Hlavní navigace

reinvestiční položka- dodanění

 • (neregistrovaný) 195.146.102.---

  19. 10. 2006 11:20

  Může nastat situace, že reinvestiční položka 10% poř. ceny musí být při vyřazení odepsaného majetku zahrnuta do základu daně z příjmů či DPH(uskut. zdan.plnění)?

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 19. 10. 2006 12:44

   Zdena (neregistrovaný) 86.49.28.---

   Re: reinvestiční položka- dodanění
   Daň z příjmů:
   Nárok na odpočet podle odstavce 3 písm. a) až d) zaniká, pokud došlo do 36 měsíců následujících po konci zdaňovacího období nebo jeho části, za které byly odpočet nebo jeho část uplatněny, k vyřazení majetku z evidence u poplatníka s výjimkou vyřazení v důsledku škody způsobené živelní pohromou [§ 24 odst. 2 písm. l)] a při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v důsledku zajištění závazku převodem práva 29c) na věřitele nebo k pronájmu tohoto majetku. Při zániku nároku na odpočet je poplatník povinen zvýšit výsledek hospodaření hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o uplatněný odpočet podle odstavce 3 nebo jeho uplatněnou část podle odstavce 7 v tom zdaňovacím období, kdy tento nárok zanikl. Obdobně postupuje nájemce, který uplatnil odpočet podle odstavce 3 písm. e), pokud dojde k ukončení finančního pronájmu bez následné koupě najatého hmotného majetku s výjimkou ukončení finančního pronájmu v důsledku škody způsobené živelní pohromou podle § 24 odst. 2 písm. l) nebo tento najatý majetek dále pronajme. Při uplatnění odpočtu na jednotlivé samostatné movité věci zařazené do souboru movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se splnění podmínek podle tohoto odstavce posuzuje odděleně za každou samostatnou movitou věc. Nárok na odpočet nezaniká, dojde-li ke zrušení nebo zániku bez likvidace obchodní společnosti nebo družstva nebo postupuje-li poplatník podle § 23a nebo § 23c.

  • 19. 10. 2006 13:29

   ID (neregistrovaný) 195.146.102.---

   Re: reinvestiční položka- dodanění
   děkuji, jen jsem chtěla mít větší jistotu
   >>Může nastat situace, že reinvestiční položka 10% poř.
   >>ceny musí být při vyřazení odepsaného majetku
   >>zahrnuta
   >>do základu daně z příjmů či DPH(uskut. zdan.plnění)?
   >
   >Daň z příjmů:
   > Nárok na odpočet podle odstavce 3 písm. a) až d)
   >zaniká, pokud došlo do 36 měsíců následujících po konci
   >zdaňovacího období nebo jeho části, za které byly
   >odpočet nebo jeho část uplatněny, k vyřazení majetku z
   >evidence u poplatníka s výjimkou vyřazení v důsledku škody
   >způsobené živelní pohromou [§ 24 odst. 2 písm. l)] a
   >při převodu vlastnictví hmotného movitého majetku v
   >důsledku zajištění závazku převodem práva 29c) na
   >věřitele nebo k pronájmu tohoto majetku. Při zániku nároku na
   >odpočet je poplatník povinen zvýšit výsledek
   >hospodaření hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a
   >výdaji o uplatněný odpočet podle odstavce 3 nebo jeho
   >uplatněnou část podle odstavce 7 v tom zdaňovacím období,
   >kdy tento nárok zanikl. Obdobně postupuje nájemce,
   >který uplatnil odpočet podle odstavce 3 písm. e), pokud
   >dojde k ukončení finančního pronájmu bez následné koupě
   >najatého hmotného majetku s výjimkou ukončení
   >finančního pronájmu v důsledku škody způsobené živelní
   >pohromou podle § 24 odst. 2 písm. l) nebo tento najatý
   >majetek dále pronajme. Při uplatnění odpočtu na jednotlivé
   >samostatné movité věci zařazené do souboru movitých
   >věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se
   >splnění podmínek podle tohoto odstavce posuzuje odděleně
   >za každou samostatnou movitou věc. Nárok na odpočet
   >nezaniká, dojde-li ke zrušení nebo zániku bez likvidace
   >obchodní společnosti nebo družstva nebo postupuje-li
   >poplatník podle § 23a nebo § 23c.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).