Hlavní navigace

Auto

 • (neregistrovaný)

  28. 1. 2014 18:57

  Dobrý den, živnostník začal podnikat od května 2013. V srpnu 2011 zakoupil auto v hodnotě 260tis. Kč. Toto auto používá pro své podnikání. V jaké ceně vložit toto auto do majetku a z jaké ceny ho odepisovat? Děkuji za radu.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 28. 1. 2014 19:27

   Ondřej Drbal (neregistrovaný) 77.236.203.---

   Re: auto
   U movitého majetku, který poplatník uvedený v § 2 pořídil úplatně v době delší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou cena podle písmene d) s výjimkou majetku nabytého formou finančního leasingu,

   d) reprodukční pořizovací cena v ostatních případech určená podle zvláštního právního předpisu; (Pozn. č. 1a: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).)

   a tam asi:
   §2 (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.

  • 29. 1. 2014 10:09

   javi (neregistrovaný) 90.176.110.---

   Re: auto
   Děkuji. Musí tedy reprodukční cenu určit nějaký odborník, který auto ocení a vystaví mi na to papír?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).