Hlavní navigace

V jaký ceně pořídit auto

 • (neregistrovaný) 77.78.117.---

  17. 2. 2014 20:42

  Potřebuji zadat auto do majetku, které bylo koupeno v roce 2011. Je možné pořídit auto za tu samou cenu jako v roce 2011. Slyšela jsem že do pěti let se může auto vložit do majetku za pořizovací cenu. Nevím ale kde se to dočtu. poradíte prosím

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 17. 2. 2014 20:58

   annn (neregistrovaný) 77.242.95.---

   Re: v jaký ceně pořídit auto
   u aut je to do 1 roku nad jeden rok odhad. §29 písm. a a d zákona o dani z příjmů

  • 17. 2. 2014 21:06

   Ondřej Drbal (neregistrovaný) 77.236.203.---

   Re: v jaký ceně pořídit auto
   Tak to určitě ne....

   §29/1/a ... U movitého majetku, který poplatník uvedený v § 2 pořídil úplatně v době delší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou cena podle písmene d) s výjimkou majetku nabytého formou finančního leasingu,

   d) reprodukční pořizovací cena v ostatních případech určená podle zvláštního právního předpisu; (Pozn. č. 1a: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).)

   151/1997 §2/1
   Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.

  • 17. 2. 2014 21:20

   Alena Mat (neregistrovaný) 77.78.117.---

   Re: v jaký ceně pořídit auto
   Děkuji...
   Tak že když jsem na automobil pořízený v roce 2011 použila cenu obvyklou. kterou jsem si nechala potvrdit prodejcem aut, tak by to mělo být dobře???zařadila jsem ho roce 2013
   a to auto mohu odepisovat 5 let

  • 17. 2. 2014 22:46

   Ondřej Drbal (neregistrovaný) 77.236.203.---

   Re: v jaký ceně pořídit auto
   Já zastávám názor, že by to mělo stačit...
   Předpokládám, že máte cenu obvyklou ke dni zařazení, tedy 2013, ne z roku 2011...

  • 18. 2. 2014 9:02

   Alena Mat (neregistrovaný) 77.78.117.---

   Re: v jaký ceně pořídit auto
   Děkuji moc :-)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).