Hlavní navigace

Spolupráce se společností na Slovensku

 • (neregistrovaný) 81.30.229.---

  6. 11. 2014 11:25

  Dobrý den,

  jsem vlastníkem českého webového portálu (zabývá se designem), který poskytuje služby online. V současné době jsem do projektu přibral nového kolegu, který si koupil poloviční podíl. Má vlastní společnost s.r.o., ale je ze Slovenska. Má také vlastní účetní- Proto uvažujeme, že bychom tento projekt provozovali v rámci této společnosti, abychom snížili transakční náklady a nemuseli zakládat novou s.r.o. v ČR.

  Dotaz je následující: Znamená pro vás spolupráce se slovenskou společností komplikaci? Je pro vás faktura ze Slovenska nějakou zátěží? (třeba daňovou, administrativní) Nebo to vůbec nerozlišujete?

  Předem moc děkuji za názory a postřehy.

  S pozdravem,
  Ing. Petr Synek

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  • 19. 11. 2014 12:45

   Petr Šinagl - AAC&S (neregistrovaný) 62.201.23.---

   Za prvé - DPH:

   Pro klienty, kteří jsou v ČR plátci DPH nevzniká problém, od slovenské s.r.o. dostávají fakturu bez DPH, k ní si českou DPH sami vypočtou a přiznají. Místem uskutečnění zdanitelného plnění je sídlo příjemce služby či jeho provozovny službu přijímající (tzv. "základní pravidlo").
   Jistá komplikace vznikne slovenské s.r.o., neboť o takto poskytnutých službách do ostatních zemí EU musí svému bernímu úřadu podávat příslušná hlášení (v ČR je to měsíčně podávané "souhrnné hlášení").

   Pro klienty, kteří jsou v ČR neplátci DPH a zároveň jsou "osoby povinné k dani" vzniká dnem přijetí služby od slovenské s.r.o. povinnost zaregistrovat se jako "identifikovaná osoba" (§6h ZDPH), sdělit slovenskému dodavateli své DIČ a dále je postup stejný jako pro plátce DPH (dostávají fakturu bez DPH, k ní si českou DPH sami vypočtou a přiznají, místo plnění se řídí "základním pravidlem", slovenská s.r.o. podává hlášení svému berňáku, ...) už do této první přijaté služby. Tedy jistá komplikace jim vznikne, pokud již identifikovanou osobou nejsou.

   Pro klienty, kteří jsou v ČR jsou "osoby nepovinné k dani" (fyzické osoby pro soukromou potřebu, ...) je potřeba přesně rozlišit druh poskytnuté služby:
   - pokud naplní kteroukoli z definic dle §10h ZDPH (zejména autorská práva, reklama, poradenství, zpracování dat, elektronicky poskytované služby /kam patří webhosting, dodání či údržba software, dodání obrázků, textů, ... - viz §10h/2/a ZDPH), pak pro místo zdanitelného plnění neplatí "základní pravidlo" ale speciální úprava že "místem uskutečnění zdanitelného plnění je míst,o kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu", tedy se slovenská s.r.o. už prvním poskytnutím takové služby do ČR osobě "nepovinné k dani" stane plátcem DPH v ČR podle §6c/2 ZDPH (nezávisle na obratu!!!) a fakturuje včetně české DPH, kterou musí v ČR přiznat a odvést. Dtto pro každý jiný stát EU.
   - pokud nenaplní žádnou z definic dle §10h ZDPH, uplatní se pro určení místa zdanitelného plnění druhá část "základního pravidla", totiž že při poskytnutí služby osobě "nepovinné k dani" je místem plnění sídlo poskytovatele služby - tedy se pro slovenskou s.r.o. jedná o klasické zdanitelné plnění na Slovensku a zákazníkovi (i do ČR či jiného státu EU) účtuje cenu včetně slovenské DPH.

   Za druhé - daň z příjmu:

   Je potřeba posoudit, zda konkrétní příjmy slovenské s.r.o. od klientů v ČR nebudou spadat do příjmů uvedených v §22/1 českého zákona o daních z příjmů (zejména, ale nejen: "náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví, počítačových programů /software/, výrobně technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků /know-how/" a "náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití práva autorského nebo práva příbuzného právu autorskému" - do čehož berňáci "desing" na 99,99% zařadí), protože v takovém případě by z nich příjemce služby v ČR musel srazit a svému finančnímu úřadu ve lhůtě přiznat a odvést takzvanou srážkovou daň (Vám by tedy z faktury směl uhradit jen o ní méně) dle § 36 zákona o daních z příjmů - což pro něj komplikace je, zejména pak když o takové své povinnosti nic netuší (většinový případ, týká se to totiž jak velké firmy, tak i "babičky z horní-dolní"), nic nesrazí, neodvede a pak se za pár let při kontrole diví výměru na daň a sankce k ní navrch - to máte jistotu, že takový zákazník na Vás do smrti nezapomene.

   Za třetí - pokud by firma sídlila v ČR, platí vše výše uvedené symetricky pro zákazníky ze slovenska. Dtto při sídle v kterémkoli členském státě EU pro zákazníky ze všech států ostatních.
   Dokud budete mít mezi zákazníky jen "osoby povinné k dani", je vše poměrně jednoduché (pokud tedy klienty včas upozorníte na srážkovou daň). Jak se mezi zákazníky dostanou "osoby nepovinné k dani" z jiného státu než bude mít vaše firma sídlo, začne Vám "daňové ródeo".
   Tolik krátce pár základních informací.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).