Hlavní navigace

Konkurenční doložka

 • (neregistrovaný) 46.135.72.---

  7. 7. 2015 16:29

  Dobrý den,
  Mám podepsanou franšízovou smlouvu, ale vzhledem k neúspěchu v podnikaní ji neprodloužím, avšak smlouva obsahuje něco, jako konkurenční doložku - je platná a musím se jí řídit? Protože v tom případě se mi spíše vyplatí vyhlásit bankrot.
  Pro zajištění anonymity uvádím firmy pod názvem A (jsem já), B a C.
  X.1 Po dobu platnosti této smlouvy se A nepovoluje, osobně nebo prostřednictvím třetích stran, bez předchozího písemného souhlasu B nebo C, provozovat jakoukoliv konkurenční obchodní činnost, přímo či nepřímo, a obchodovat, přímo či nepřímo, s podobnými nebo konkurenčními produkty a metodami.
  X.2 A se zavazuje, že po dobu 12 měsíců od data ukončení této smlouvy jakýmkoliv způsobem nebude bez předchozího souhlasu B žádným způsobem, ať již přímo nebo nepřímo, podílet na podnikání v oblasti výuky angličtiny dětí, včetně prodeje, zprostředkování prodeje produktů pro výuku, ani nebude vyvíjet jakékoliv pracovní nebo jiné aktivity v tomto oboru, ať už jako zaměstnanec, člen statutárního či dozorčího orgánu, prokurista či konzultant.
  X.3 V případě, že A poruší výše uvedená ustanovení, B nebo C je oprávněna bezodkladně podniknout kroky nezbytné pro ochranu svých práv duševního vlastnictví.
  X.4 A se zakazuje usilovat o, nabízet nebo jakýmkoliv jiným způsobem zaměstnávat jakékoliv zaměstnance B nebo jakéhokoliv franšízanta, pokud taková osoba neopustila své zaměstnání nejméně 6 měsíců před takovým okamžikem, nebo k tomu B, C nebo takový franšízant nedal předchozí písemný souhlas.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 10. 7. 2015 14:57

   bez přezdívky

   Jestliže franšízová smlouva byla uzavřena za účinného občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., ten nevylučuje sjednání konkurenční doložky u kteréhokoli smluvního typu, pokud se na ní strany dobrovolně dohodnou. Konkurenční doložku je tedy možné sjednat i pro účely franšízové smlouvy. Další otázkou je však znění konkurenční doložky, kde často dochází k chybám při jejím sjednávání. Konkurenční doložka je druh závazku označovaný jako synallagmatický, což znamená, že práva a povinnosti plynou oběma stranám, přičemž konkurenční doložka musí být sjednána spravedlivě, přiměřeně a vzájemně vyváženě. Z Vámi zaslaných ustanovení, zejména odst. X. 2, vyplývá, že se jedná o neplatně sjednanou konkurenční doložku, jelikož není současně sjednán závazek B a C poskytnout Vám za řádně plnění Vašeho závazku ve smyslu zdržení se konkurenčního jednání po dobu 12 měsíců od ukončení franšízové smlouvy, přiměřené peněžité vyrovnání. S ohledem na tuto skutečnost a na ustálenou judikaturu soudů nelze takto sjednanou konkurenční doložku považovat za platnou. Z takto uzavřené konkurenční doložky Vám neplynou žádná práva ani povinnosti a řídit se jí proto nemusíte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).