Hlavní navigace

Paušál na auto a DPH

 • (neregistrovaný) 77.48.4.---

  4. 1. 2010 20:54

  Podívejte se na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/ a text ze dne 29.12.2009 Sdělení k aplikaci paušálního výdaje na dopravu.
  Odpočet DPH z PHM nemá vliv na knihu jízd a tedy paušál.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 4. 1. 2010 22:39

   Vladimír 2

   Re: Paušál na auto a DPH
   **********************************************
   ==Odpočet DPH z PHM nemá vliv na knihu jízd a tedy paušál.==
   Tato věta je uvedena kde? Kolik DPH se může odečíst při paušálu?
   Díky

  • 4. 1. 2010 22:43

   v.e.n.d.y.

   Re: Paušál na auto a DPH
   Jsou to trotlové, stále melou dokola, že nikoho nenutí vést knihu jízd, ale že nárok na odpočet musí poplatník prokázat. Že důkazní prostředky jsou na něm....to sice chápu, ale netuším, jak jinak bych prokazovala, kde a proč jsem jezdila a kolik nafty jsem tím pádem projela...už mě to fakt nebaví...:-)))
   Hezký večer

  • 4. 1. 2010 23:31

   Vladimír 2

   Re: Paušál na auto a DPH
   **********************************************
   Proto se ptám autora té informace. Co kdyby bylo něco nového
   co ještě nevíme. Např.: zápos z 21.10.2009 str 38 an =
   ==V případě, že je poplatník využívající paušální výdaj zároveň plátcem daně z přidané hodnoty,
   nezbavuje ho uplatnění paušálního výdaje povinnosti vést evidenci pro účely DPH.
   Návrh řešení:
   Paušální výdaj mohou použít za předpokladu splnění stanovených podmínek fyzické osoby
   v souvislosti s dosahováním příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně podle § 7 a podle §
   9 ZDP a právnické osoby. Plátci DPH jsou i v těchto případech povinni vést evidenci podle §
   100 ZDPH.
   Stanovisko Ministerstva financí:
   Souhlas se závěrem předkladatele.==

   No není to krása?

   **********************************************
   Proto se ptám autora té informace. Co kdyby bylo něco nového
   co ještě nevíme. Např.: zápos z 21.10.2009 str 38 an =
   ==V případě, že je poplatník využívající paušální výdaj zároveň plátcem daně z přidané hodnoty,
   nezbavuje ho uplatnění paušálního výdaje povinnosti vést evidenci pro účely DPH.
   Návrh řešení:
   Paušální výdaj mohou použít za předpokladu splnění stanovených podmínek fyzické osoby
   v souvislosti s dosahováním příjmů zahrnovaných do dílčích základů daně podle § 7 a podle §
   9 ZDP a právnické osoby. Plátci DPH jsou i v těchto případech povinni vést evidenci podle §
   100 ZDPH.
   Stanovisko Ministerstva financí:
   Souhlas se závěrem předkladatele.==

   No není to krása?

  • 5. 1. 2010 13:57

   alben (neregistrovaný) 88.146.7.---

   Re: Paušál na auto a DPH
   > a dále
   strana 48 tohoto materiálu, bod 2.8:
   ...v důsledku novely ZDP je v případě použití paušálního výdaje na dopravu základní podmínka pro nárok na odpočet splněna, aniž by bylo nutné vedení knihy jízd. To je i v souladu se záměrem zákonodárce snížit administrativní zatížení daň. subjektů.

   strana 49: V opačném případě /to je kdyby z hlediska DPH měla být vedena kniha jízd/ by daná novela zcela ztrácela smysl.

   Stanovisko MF - totéž co už několik měsíců visí na webu cds.

   Z tohoto materiálu /zápis z jednání koordinač. výboru s komorou daň. poradců/ jasně vyplývá , že nárok na odpočet DPH u poh. hmot a parkovného při použití paušálu na dopravu je možný a dle názorů komory daň. poradců je nutno prokázat dokladem o nákupu phm a není třeba vést knihu jízd.

   >**********************************************
   >>**********************************************
   >Proto se ptám autora té informace. Co kdyby bylo něco
   >nového
   >co ještě nevíme. Např.: zápos z 21.10.2009 str 38 an
   >=
   >==V případě, že je poplatník využívající paušální
   >výdaj zároveň plátcem daně z přidané hodnoty,
   >nezbavuje ho uplatnění paušálního výdaje povinnosti
   >vést evidenci pro účely DPH.
   >Návrh řešení:
   >Paušální výdaj mohou použít za předpokladu splnění
   >stanovených podmínek fyzické osoby
   >v souvislosti s dosahováním příjmů zahrnovaných do
   >dílčích základů daně podle § 7 a podle §
   >9 ZDP a právnické osoby. Plátci DPH jsou i v těchto
   >případech povinni vést evidenci podle §
   >100 ZDPH.
   >Stanovisko Ministerstva financí:
   >Souhlas se závěrem předkladatele.==
   >
   >No není to krása?

  • 6. 1. 2010 22:41

   Vladimír 2

   Re: Paušál na auto a DPH
   >> a dále
   >strana 48 tohoto materiálu, bod 2.8:
   >...v důsledku novely ZDP je v případě použití
   >paušálního výdaje na dopravu základní podmínka pro nárok na
   >odpočet splněna, aniž by bylo nutné vedení knihy jízd.
   >To je i v souladu se záměrem zákonodárce snížit
   >administrativní zatížení daň. subjektů.
   >
   >strana 49: V opačném případě /to je kdyby z hlediska
   >DPH měla být vedena kniha jízd/ by daná novela zcela
   >ztrácela smysl (je otázkou, kolik podnikatelů s obratem pod 1 mil Kč. používá automobil)

   >Stanovisko MF - totéž co už několik měsíců visí na
   >webu cds.
   >
   >Z tohoto materiálu /zápis z jednání koordinač. výboru
   >s komorou daň. poradců/ jasně vyplývá , že nárok na
   >odpočet DPH u poh. hmot a parkovného při použití paušálu
   >na dopravu je možný a dle názorů komory daň. poradců
   >je nutno prokázat dokladem o nákupu phm a není třeba
   >vést knihu jízd.
   -----------------------------------------------------------------------------
   to co uvádíte o kousek výše je POUZE součástí n á v r h u,
   který byl tematem projednávání, NIKOLIV stanoviskem !!!!

   To je o kousek níže po návrhu řešení:
   Návrh řešení:
   a) Plátce DPH v případě uplatnění nároku na daň na vstupu (např. nákup pohonných hmot)
   v souvislosti s provozem vozidel, u nichž uplatňuje paušální výdaj na dopravu, je pro účely
   DPH povinen mít k dispozici a předložit příslušné daňové doklady. Plátce není povinen vést
   knihu jízd.
   b) Plátce se samozřejmě může rozhodnout, že i když z hlediska ZDP bude aplikovat paušální
   výdaje, tak z hlediska DPH bude uplatňovat nárok na odpočet DPH v neomezené výši. Pak
   však musí nárok na odpočet DPH prokazovat stejně jako u jiných přijatých zdanitelných
   plnění a nemůže využít úlevu dle bodu a).

  • 6. 1. 2010 22:42

   Vladimír 2

   Re: Paušál na auto a DPH
   ---------------------------------------------------------------------------

   Pokračování: ze str. 49

   Stanovisko Ministerstva financí:
   Zákonem č. 304/2009 Sb. byla v rámci tam obsažené novely zákona o dani z příjmů zcela
   nově zakotvena možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým
   vozidlem. Pokud se daňový subjekt pro možnost uplatnění tohoto paušálního výdaje
   rozhodne, nemusí pro účely daně z příjmů vést evidenci, která by prokazovala jeho výdaje
   v souvislosti s provozem silničního motorového vozidla (tzv. kniha jízd). Uplatnění
   předmětného paušálního výdaje na dopravu je na volbě daňového subjektu.
   Znovu nutno upozornit, že pravidla uplatnění jmenovaného paušálu a s tím spojené důsledky
   platí v oblasti daně z příjmů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem dotčená novela v zásadě
   nijak nedopadá. U plátců, kteří si u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního výdaje
   49

   Takže buď uvádějte pravdivé údaje nebo raději držte .....
   ruce dál od klávesnice.

  • 6. 1. 2010 23:16

   Vladimír 2

   Re: Paušál na auto a DPH
   >
   > 49
   na dopravu, se tedy tato skutečnost do uplatňování DPH nijak nepromítá. Pro DPH platí
   stejný režim a pravidla jako před novelou umožňující u daně z příjmů zvolit dotčený paušální
   výdaj. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 z.č.
   235/2004 Sb. v platném znění. Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet,
   pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a
   doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat.
   Použití paušálního výdaje na dopravu pro účely daně z příjmů neznamená automaticky, že
   plátce prokázal použití pro ekonomickou činnost pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH.
   Zákon o dani z přidané hodnoty neurčuje a nikdy exaktně neurčoval, jaké důkazní prostředky
   pro prokázání správnosti daňové povinnosti má plátce daně předložit, stejně tak neobsahoval
   k doložení užití motorového vozidla pro ekonomickou činnost povinnost vedení právě tzv.
   knihy jízd. Bylo a je vždy na plátci daně, jakými důkazními prostředky užití motorového
   vozidla a spotřebu pohonných hmot pro ekonomickou činnost doloží.
   Vzhledem k uvedenému je třeba shrnout, že pouze volba a užití paušálních výdajů na
   provoz silničního motorového vozidla pro účely daně z příjmů neprokazuje pro účely
   daně z přidané hodnoty správnost uplatněného nároku na odpočet DPH.
   3. Návrh na opatření
   Po projednání v Koordinačním výboru doporučujeme přijaté závěry publikovat a zvážit
   případné návrhy na úpravu textu zákona.
   ----------------------------------------------------------------------------------
   > Takže buď uvádějte pravdivé údaje nebo raději držte
   >.....
   >ruce dál od klávesnice.
   >

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).