Hlavní navigace

DPP, srážková daň a prohlášení v roce 2014

 • (neregistrovaný) 2a00:1028:9190:----:----:----:----:----

  13. 11. 2014 10:02

  Mám dotaz k DPP a srážkové dani -  v případě, že pracovníci podepíší prohlášení, co se děje se srážkovou daní, mění se automaticky na zálohovou a jaké povinnosti vyplývají pro mě jako zaměstnavatele,  jsem v tomto případě povinna provést roční zúčtování daně nebo musí pracovníci, kteří u mě pracují pouze na DPP poslední dva měsíce tohoto roku povinni podat DAP, já vystavím potvrzení o příjmu na základě DPP o srážkové dani a oni si ji mohou pak uplatnit podáním DAP v roce 2015, pracovníci budou mít odměnu 10 000 Kč za listopad a prosinec, jeden má HPP a u mne DPP /zde vím, že má u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení a jedná se o souběžný pracovní poměr/ a druhý je důchodce a třetí je nezaměstnaný bez evidence na ÚP.  Je lepší, abych všem na konci prací na DPP dala potvrzení o zdanitelných příjmech plynoucích na základě DPP a oni si podali své DAP a nárokovali vrácení srážkové daně /co by již v roce 2015 mělo jít/ nebo s těmi co nemají podepsané prohlášení, je sepsat... nebo jsou všichni povinni podat DAP?

  A ještě podotázka:
  Co vykazuji pro FÚ, když při podepsání prohlášení na DPP, srážková daň po odečtení slev vyjde nulová,  bez prohlášení se vypisuje výkaz o vyúčtování srážkové daně, vykazuji něco jako zaměstnavatel pouze na DPP pro FÚ i v tomto případě, musím se registrovat k platbě srážkové daně, pokud zaměstnávám jako podnikatel pouze občas na DPP, jaké povinnosti pro mě vyplývají, když podepíše můj pracovník  k DPP Prohlášení...., ve mzdovém programu nemám žádné roční vyúčtování nastaveno/ mám pouze několik pracovníků v roce na DPP/, existují na to nějaké formuláře pro FÚ podobné jako DAP ?

  Děkuji moc za odpověď.

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  • 26. 11. 2014 11:01

   bez přezdívky

   Dobrý den,
   nově od 1. 1. 2014 je možnost uplatnění srážkové daně dána pouze u příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce.

   S účinností od 1. 1. 2014 je v případě dohod o provedení práce zvýšena hranice pro uplatnění srážkové daně poplatníků BEZ podepsaného Prohlášení k dani z částky 5 000 Kč na částku 10 000 Kč. Mzdy plynoucí z příjmu na základě dohody o provedení práce nepodléhá odvodům pojistného, a proto nebude základ daně zvyšován podle ustanovení  § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů (nepočítáme se superhrubou mzdou).
   Pokud Vaši zaměstnanci, kteří u Vás pracují na základě dohody o provedení práce, Vám dodatečně podepíší Prohlášení (viz ustanovení § 38k odst. 4 zákona o daních z příjmů), změní se zpětně srážková daň na daň zálohovou. Roční zúčtování je zaměstnavatel povinen provést za zaměstnance, pokud o něj zaměstnanec požádá nejpozději do 15. 2. 2015 za zdaňovací období roku 2014 (podepíše správný řádek v Prohlášení).

   Pokud zaměstnanec má u Vás podepsané Prohlášení včetně požadavku na provedení ročního zúčtování (požadavek na rok 2014 podepíše na začátku roku 2015), nemá žádné další jiné příjmy a není ani nikde jinde zaměstnán, pak mu můžete provést roční zúčtování. Je na odpovědnosti zaměstnance, že žádá o provedení ročního zúčtování v souladu se zákonem. Má-li povinnost podat daňové přiznání (což Vy coby zaměstnavatel nemůžete vědět), NESMÍ požádat o roční zúčtování. Jinak řečeno, jestliže zaměstnanec požádá o roční zúčtování (dodrží lhůtu 15. 2. atd.), zaměstnavatel je POVINEN mu roční zúčtování provést, a nezkoumá přitom, zda zaměstnanec je či není povinen podat DP.

   Pokud je zaměstnanec u Vás pouze na dohodu o provedení práce a je zaměstnán též někde jinde, a u druhého zaměstnavatele podepsal Prohlášení, pak v případě odměny do 10.000,- Kč mu srazíte srážkovou daň a na konci zdaňovacího období mu vystavíte "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů" (formulář č. 255460/A). Zaměstnanec, pokud si bude chtít uplatnit sraženou daň ke svým ročním příjmům (překlasifikovat ji na zálohu), pak musí podat daňové přiznání.

   Za předpokladu, že důchodce i nezaměstnaný nemají žádné jiné příjmy v tomto roce, než jsou příjmy z dohody o provedení práce u Vás, doporučujeme v jejich případě podepsat Prohlášení. Na základě toho jim pak nebude sražena měsíčně žádná daň, neb sleva na poplatníka je vyšší než vypočítaná daň. Nebude ani nutné provádět roční zúčtování (nebylo by co zúčtovat).

   Pokud by měli nějaké další příjmy, bude záležet na tom, jaké, v jakém období (zda byly příjmy postupně či souběh v jednom měsíci od více zaměstnavatelů), zda podepsali Prohlášení někde jinde za určitý měsíc atd., zda v souběžném měsíci byla jinde sražena srážka či odvedena záloha…
   Na FÚ musíte podat dvě vyúčtování, pokud odvádíte za zaměstnance zálohovou a srážkovou daň. Existují formuláře na oficiálních stránkách MFČR. Formulář "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku..."( č. 255459) je zaměstnavatel povinen podat místně příslušnému finančnímu úřadu do konce 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Formulář "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období" (č. 255466) je zaměstnavatel povinen podat do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Je-li srážková daň zpětně překlasifikována na zálohu, potom se po skončení období vykazuje jako záloha a uvádí tedy ve Vyúčtování záloh.

   S pozdravem

   Jan Molín

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).