Hlavní navigace

Fotovoltanická elektrárna-účtuje někdo?

 • (neregistrovaný) 90.176.57.---

  19. 1. 2010 8:05

  Co vím: Musí se vést účetnictví. Jsem OSVČ a plátce DPH. Tady se mi kříží povinnost zahájení (datum udělené licence, někdo též bere zahájení provozu) se zákonem o úč., kde nemohu v průběhu roku měnit DE na úč. Já převod udělám od 1.1. Odpisování se dá najít, osvobození příjmů také. Co nevím, je krácení nákladů a DPH u nákladů z důvodu vlastního odběru. Dál všem ostatním s podobným problémem stěluji, že příjmy jsou sice osvobozeny z hlediska DP, ale podléhají odvodům SP a ZP. Prosím kohokoliv, kdo účtuje, aby se mi ozval, děkuji!

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 20. 1. 2010 1:00

   Pavel Jirsa (neregistrovaný) 94.113.112.---

   fotovoltanická elektrárna-účtuje někdo
   Podle dostupných informací se stáváte účetní jednotkou dnem nabytí právní moci licence. K tomuto dni byste měl převést DE na účetnictví. ZoÚ je zákon obecný a proto má přednost zákon speciální. Nedoporučuji zahájit účtování až od 1.1. dojde ke zkreslení daně z příjmů.

  • 20. 1. 2010 1:16

   Pavel Jirsa (neregistrovaný) 94.113.112.---

   Re: FVE a soc + zdr
   Zdravotní daň by se při osvobození od daně z příjmů platit neměla podle § 3a/1/třetí věta zákona č. 592/1992 Sb.

   Možná bude ve FDÚB č. 1/2010 oprava.

   U sociální daně je to spornější, tam se liší text zákona a text důvodové zprávy.

   Hezký den!

  • 20. 1. 2010 8:42

   isa (neregistrovaný) 90.176.57.---

   Re: FVE a soc + zdr
   Dobrý den. Děkuji za odpověď. Ano, možná máte pravdu o nadřazenosti zákonů. Možnost vedení úč. od data nab.pr.moci licence uvážím. Nicméně jde o 2 měsíce a pokud vypracuji DP dobře, podle mého ke zkreslení nedojde.
   Dále §5 odst.1 zákona č. 589/92 Sb. je stanoven vyměřovací základ OSVČ dle §7 ZDP (+§§ 5 a 23) a to i v případě, kdy příjmy OSVČ jdou od DP osvobozeny, pokud není stanoveno jinak. Obdobně je to i se ZP.
   Jinak DPH ani náklady se po konzultaci s FÚ vlastním odběrem nekrátí.
   Jasné metodiky je na toto téma jako šafránu. Pokud by někdo ještě něco měl, prosím, ať napíše. Děkuju za Váš čas a energii.

  • 20. 1. 2010 9:07

   Pavel Jirsa (neregistrovaný) 83.208.63.---

   Re: FVE a soc + zdr
   Ve zdravotním to není obdobně ale úplně jinak.

   Ve FDÚB Ing. Poláka č. 4/2009 je u otázky č. 22 odpověď, že zdravotní pojištění se platí i po dobu osvobození od daně podle § 4/1/e ZDP.

   Domnívám se, že by to platilo pouze, pokud by OSVČ nebyla účetní jednotkou a to podle první věty § 3a) zákona č. 592/1992 Sb.

   Jenže podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., § 11/1/f je držitel licence na výrobu elektřiny povinen být účetní jednotkou.

   Pokud je ale držitel licence účetní jednotkou, vztahuje se na něho z celého § 3a)/1 zákona č. 592/1992 Sb. třetí věta:
   „U osoby samostatně výdělečně činné, která vede účetnictví,20) ….. se za příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje pro účely tohoto zákona základ daně z příjmu21) z této činnosti.“

   Podle § 23/1 zákona č. 586/1992 Sb.:
   „Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený podle následujících odstavců.“

   Domnívám se, že podle posledního ustanovení se nezapočítávají příjmy osvobozené od daně do základu daně a tím i do vyměřovacího základu pro ZP.

   Hezký den!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).