Hlavní navigace

Dropshipping

 • (neregistrovaný)

  7. 1. 2016 10:59

  Dobrý den, rád bych si v dohledné době otevřel eshop s produkty ze zemí třetího světa (mimo EU). Fungoval by stylem dropshippingu - příjmu objednávku od zákazníka v ČR/SR, příjmu platbu za objednávku, objednám zboží z asie přímo na adresu zákazníka. Zjistil jsem, že podle zákona při takovémto objednávání se nemusí zboží proclít do hodnoty 150€. Viz:

  Osvobození od cla se poskytuje u zásilek zboží nepatrné hodnoty. Limit, který vyjadřuje pojem "zásilka zboží nepatrné hodnoty" a týká se všech zásilek, které jsou odesílány přímo ze třetí země (není členem EU) příjemci, který se nachází na celním území Společenství (EU), je stanoven na částku 150 EUR. Osvobození od cla se však netýká alkoholických výrobků, parfémů a toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků.
  Když je tam psáno "všech" tak tedy i obchodních zásilek za účelem zisku ?

  Pokud tedy jsou osvobozeny, pak cena za objednání je končená a mám ji brát jako cenu s DPH nebo bez ? Kdybych totiž nechtěl být plátce DPH, tak musí nakupovat zboží s DPH, takže pokud by to byla cena bez, tak bych to DPH stejně musel odvést, abych to koupil za cenu s DPH ? Nebo bych v případě, že je to cena bez, musel být plátcem DPH ?

  Dále by mě zajímalo, jestli zboží musí mít nějaké licence, certifikáty, atesty, průkaz nezávadnosti, nebo něco podobného. Jednalo by se například o elektroniku do 30V (střídavého proudu), oblečení, hrnky, hračky atd. Například u těch hrnků, jestli je potřeba nějaký důkaz o tom, že není vyroben z nějakých látek, které jsou v EU označené jako nebezpečné a takové produkty se tu nesmí prodávat. Nebo za to bude mít odpovědnost dodavatel z asie ?

  Děkuji za jakékoliv odpovědi. Pokud budou podloženy nějakými úryvky ze zákoníku, tím budu radši.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 9. 1. 2016 0:01

   Adam (neregistrovaný) 78.110.214.---

   Dobrý večer,

   podnikám v zahraničním obchodě, takže jsem z oboru. Kromě velkoobchodních kontraktů (wholesale contract) mám i pár dropship kontraktů. Určitě uzavřete mezi sebou smlouvu (Agreement of dropshipping contract)

   Teď obecně k dropshippingu:

   Obecně o drop shippingu – prodejce v ČR (dále jen prodejce) nejprve zboží nakoupí od zahraničního dodavatele (dále jen dodavatele) například za velkoobchodní cenu a poté prodá svému zákazníkovi v ČR (dále jen zákazníkovi) za maloobchodní cenu, zboží ale zasílá dodavatel přímo zákazníkovi. Na rozdíl od affiliate marketingu jsou na faktuře identifikační údaje prodejce a balík je opatřen logem prodejce.

   Nejprve se podíváme na vlastnictví zboží, co se s ním vlastně děje.

   Vlastnictví

   Mohou nastat dvě situace:

   A/ vlastnické právo přechází z dodavatele na prodejce a z prodejce na zákazníka

   B/ vlastnické právo nepřechází na prodejce, přechází přímo z dodavatele na zákazníka

   A/ V tomto případě vznikají patrně kupní smlouvy mezi prodejcem a dodavatelem a mezi prodejcem a zákazníkem.

   Kupní smlouva mezi prodejcem a dodavatelem vzniká na základě tzv. drop shipping contractu, tedy neuzavírá se na každé zboží nová smlouva.
   Kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem vzniká objednáním zboží ze strany zákazníka a jejím potvrzením ze strany prodejce.
   Zde nastávají dvě rizika. Drop shipping contract je velmi obecný dokument, nejsou zde popsány technické údaje o zboží a velmi jednoduše se tedy může prodejce dostat do stavu, kdy zákazníkům přichází zboží, které neodpovídá jeho představám. Druhým rizikem je to, že prodejce je odkázán na poctivost dodavatele, tedy že obsahem balíku je faktura se všemi náležitostmi včetně upozornění na to, že zákazník může od smlouvy odstoupit do 14 dnů, český návod, apod. Za všechna tato porušení bude zodpovídat prodejce, protože on má uzavřenou smlouvu se zákazníkem. Tzn. výhodu toho, že prodejce nemá sklady apod., vyvažuje nevýhodu, že vlastně podniká se silnou závislostí na poctivost a řádnost dodavatele.

   V čem ale může vzniknout největší konflikt? Podle českého práva vlastnické právo vzniká zásadně převzetím věci. Je to především riziko pro potenciální zákazníky, že pokud prodejce nechce převzít zodpovědnost, může se začít vymlouvat na to, že vlastně nebyl vlastníkem daného zboží a že zboží pouze zprostředkoval. I toto je třeba vyřešit ve smlouvě a důsledně popsat průběh takové transakce, odpovědnost za vady a vztah dodavatel/zákazník a prodejce/zákazník.

   B/ Je také možné se domluvit s dodavatelem, že vlastnické právo přechází z dodavatele přímo na zákazníka se všemi právními dopady. Pak ale vzniká otázka, jestli je to vůbec dropshipping nebo ne. Domnívám se, že by pak nebylo možné, aby na faktuře byly údaje prodejce, protože by prodejce prodával něco, co mu nepatří. Tento případ tedy uvažovat nebudeme.

   Platba a daň z příjmu

   Opět rozlišíme dvě situace:

   A/ Zákazník zaplatí přímo dodavateli a ten dá prodejci provizi. Pak je příjem prodejce provize, kterou musí zahrnout do příjmů v přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo právnických osob (podle toho, jestli podniká jako OSVČ nebo s.r.o.).

   B/ Zákazník platí přímo prodejci, který odvádí část dodavateli. Celá částka je pak příjem prodejce a to, co hradí dodavateli, je jeho výdaj. Opět se to projeví v daňovém přiznání.

   DPH obecně

   Zde je to nejkomplikovanější. Vždy platí fakt, že pokud příjmy prodejce dosáhnou 1 mil. Kč za 12 měsíců, musí se registrovat k DPH.
   Proč jsme nejprve řešili to vlastnictví. Protože „pořízení zboží z jiného členského státu“ definuje zákon o DPH jako „nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím, které je odesláno nebo přepraveno…“.

   Pořízení zboží v EU a DPH

   Od DPH je osvobozeno zboží, které pořídil neplátce DPH do částky 326 tisíc korun hodnoty pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce. Pokud i dodavatel není plátcem DPH, nemusí se prodejce o DPH starat. Jakmile je ale tato hodnota překročena, musí se prodejce registrovat k dani a odvádět DPH.

   Pokud je prodejce plátcem DPH registrovaným v ČR a pořizuje nové zboží (a nejde o auto) od dodavatele - plátce DPH v zahraničí, zboží prodejce doveze do ČR a je pořizováno pro jeho ekonomickou činnost, pak dodavatel bude fakturovat částku bez DPH. Prodejce má pak povinnost samovyměřit DPH na výstupu a současně má právo uplatnit stejné DPH na vstupu. Potom se DPH v součtu odvodu a odpočtu rovná nule.

   Reklamace

   Zde je důležité to, že prodejce má uzavřenu smlouvu se zákazníkem, pak z toho vyplývají všechny povinnosti včetně povinnosti řešit reklamace do 30 dnů, což je při této formě podnikání takřka nesplnitelný úkol a to je další riziko podnikání.

   Způsob vyřizování reklamací by měl být popsán v drop shipping contractu. Většinou je tam ustanovení, podle kterého zboží prodejce pošle zpátky dodavateli a vrátí zákazníkovi peníze. Obecně bych nedoporučoval toto podnikání se zbožím, u které jsou časté reklamace, protože by se to mohlo prodejci prodražit.

   Prodej vráceného zboží

   Pokud zákazník vrátí zboží prodejci a ten mu vrátí peníze, vzniká otázka, co se zbožím. Opět záleží na smlouvě mezi prodejcem a dodavatelem v zahraničí. Může to být například takto:

   Zboží stojí 100 Kč, které prodejce obdrží od zákazníka. Prodejce pošle dodavateli 70 Kč, tzn. 30 Kč je provize. Zákazník ale zboží vrátí prodejci a dostane zpátky 100 Kč. Prodejce zboží pošle dodavateli, který mu odvede 70 Kč (částky 100 Kč a 30 Kč se započtou) a oba budou na nule. Ve smlouvě se zpravidla jedná o měsíční nebo kvartální vyrovnání, takže se spočítají vzájemné pohledávky a závazky za větší období a vypořádají se.

   Jiná situace by byla v případě, že se prodejce s dodavatelem domluví, že mu zboží zůstane. Daň při pořízení zboží byla už vyřešená. Při opětovném prodeji ale musíte zboží opět zatížit DPH, pokud jste plátcem DPH.

   Závěr

   Tato forma podnikání vyžaduje spolupráci s právní kanceláří. Minimálně do doby, než se to zaběhne.

   Doufám, že jsem Vám tím alespoň trochu pomohl a neodradil Vás od této formy podnikání. Přeji Vám hodně štěstí a úspěchu v podnikání.

   Mějte se

  • 9. 1. 2016 14:26

   Adam (neregistrovaný) 78.110.214.---

   Včera jsem to nedopsal úplně, protože už jsem byl unavený. Ještě k DPH ze třetích zemí a k povinnosti se registrovat k DPH.

   Pokud dovážíte ze 3 zemí (jejíž seznam si můžete najít na internetu), tak se na Vás limit 326 000 nevztahuje. Tento limit se vztahuje POUZE PŘI DOVOZU Z EU. Při dovozu ze třetích zemí pro Vás platí český limit 1.000.000 Korun. Avšak berte na vědomí, že při dovozu budete platit clo i DPH celnímu úřadu. Jinak výše cla se pohybuje u normálních věcí, které u nás obvykle zákazníci objednávají v rozmezí 2 - 6%.


   Pokud ve smlouvě uzavřené s dodavatelem budete Vy ten, kdo za zákazníka zaplatí DPH + případné clo, budete muset postupovat tak, že po odeslání zboží od Vašeho dodavatele k zákazníkovi připadne vlastnické právo nejdříve na Vás jakožto prodejce a dále z Vás na Vašeho zákazníka, tím, že s kupujícím Vy uzavřete kupní smlouvu podle Vašich platných obchodních podmínek, vystavených na Vašem e-shopu.

   Pro dovoz zboží do ČR platí následující podmínky pro výměr DPH a cla:[/b]


       
   • Zboží do 22 EURO (ca. 30 USD/600 Kč) - neplatíte clo, ani DPH

   •    
   • Zboží od 22 EURO do 150 EURO (do ca. 200 USD/4.200 Kč) - platíte 21% DPH, žádné clo

   •    
   • Zboží nad 150 EURO (nad ca. 200 USD/4.200 Kč) - platíte 21% DPH a k tomu 2 až 6% clo


   Takže si to shrnem: Vy se stanete plátcem DPH až od obratu vyššího než 1 000 000
   Clo a DPH při nákupu zaplatíte vždy podle hodnoty( viz výše), avšak při prodeji prodáváte zboží zákazníkovi už za cenu včetně DPH.
   Snad je to dostatečně jasné. Pokud by Vás případně ještě něco zajímalo, nebojte se zeptat.

  • 25. 1. 2016 20:59

   Cuprumov (neregistrovaný) 89.203.253.---

   Dobrý den,
   zaujala mě vaše diskuze a rád bych se ještě zeptal na jednu otázku:

   Ty hodnoty 22 a 150 euro zahrnují pouze hodnotu, za kterou jsme nakoupili?
   Například: Rád bych dovážel knihy z RF. Průměrná cena knihy je 100 rub, tj. cca 31 Kč.
   Ideálně bych si vždy poslal takový balík, aby se do té sumy 22 nebo 150 eur vlezl.
   Ale!
   Zahrnují ty hodnoty 22 a 150 eur i poštovné?

   Děkuji za odpověď.

  • 1. 2. 2016 23:41

   Adam (neregistrovaný) 78.110.214.---

   Dobrý den,

   clo se počítá JEN ze zásilky bez poštovného
   DPH se však už vypočítává takto:

   vyměřovací základ pro výpočet DPH = cena zboží + cena dopravy

   Takže ano, do základu pro výměr DPH se započítává i doprava. Na knihy by snad ani clo být nemělo, podobně jako je to u elektroniky, ale jistě to nevím, knihy moc nedovážíme.

   čili nákup knih za 100 EUR + doprava třeba 20 EUR =>

   vyměřovací základ pro DPH bude 120 EUR
   daň bude 20,83 EUR
   celkem zaplatíte 140,83 EUR

   Přeji hodně štěstí v podnikání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).