinnosti do zálohy za 1.čtvrtletí (splatná od 15. března). Finanční úřad může za dodatečné zvýšení daňové povinnosti vyměřit penále, je ale naděje na prominutí nebo generální pardon na podobné případy.
   Účtování v roce 2005
   Příklad: Neřemeslná živnost, v roce 2004 daňová evidence, v roce 2005 uplatní procentní výdaje. V DDP za rok 2004 zvýší základ daně o 30 (pohledávky), 50 (zásoby) a sníží o 10 (závazky).


   V roce 2005 bylo uhrazeno 20 z pohledávek k 31. 12. 2004 (10 zůstává nedobytných), poplatník prodal všechen materiál a zaplatil všechny závazky. Odvedl zdravotní a sociální pojistné ve výši 15. Celkové zdanitelné příjmy byly 200.

   Řádné daňové přiznání za rok 2005:
   ------------------------------------
   ř101 příjmy: 200-20-50=130
   ř102 výdaje: 65 (50 % z příjmů)
   ř103 pojistné: 15
   ř104 zisk: 130-65-15=50
   Podle jiného názoru se nejprve uplatní 50 % výdaje (=100) a až potom odečtou úpravou podle § 23 (ř106=70) příjmy, které byly zdaněny již dříve.

  • 7. 3. 2006 13:45

   Pája (neregistrovaný) 217.77.165.---

   Re: výdaje %
   Zdravotní a sociální pojištění
   Dodatečné daňové přiznání za rok 2004 nemá žádný vliv na Přehledy pro VZP a ČSSZ. Pozor ale na stanovení vyměřovacího základu zdravotního a sociálního pojištění v roce 2005 – bude se lišit od základu daně z příjmů. Patří tam totiž všechny příjmy dosažené v roce 2005 (v příkladu 200), tedy i ty zdaněné už před rokem a letos proto vyloučené ze základu daně.

   Podle jiného názoru je třeba po DDP podat i opravné Přehledy VZP a ČSSZ za rok 2004 s promítnutou změnou základu daně, případně doplatit zvýšené pojistné. Za rok 2005 byste pak převzali základ daně do přehledů obvyklým způsobem bez dalších úprav.

   Přechod z daňové evidence na účetnictví
   Při přechodu z daňové evidence na (podvojné) účetnictví jsou předepsané podobné operace jako při přechodu na procentní výdaje: zdanění pohledávek, závazků a zásob. Pozor na odlišnosti: zvýšení základu daně můžete rozložit do devíti následujících let (§ 23 odst.(14)) nebo provést jednorázově, o rok později než při přechodu na procentní výdaje.

   Například při zahájení účtování od 1. ledna 2006 upravíte základ daně podle stavu k 1. 1. 2006 až v daňovém přiznání za rok 2006, zatímco přechod na procentní výdaje v roce 2006 je třeba promítnout již do daňového přiznání za rok 2005.

   Doufám, že naše diskuze pomůže i ostatním lidem, kteří v tom stále nemají úplně jasno:-))

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).