Hlavní navigace

Zastupitelka obce zároveň ředitelka škol

 • (neregistrovaný) 109.72.1.---

  11. 11. 2010 7:57

  Dobrý den,
  prosím o radu. Může ředitelka školy jejímž zřizovatelem je obec, být zároveň i v zastupitelstvu této obce? Pokud ano, může vykonávat i funkci starostky (popř. místostarostky)? Není v tom nějaký problém - střet zájmů nebo něco obdobného? Díky za info. Líba

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 11. 11. 2010 8:41

   hani55 (neregistrovaný) 217.112.161.---

   Re: Zastupitelka obce zároveň ředitelka
   Když dělá ředitelku školy, jak může být ještě starostka?!!!!

  • 11. 11. 2010 9:10

   xJ (neregistrovaný) 213.192.2.---

   Re: Zastupitelka obce zároveň ředitelka
   odpověď na podobný dotaz:
   Je možný střet zájmů v činnosti ředitelky MŠ a členky Rady téhož města.
   Vážení, prosím o vyjádření k slučitelnosti činnosti ředitelky MŠ, která je v působnosti městského úřadu s funkcí členky zastupitelstva téhož města zároveň jmenované do Rady města, která schvaluje některá rozhodnutí, které se dotýkají MŠ a její osoby. Děkuji
   Neslučitelnost funkcí členů zastupitelstva s jinými funkcemi upravuje pouze zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 5 tohoto zákona je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce, s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu nebo krajského úřadu nebo finančního úřadu za podmínky, že tento zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce nebo za podmínky, že jde o o zaměstnance jmenovaného starostou nebo radou obce. Funkce ředitelky MŠ není tedy s funkcí člena zastupitelstva obce, potažmo člena rady obce neslučitelná.

   pokračování

  • 11. 11. 2010 9:11

   xJ (neregistrovaný) 213.192.2.---

   Re: pokračování
   pokračování

   Na jednání ředitelky MŠ jako neuvolněné členky rady obce v orgánech obce se vztahuje § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Podle § 83 odst. 2 zákona o obcích je člen zastupitelstva u kterého skutečnosti nasvědčují tomu, že by jeho podíl na projednávání určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj nebo pro právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona (v tomto případě příspěvkovou organizaci MŠ) povinen tuto skutečnost oznámit před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O vyloučení rozhoduje tento orgán obce, na neuvolněné členy rady se dále vztahuje střet zájmů v zákoně o střetu zájmů, kde je v § 3 stanoveno, že dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako funkcionář povinen prosazovat nebo hájit. Podle § 8 zákona o střetu zájmů musí veřejný funkcionář podat oznámení o osobním zájmu buď písemně před zahájením jednání orgánu nebo ústně v průběhu jednání, nejpozději ale před zahájením hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu.

  • 11. 11. 2010 10:11

   Líba (neregistrovaný) 109.72.1.---

   Re: pokračování
   Děkuji, ale z této odpovědi nejsem jak se říká moc moudrá ...

  • 11. 11. 2010 18:16

   xJ (neregistrovaný) 213.192.2.---

   Re: pokračování
   Může být v zastupitelstvum ale při projednávání a zejména hlasování o věcech týkajích se školy se musí z hlasování vyřadit s oznámením o osobním zájmu. Toto oznámení o osobním zájmu musí být součástí zápisu zastupitelstva.

  • 11. 11. 2010 10:06

   Líba (neregistrovaný) 109.72.1.---

   Re: Zastupitelka obce zároveň ředitelka
   A proč by nemohla - tedy pokud máte na mysli jako jestli to všechno časově může stíhat. Jedná se o malou venkovskou školu a zároveň o neuvolněnou starostku.... Akorát nevím, jak je to s tím střetem zájmů...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).