Hlavní navigace

Novela ZP,úč. od 1.8.2013

 • 10 213.191.98.---

  24. 6. 2013 10:52

  155


  ZÁKON


  ze dne 16. května 2013,


  kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů


  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  Čl. I

  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto:

  1. V § 39 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

  "(4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví


  a)
  bližší vymezení těchto důvodů,


  b)
  pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,


  c)
  okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,


  d)
  dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.


  Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.".

  Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

  2. V § 39 odst. 5 větě první se slova "s odstavcem 2" nahrazují slovy "s odstavci 2 až 4" a ve větě druhé se slova "v odstavci 2" nahrazují slovy "v odstavcích 2 až 4".

  3. V § 90 odst. 1 se slova "po dobu alespoň 12 hodin" nahrazují slovy "po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin".

  4. V § 330 se slova "§ 39 odst. 4" nahrazují slovy "§ 39 odst. 5".

  5. V § 363 se slova "§ 39 odst. 2 až 5" nahrazují slovy "§ 39 odst. 2 až 6".  Čl. II


  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).