Hlavní navigace

Ústní nařízení k nástupu na pracoviště

 • (neregistrovaný) 94.112.14.---

  18. 3. 2009 18:09

  Prosím může mě někdo poradit kde je opora v zákoně, že zaměstnavatel může nařídit telefonický nástup na pracoviště v době výpovědní lhůty. Je to trochu zapeklité a nikde jsem nenašla že na to má právo.
  dostala jsem výpověď 31.1.09 dle ZP §52a protože zaměstnavatel se zrušil od 1.2.09 (pronajímatel s ním ukončil nájemní smlouvu). protože jsem nepodepsala nucenou dohodu dle §49 byla mě dána tedy tak jak měla dle §52a. Jelikož musel zaměstnavatel provozovnu opustit 1.2.09 nemohl mě nikam přeřadit i kdybych souhlasila. Proto 2 měsíce čekám na skončení prac. poměru. Provozovna sice existuje, ale má jí jiný subjekt v nájmu od pronajímatele jiná fizická OSVČ. Po 14 dnech mě zaměstnavatel večer telefonicky oznámil že musím ihned nastoupit na své bývalé pracoviště pod jeho jménem bez nové smlouvy. Písemně mě toto nařízení odmítl dát že pokud se nedostavím a nebudu tam pracovat dostanu "A" a změnu výpovědního důvodu.
  Ptám se může se mnou hrát jak s loutkou a půjčovat mě jinému zaměstnavateli k výkonu práce bez mého souhlasu a hlavně bez jakéhokoliv písemného příkazu. Můj nástup na bývalé fyzické pracoviště ale u jiného zaměstnavatale bez jakékoliv smlouvy a hlavně nemám nikde doklad že tam pracuji a dále co kdyby se mě tam přihodil úraz, jak budu dokazovat co jsem tam dělala, každý by mě asi řekl že jsem tam neměla co dělat a pracovní úraz by jistě nebyl uznán protože nový nájemce by se od toho distancoval a můj bohužel ještě stále zaměstnavatel mě zapře že mě tam poslal.
  Prosím vás chytré lidičky poraďte co dělat, "Aů nechci dostat a jsem v domění že nemá právo mě půjčovat a nařizovat výkon práce u jiného zaměstnavatele nebo snad ano a když tak dle jakého nařízení. Zdá se mě že je na mě vyvíjen tlak abych šlápla vedle a navíc je mě doporučováno zaměstnavatelem abych šla marodit ale proč když mě nic není
  Děkuji za rady chytrých lidiček

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 19. 3. 2009 11:31

   Jiřka1 (neregistrovaný) 88.101.130.---

   Re: ústní nařízení k nástupu na pracoviš
   Vy jste stále zaměstnancem toho svého zaměstnavatele a ve výpovědní lhůtě máte stále u něj pracovat, tzn. stále docházet na své pracoviště. Já se na to dívám tak, že prostě máte na svém pracovišti vykonávat smluvenou práci a nemusí Vás zajímat, že tam zároveň hospodaří nějaká jiná firma. To už je věcí Vašeho zaměstnavatele. Vaše právo (a zároveň povinnost) tam pracovat až do uplynutí výpovědní lhůty prokazujete Vaší platnou pracovní smlouvou, ve které je uvedeno místo výkonu práce a druh práce. Počkejme ještě na vyjádření VH, to je právník.

  • 19. 3. 2009 11:40

   Jiřka1 (neregistrovaný) 88.101.130.---

   Re: ústní nařízení k nástupu na pracoviš
   Naopak se ještě zeptám- Vy od něj máte písemné nařízení, že se nemáte dostavovat k výkonu práce na své sjednané pracoviště (tzn. že můžete zůstat po dobu výpovědní lhůty doma)?

  • 19. 3. 2009 12:39

   MÍLA (neregistrovaný) 94.112.14.---

   Re: ústní nařízení k nástupu na pracoviš
   Ne nemám ,ale nový nájemce (to by byl ev. nový zaměstnavatel) kterého je toto pracoviště sdělil ,že mě tam nechce pokud se nevzdám odstupného 1.2. jsem se ráno dostavila normálně na pracoviště a bylo mě sděleno ústně že mám jít domů že mě tam nechce a vyřídím si to se svým zamětnavatelem to jsem se s ním měla prát aby mě tam nechal, písemně (Nový nájemce) mě odmítl cokoliv dát naopak mě podepsal že jsem se dostavila ráno do zaměstnání a na jejich příkaz předala OOP a skříňku. Znovu mě bylo sdělleno abych šla domů. Můj stále ještě zaměstnavatel se vůbec neunavolat být přítomen. Připadá mě to jako hra loutek, Kde si loutku mohu vypujčit a dělat si s ní co je mě libo.
   >>>zapře že mě tam poslal.
   >>>Prosím vás chytré lidičky poraďte co dělat, "Aů
   >>>nechci
   >>>dostat a jsem v domění že nemá právo mě půjčovat a
   >>>nařizovat výkon práce u jiného zaměstnavatele nebo
   >>>snad
   >>>ano a když tak dle jakého nařízení. Zdá se mě že je
   >>>na
   >>>mě vyvíjen tlak abych šlápla vedle a navíc je mě
   >>>doporučováno zaměstnavatelem abych šla marodit ale
   >>>proč
   >>>když mě nic není
   >>>Děkuji za rady chytrých lidiček
   >>
   >>Vy jste stále zaměstnancem toho svého zaměstnavatele
   >>a
   >>ve výpovědní lhůtě máte stále u něj pracovat, tzn.
   >>stále docházet na své pracoviště. Já se na to dívám
   >>tak,
   >>že prostě máte na svém pracovišti vykonávat smluvenou
   >>práci a nemusí Vás zajímat, že tam zároveň hospodaří
   >>nějaká jiná firma. To už je věcí Vašeho
   >>zaměstnavatele.
   >>Vaše právo (a zároveň povinnost) tam pracovat až do
   >>uplynutí výpovědní lhůty prokazujete Vaší platnou
   >>pracovní smlouvou, ve které je uvedeno místo výkonu
   >>práce a
   >>druh práce. Počkejme ještě na vyjádření VH, to je
   >>právník.
   >Naopak se ještě zeptám- Vy od něj máte písemné
   >nařízení, že se nemáte dostavovat k výkonu práce na své
   >sjednané pracoviště (tzn. že můžete zůstat po dobu
   >výpovědní lhůty doma)?

  • 19. 3. 2009 12:43

   MÍLA (neregistrovaný) 94.112.14.---

   Re: ústní nařízení k nástupu na pracoviš
   >Ne nemám ,ale nový nájemce (to by byl ev. nový
   >zaměstnavatel) kterého je toto pracoviště sdělil ,že mě tam
   >nechce pokud se nevzdám odstupného 1.2. jsem se ráno
   >dostavila normálně na pracoviště a bylo mě sděleno ústně
   >že mám jít domů že mě tam nechce a vyřídím si to se
   >svým zamětnavatelem to jsem se s ním měla prát aby mě
   ještě by mě zajímalo máte-li zkušenosti s takovouto kazou co by se stalo kdyby se mě tam stal pracovní úraz tak mě řeknou že tam nemám co dělat a nebo to bude řešit nový nebo starý nájemce ? Děkuji>>>>>Prosím vás chytré lidičky poraďte co dělat, "Aů
   >>>>nechci
   >>>>dostat a jsem v domění že nemá právo mě půjčovat a
   >>>>nařizovat výkon práce u jiného zaměstnavatele nebo
   >>>>snad
   >>>>ano a když tak dle jakého nařízení. Zdá se mě že je
   >>>>na
   >>>>mě vyvíjen tlak abych šlápla vedle a navíc je mě
   >>>>doporučováno zaměstnavatelem abych šla marodit ale
   >>>>proč
   >>>>když mě nic není
   >>>>Děkuji za rady chytrých lidiček
   >>>
   >>>Vy jste stále zaměstnancem toho svého zaměstnavatele
   >>>a
   >>>ve výpovědní lhůtě máte stále u něj pracovat, tzn.
   >>>stále docházet na své pracoviště. Já se na to dívám
   >>>tak,
   >>>že prostě máte na svém pracovišti vykonávat smluvenou
   >>>práci a nemusí Vás zajímat, že tam zároveň hospodaří
   >>>nějaká jiná firma. To už je věcí Vašeho
   >>>zaměstnavatele.
   >>>Vaše právo (a zároveň povinnost) tam pracovat až do
   >>>uplynutí výpovědní lhůty prokazujete Vaší platnou
   >>>pracovní smlouvou, ve které je uvedeno místo výkonu
   >>>práce a
   >>>druh práce. Počkejme ještě na vyjádření VH, to je
   >>>právník.
   >>Naopak se ještě zeptám- Vy od něj máte písemné
   >>nařízení, že se nemáte dostavovat k výkonu práce na
   >>své
   >>sjednané pracoviště (tzn. že můžete zůstat po dobu
   >>výpovědní lhůty doma)?

  • 19. 3. 2009 14:55

   VH

   Re: ústní nařízení k nástupu na pracoviš
   Pokud tazatelka dostala výpověď z PP podle § 52 a) ZP z důvodu, že pronajímatel ukončil zam-teli nájem, pak nebyl naplněn výp. důvod podle tohoto ustanovení spočívající ve zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. Tato výpověď však zůstává v platnosti - o neplatnosti může rozhodnout pouze soud. V případě, že zam-tel počínaje 1.2. přestal přidělovat práci, je dána překážka na jeho straně s právem na náhradu mzdy ve výši prům. výdělku. V minulosti NS rozhodl asi v tom smyslu, že pokud byla zaměstnanci dána výpověď z org. důvodů a účinnost org. změny již nastala, není povinností zam-ce se zdržovat na pracovišti (nemám teď čas hledat spis. zn.). K tomu ostatnímu - z toho, co je uvedeno, bych dovodila, že se mohlo jednat o přechod práv a pov. z pracovněprávních vztahů (nevím detailně, jak to bylo s tím nájmem). Původní zam-tel to možná tak bere, možná se mezi sebou dohodli (na přechodu není možné se dohodnout, musí nastat některá ze skutečností předpokládaných zákonem). U přechodu se nová PS neuzavírá, pouze proběhne info. O tom, že se takto zřejmě dohodli, svědčí to, že pův. zam-tel požaduje výkon práce u "přejímajícího" zam-tele (jakoby k přechodu došlo dnem 1.2.), i to, že tento "přejimající" požaduje vzdání se práva na odstupné (při přechodu odstupné nenáleží). Nevím, jestli "přejímající" může dostát všem závazkům z uzavřené PS (zejména druh práce). V každém případě nemůže souběžně zůstat v platnosti výpověď a přechod, byť nesprávně provedený. Pokr...

  • 19. 3. 2009 14:55

   VH

   Re: pokr...
   Pokud tazatelka trvá na výpovědi, partnerem je pro ni její původní zam-tel (pokud by šlo o přechod, info by dávali oba), ale obávám se, zda by se domohla výplaty odstupného, pokud by nebylo vyplaceno. V úvahu přichází i žaloba na neplatnost výpovědi + prohlášení, že trvá na dalším zaměstnávání, pozor na 2měsíční prekluzivní lhůtu pro podání žaloby (je to zároveň lhůta hmotněprávní, tzn. že nejpozději v její poslední den musí být žaloba doručena soudu, nestačí její podání na poštu). Nedělá to na mě dojem, že by se zam-tel skutečně rušil, postrádám zmínku o rozhodnutí o zrušení. Pro více není dost informací a také místa.

  • 19. 3. 2009 15:51

   MÍLA (neregistrovaný) 94.112.14.---

   Re: pokr...
   Výpověď zní: rozvázání pracovního poměru podle prac. smlouvy pracuje u mojí firmy v pracovním poměru jako pokladní na xx pracovišti. Tento pracovní poměr s Vámi rozvazuji výpovědí podle §52 písm.a/ZP z toho důvodu, že se ruší pracoviště. Pracovní poměr skončí dne 30.4.uplynutím dvouměsíční výpovědní doby po doručení této výpovědi. Vzhledem k tomu, že je již pracoviště zrušeno 31.1.2009 za období od 1.2. do 30.4.09 vám náleží 100% prům. měs.výdělku. Po skončení PP Vám náleží odstupně ve výši trojnásobku prům. měs. výdělku, které bude vyplaceno po skončení PP. tak zní citace z výpovědi.
   Při dotazu nového nájemce zda jde o nástupnickou organici bylo sděleno, že nikoliv. Proto se pracovníci budou považovat za nové zaměstnance u jiné defakto firmy a proto budou sepsány nové pracovní smlouvy tak jako s každým novým příchozím zaměstnancem. To se také učinilo. Staří pracovníci mohou býti ale přijati u nového zaměstnavate pouze tehdy pokud podepíší dohody dle §49 jinak ne. Nové smlouvy tak byli uzavařeny s těmi kteří takto nařízené dohody podepsali. S ostatními kteří odmítli podepsat nikoliv. NEJDE O Nástupnickou organizaci, proto nové smlouvy. Pracovnice tam ale má původním zaměstnavatelem přikázáno pracovat ovšem v jiné fukci, ve smlouvě má pokladní ale ona teď dělá prodavačku v bistru, na co nemá změněnou smlouvu ani dodatkem (to jen takový detail) Jediné co zůstalo stejné je místo pracoviště. Na dotaz nového nájemce proč jí nechtěla zaměstnat v začátku a nyní ano, odpověděla no takovou jsme mezi sebou udělali ústní dohodu. To jen k bližšímu vysvětlení. Nechápu tento postoj a takového šachy nezdá se mě to čisté

  • 19. 3. 2009 16:13

   anonymous

   Re: pokr...
   Upřímně řečeno nevím, proč Vám VH odpověděla, že nebyla splněna podmínka pro zmiňovaný paragraf. Pokud mám někde provozovnu a dostanu z ní výpověď, tedy nemám kde fyzicky podnikat, tak snad musím dát zaměstnancům výpověď.
   Taktéž s Vámi souhlasím, že rozhodně nešlo ani o pokus přechodu práv a povinností, když pracovnice dostala výpověď.
   Spíše je současnému zaměstnavateli líto, že byste měla být doma za jeho peníze, tak se to snaží asi řešit touto nestandardní cestou.
   Zde bych asi vzal v úvahu vyjádření VH o rozhodnutí NS z hlediska pobytu na pracovišti, navíc v té výpovědi se jednoznačně píše, že přísluší 100% po dobu výpovědní lhůty.

  • 23. 3. 2009 11:38

   VH

   Re: pokr...
   § 52 a) ZP umožňuje zaměstnavateli dát výpověď z PP z důvodu, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část. Částí zaměstnavatele je pak součást jeho vnitřní organ. struktury, zpravidla se jedná o účetní jednotku. V dotazu nebyla zmínka o zrušení, ve výpovědi se hovoří o "zrušení pracoviště"... Výpovědní důvod??? Mám-li provozovnu a dostanu výpověď z nájmu, nemám sice kde podnikat, ale musím učinit příslušné rozhodnutí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).