Hlavní navigace

Kompenzační bonus s.r.o.

 • (neregistrovaný) 81.19.3.---

  30. 11. 2020 11:02

  Dobrý den, prosím nevíte, jak se posuzuje příjem společníka s.r.o., při posuzování nároku na komp.bonus, v případě, že má příjem pouze na základě prac. smlouvy u s.r.o., ve které je společníkem? Příjmy jako společník nemá. Bere se to jako, že 100% příjmu má z omezené činnosti?
  děkuji

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 30. 11. 2020 11:42

   m.. (neregistrovaný) 81.19.3.---

   Děkuji, ano to vím, šlo mi až o ten druhý krok, posouzení příjmů společníka. Pokud má pouze příjem ze závislé činnosti ze společnosti, jejíž činnost byla omezena-za předpokladu, že společnost podmínky splňuje, tak zda splŇuje i společník.
   děkuji

  • 30. 11. 2020 12:46

   vladík

   Z důvodové zprávy k zákonu o KB:
   „Podle odstavce 3 se obdobný princip, který je zakotven v odstavci 2 pro osoby samostatně výdělečně činné, vztahuje i na společníky společností s ručením omezeným podle § 3. S ohledem na to, že podnikatelská činnost je v tomto případě vykonávána prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, je nutné test převažujících příjmů z dotčených činností aplikovat i k dané společnosti. V konečném důsledku tak půjde o test ve dvou krocích: (i) nejprve je třeba posoudit, zda převažující příjmy z činnosti dané společnosti s ručením omezeným pocházejí z činnosti nebo činností, které byly později opatřením podle § 1 zakázány nebo omezeny. Pokud je tento test kladný, lze přistoupit k druhému kroku, kdy se testuje výše převažujících příjmů ve vztahu ke společníkovi (fyzické osobě), který může vykonávat jinou činnost. Opět jsou přitom brány v potaz pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona č. 58

  • 30. 11. 2020 12:55

   m.. (neregistrovaný) 81.19.3.---

   Děkuji Vám.
   Ještě si dovolím jeden dotaz k bonusu. Pokud by se jednalo o s.r.o. - restauraci, která má zároveň i rozvoz jídla. Z rozvozu by dosáhla v období 6-9 60% příjmů a z restaurace 40%, tak by jí nárok na bonus nevznikal, že?
   děkuji moc.

  • 30. 11. 2020 15:42

   vladík

   Opět z důvodové zprávy:
   V případě, že konkrétní subjekt nesplňuje podmínku podle odstavců 2, resp. 3, je v odstavci 4 (pozn. – správně má být uvedeno v odstavci 5) upravena alternativní podmínka, kdy lze namísto převažující části příjmů testovat převažující část přidané hodnoty pocházející z dané činnosti podle odstavce 1. Zacíleno je zde zejména na subjekty, u nichž část podnikání vykazuje značný obrat (a tedy i příjem), avšak v důsledku zákazů či omezení došlo k disproporčnímu zásahu do té části jejich činnosti, která generuje většinu přidané hodnoty. Přidanou hodnotou je třeba rozumět peněžně vyjádřenou hodnotu tržeb po očištění od dodavatelsky pořízeného materiálu, surovin, subdodávek a služeb (např. za energie). Pro účely výpočtu kritéria v odstavci 4 se bude vycházet ze základu daně podle § 5 odst. 1 a 2 a 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
   předpisů, za rozhodné období zvýšeného o odpisy dlouhodobého majetku a osobní náklady (mzdy). Záměrně není navržena legální definice tohoto pojmu ekonomického charakteru. Cílem je poskytnout jakousi „záchrannou brzdu“ těm subjektům, kteří se díky specifikům své situace nebudou moci kvalifikovat prostřednictvím kritéria převažujícího příjmu, avšak z pohledu ekonomického i faktického se budou omezení a zákazy dotýkat činnosti, která je pro ně majoritním zdrojem obživy. Tyto osoby budou moci prokázat převažující intenzitu zásahu do jejich majoritní činnosti pomocí jiného ekonomicky zdůvodněného kritéria.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).