Hlavní navigace

Online prodej na Amazonu a daně

 • 89.190.50.---

  17. 2. 2016 14:28

  Dobrý den, chystám se začít prodávat zboží na Amazonu v Evropě, hlavně v Anglii, Itálii a Německu.
  Jsem živnostník. Budu využívat sklady a balící služby Amazonu (tzv.fullfilment by Amazon - FBA), takže
  je nutné, abych se registrovala k DPH.

  Budu nakupovat zboží hlavně online v ČR  a i v EU a posílat je do skladů Amazonu v Anglii, Itálii a Německu. Budu zaregistrována
  zvlášt na amazonu.uk, amazonu.de a amazonu.it a prdávat zboží ze skladu v té zemi bud jen v rámci
  té určité země nebo v rámci celé EU (oboje je možné, záleží jakou možnost si zvolím na účtě Amazonu).

  Chtěla jsem se zeptat jak to bude s daněma  a co bude pro mě výhodnější.
  Je jasné, že jako český živnostník musím vést účetnictví tj.daňovou evidenci v ČR.

  Mám se registrovat k DPH v ČR a nebo v té dané zemi např. v Anglii atd?
  Pokud budu registrována k DPH jen v CR, tak jak vykazovat DPH v danověm přiznání ?
  Zboží budu prodávat v cizině, ne na území ČR, nakupovat zboží budu v CR nebo
  v EU.

  Budu nakupovat zboží v ČR, hlavně online z eshopů a to jak z velkoobchodu, tak často ale i
  z maloobchodu. Je nutné, aby na fakture z online eshopu z maloobchodu bylo uvedeno moje DIC nebo aspon ICO ?
  Eshopy toto moc neumožnuji, nakupovat zboží na ICO, resp. DIC.
  Jak to má být správně (myslím správně to co je reálně možné, pokud eshop mi nechce vystavit doklady s DIC, za to já přece nemuzu )
  by byl doklad danově uznatelný, jak pro DPH, tak i z hlediska daně z příjmů.

  Nepředpokládám ale, že maloobchodníci mi jako plátci DPH odečtou, to nejsou moc ochotní dělat. Pokud DPH neodečtou,
  v ČR, tak to asi nevadí, dan vykážu ja na vstupu jako odpočet.
  Jak to ale dělat pokud DPH neodečtou maloobchodní eshopy z ciziny, vystaví mi fakturu i s DPH. A já budu muset v CR
  DPH ještě dovyměřit nebo jak to přesně bude?

  Můžete mi to prosím nějak jasně a názorně sepsat jak to bude s DPH a dále i s doklady uznatelné pro dan z příjmu. 
  Poznamenám jeste znovu jen, že nebudu prodávat zboží, které je ve skladě v CR (Amazon má sklad v CR, ale není
  otevřený pro malé živnostníky), ale zboží, které je na skladě Amazonu v jiné zemi EU.

  děkuji moc za rady
  S pozdravem R.Vavrichova

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 24. 2. 2016 15:53

   bez přezdívky

   Dobrý den paní Vavřichová,

   prodej zboží z území více evropských států znamená, že (z hlediska DPH) bude tzv. "místo plnění" ve více zemích, z nichž každá může mít poněkud odlišné podmínky pro registraci k DPH. Navíc musíme rozlišovat situace, kdy dodáváte podnikatelským subjektům (a zde ještě rozlišujeme plátce a neplátce) nebo občanům - nepodnikatelům.

   Z hlediska českého zákona o DPH a obecných podmínek daných Směrnicí 2006/112/ES lze uvést následující pravidla pro dodávky zboží z ČR podnikatelům v jiných zemích EU:
   - plátce DPH registrovaný v ČR dodávající zboží do jiného členského státu fakturuje bez daně, daň odvádí odběratel sídlící v jiném členském státě, musí jít ovšem o tam registrovaného plátce,
   - obdobně je nahlíženo na přemístění vlastního obchodního majetku do jiného státu EU, nakoupíte-li např. zboží v ČR a převezete si ho do skladu Anglii (kde budete též zaregistrována jako plátce), potom v ČR je dodávka osvobozena od DPH, ale v Anglii půjde o "pořízení zboží z jiného členského státu" a musíte tam odvést DPH (zároveň uplatníte nárok na odpočet),
   - pokud se při dodávce do jiného členského státu změní vlastník, nejde o přemístění vlastního obchodního majetku, ale o dodání zboží do jiného členského státu, které je:
      - osvobozeno, je-li odběratelem plátce registrovaný v EU (viz výše) nebo
      - zdaněno v ČR, je-li odběratelem evropský podnikatel - neplátce (kterému ani pořízením zboží nevzniká registrační povinnost).

   Registrační povinnost k DPH je třeba ověřit ve všech státech, ve kterých hodláte podnikat. Např. v ČR se nemusíte registrovat, dokud Váš obrat (ve smyslu § 4 zákona o DPH) nepřekročí 1 mil. Kč za 12 měsíců po sobě jdoucích a zároveň nepořídíte zboží z jiného členského státu v hodnotě převyšující 326 000 Kč v příslušném a bezprostředně předcházejícím roce.

   Zatím jsme hovořili o dodávkách zboží mezi státy EU, kdy na straně dodavatele i odběratele je podnikatelský subjekt.
   Pokud budete zboží dodávat konečným spotřebitelům, nejde (v terminologii zákona o DPH) o "dodání zboží", ale o tzv. "zasílání zboží".

   V případě zasílání zboží má každá země svůj limit, do kterého se zasílání z jiného státu EU zdaňuje ve státě dodavatele. Je-li limit překročen, místo plnění a s ním i povinnost odvést daň se přesunuje do státu, kde má bydliště odběratel. Výše limitů je různá, obvykle 35 000 nebo 100 000 EUR za příslušný a bezprostředně předcházející kalendářní rok. Česká republika má limit stanoven v § 8 zákona o DPH na 1 140 000 Kč. Limity lze nalézt na stránkách české daňové správy.

   Dodání v rámci jednoho státu je vnitrostátním zdanitelným plněním, které podléhá DPH dle předpisů dané země. Pokud tedy např. přemístíte zboží (obchodní majetek) do skladu v Itálii, kde budete registrovaná k DPH, v ČR půjde o osvobozené plnění a zároveň v Itálii budete mít (italskou) daň jak na výstupu, tak na vstupu (operace pro Vás bude daňově neutrální). Při následném prodeji italskému odběrateli budete fakturovat cenu včetně italské DPH. A to jak v případě, kdy půjde o italského podnikatele, tak v případě, že půjde o italského konečného spotřebitele.

   Z popisu uvedeného systému plyne pro Vás, coby odběratele, následující: pokud svému dodavateli z jiné země EU nesdělíte ještě před transakcí své DIČ, bude Vám fakturovat s DPH dle státu svého sídla (bude Vás považovat za podnikatele - neplátce, resp. za konečného spotřebitele). V tomto případě ani nemůže postupovat jinak.

   Pokud dodavatel z jiného státu EU je srozuměn s tím, že fakturuje plátci DPH registrovanému v ČR, fakturuje ceny bez daně, a Vy musíte z daného plnění odvést DPH v ČR. Zároveň ovšem máte nárok na odpočet daně vstupu (je-li celé plnění použito pro podnikání).
   Jestliže budete český plátce, a např. německý dodavatel Vám (v rozporu s pravidly) vystaví fakturu s německou DPH, nezbavuje Vás to povinnosti odvést se základu daně uvedeného na faktuře českou DPH českému finančnímu úřadu (i v této situaci máte nárok na odpočet).

   Je tedy třeba dopředu jasně sjednat podmínky fakturace a hlavně doložit, že jste registrovaným plátcem (což si dodavatelé mohou ověřit v mezinárodním registru VIES).

   Z hlediska daně z příjmů je hodnota zboží nakoupeného pro obchodní účely daňově uznatelná ať už zahraniční dodavatel fakturoval s daní či bez daně.

   Jak je zřejmé z výše řečeného, obchodování se zbožím v rámci EU je poměrně složitý systém, který je rovněž velmi variantní (plátci/neplátci, podnikatelé/koneční spotřebitelé, dodání vs. zasílání zboží, různá kritéria pro povinnou registraci atd.). Pokud se do toho pustíte, považuji za nevyhnutelné konzultovat postup s českým daňovým poradcem a následně s obdobně kompetentní osobou v každé zemi, ve které budete obchody uskutečňovat.

   S pozdravem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).