Hlavní navigace

Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI

 • (neregistrovaný) 88.101.79.---

  5. 7. 2007 11:51

  V měsíci červnu 2007 jsem koupil auto na leasing.Zaplatil jsem akontaci i první splátku leasingu. Mohu začat odepisovat v peněžním deníku už od měsíce června nebo až od července? Auto jsem přihlásil do registru až v měsíci červenci.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 5. 7. 2007 13:41

   Franta (neregistrovaný) 88.101.79.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   A jak si vykážu v DE tu první splátku?,kterou jsem zaplatil v červnu?To už si z daní neodečtu nikdy anebo to všechno rozpočítám do 36 měsíců a odepisuji 36 měsíců od července 2007? Děkuji.

  • 5. 7. 2007 15:35

   Irena (neregistrovaný) 89.102.186.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   Jelikož v DE se účtuje o příjmech a výdajích, t.j. o penězích, dáte do poněžního deníku jako nedaňový výdaj tu první splátku a dále jsou dvě možnosti:
   1. měsíční splátky budete do peněžního deníku účtovat jako daňový výdaj - provozní režie a na konci roku
   do přiznání uvedete jako položku snižující základ daně
   1/36 té první splátky, nebo
   2. měsíční splátky budete v momentě zaplacení účtovat v peněžním deníku jako nedaňový výdaj a na konci roku do DAP uvedete v kolonce položky snižující základ daně 1/36 celé hodnoty leasingu.

  • 5. 7. 2007 17:00

   Franta (neregistrovaný) 88.101.79.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   Děkuji ale ještě mi není jasné,když jsem zaplatil tu první měsíční splátku v červnu a včervenci jsem auto přihlásil,tak tu splátku si zaůčtuji jako nedaňový výdaj a až v DAP si to uvedu vkolonce snižující základ Daňě?

  • 5. 7. 2007 18:28

   ZdenaR (neregistrovaný) 86.49.28.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   Přihlášení auta není v tomto případě důležité. Pro Vás je rozhodující sjednaná doba pronájmu. Pokud máte leasingovou smlouvu uzavřenou od června, tak si uplatněte řádnou splátku už v červnu. Akontaci je třeba časově rozlišit.
   Nejjednodušším řešením je výše popsaný způsob 2 - všechny splátky během roku nedaňově a k 31. 12. uplatnit poměrnou část leasingu. Můžete je uplatnit buď v peněžním deníku jako výdaj na podnikání (bez pohybu peněžních prostředků), nebo až v daňovém přiznání jako položku snižující základ daně.

  • 5. 7. 2007 21:54

   ladislav (neregistrovaný) 213.191.111.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   Já bych ještě dodal, že prvním rokem pokud splácíte od června tak uplatníte v DAP 7/36 částky akontace t.j. za 7 měsíců. Pokud jste plátce DPH tak také záleží na tom zda se jedná o os. automobil nebo kategorii alespoň N1 u kterého by jste si mohl uplatňovat odpočet DPH. V tom případě bych použil způsob 1. kde by jste si mohl odpočítávat z jednotlivých splátek.

  • 5. 7. 2007 22:00

   ZdenaR (neregistrovaný) 86.49.28.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   Odpočet DPH podle splátkového kalendáře (pokud se nejedná o osobní automobil) si můžete uplatnit při obou variantách. Dokonce ani nemusíte splátku uhradit:-)

  • 5. 7. 2007 22:33

   ladislav.li (neregistrovaný) 213.191.111.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   Trochu by polemizoval, pokud budu v průběhu roku účtovat splátky jako nedaňové tak nemohu uplatňovat DPH /které se vlastně týká daňových výdajů/. V tom případě je varianta 1. "čistší" zhlediska účtování.

  • 5. 7. 2007 22:56

   ZdenaR (neregistrovaný) 86.49.28.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   Tak jo, budeme trochu polemizovat:-))
   A co děláte s DPH u akontace, která je v okamžiku platby nedaňová?
   DPH na vstupu si uplatňují např. i paušalisté, kteří "neúčtují" a daňové výdaje uplatňují procentem z příjmů.
   Odpočet daně uplatňujete podle § 72, nárok na odpočet prokazujete podle § 73 ZDPH. Do uvedených § se vejdete i bez účtování splátek (ať už daňově, či nedaňově).

  • 6. 7. 2007 12:05

   Anonym. (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   § 24 ZDP/4 - ... Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, KTERÝ LZE podle tohoto zákona ODPISOVAT....

   § 26/5zdp - ..... Odpisování LZE ZAHÁJIT po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí ....

   Závěr: pokud není přidělena SPZ, nelze dle § 26/5 odepisovat a tedy ani podle § 24/4 NELZE zahrnout nájemné do nákladů (výdajů).

   Ani zvláštní reg. značka neopravňuje věc obvykle užívat - viz.
   Vyhláška MDaS č. 243: 4) Tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností přidělí registrační místo prodejci vozidla, který jimi vybavuje prodaná vozidla jednotlivým zákazníkům, k vykonání potřebné jízdy do místa registrace vozidla. Na tabulce je vyznačena platnost registrační značky, která je stanovena na 10 dnů od jejího vydání.
   Jednotlivé splátky a poměrnou část akontace (1. zvýšené splátky) lze zahrnovat do daňových výdajů až od července. V červnu ještě nebyly splněny podmínky pro odepisování.

  • 6. 7. 2007 12:15

   bdm (neregistrovaný) 217.196.220.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   *** Nemůžete ztotožňovat pojmy "odepisovat" a "uplatňovat nájemné do nákladů". Aby mohl být finanční pronájem v nákladech, musí být splněny podmínky §24/4. Pokud ty jsou splněny, nájemné v nákladech může být. ***

  • 6. 7. 2007 12:55

   ZdenaR (neregistrovaný) 86.49.28.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   Při uplatňování nájemného v DE vycházím z §24/2/h/2 - za středníkem:
   "přitom u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci je nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku výdajem jen v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období,"
   a beru na vědomí hlavně sjednanou dobu. Myslím tedy, že podmínky byly splněny už v červnu (samozřejmě za předpokladu, že byla od června uzavřena LS). Pokud bych v roce 2007 uplatnila nájemné až od července jen ve výši 6/36, pak bych 36. měsíc v roce 2010 do výdajů nedostala, protože už nebude trvat nájemní vztah.

  • 6. 7. 2007 13:06

   bdm (neregistrovaný) 217.196.220.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   *** Taky myslím :-)) Důležité je i faktické předání, a to, předpokládám, bylo taky v červnu. A to, co jste napsla na závěr, je pro mě nejpodstatnější = NIKDY by se tato řádně zaplacená splátka nedostala do nákladů. ***

  • 6. 7. 2007 14:24

   Anonym. (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   Citace Verlag Dashöfer:
   "Stavem způsobilým obvyklému užívání se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Jedná-li se o finanční pronájem automobilu, je nutno, aby byl automobil opatřen registrační značkou ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a prováděcí vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel. Až od této doby je splněna podmínka, že věc byla předána nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Dle mého názoru ani předání automobilu, který nemůže nájemce okamžitě provozovat, tzn. předání automobilu bez platné technické prohlídky, není přenecháním ve stavu způsobilém obvyklému užívání.

   Při této příležitosti musíme upozornit, že při uzavírání smlouvy o finančním pronájmu je vhodné důkladně zvážit, zda nedojde k nedodržení stanovené doby u finančního pronájmu. V praxi se může stát, že smlouva o finančním pronájmu (např. automobilu) byla uzavřena např. od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008. Automobil však nájemce převzal fyzicky ve stavu způsobilém obvyklému užívání až 3. 1. 2006. V daném případě by nebyla dodržena jedna z podmínek smlouvy (nedodržení časového testu 3 let). V těchto případech nelze spoléhat na tolerantní přístup správce daně, řešením je možnost o potřebnou dobu prodloužit dobu nájmu. Doporučuji i konzultaci s leasingovou společností, která předmět leasingu odpisuje. U odpisů, které uplatňuje, je dnem splnění podmínek pro odpisování rovněž den, kdy byl pronajatý hmotný majetek přenechán nájemci v souladu se smlouvou ve stavu způsobilém obvyklému užívání. "

  • 6. 7. 2007 15:42

   bdm (neregistrovaný) 217.196.220.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   *** Nebráním se žádnému názoru - jen vycházím ze ZDP :-) ***

  • 6. 7. 2007 17:35

   123456789 (neregistrovaný) 85.70.27.---

   Re: Auto na leasigg v DAň. EVIDENCI
   >Citace Verlag Dashöfer:
   > "Stavem způsobilým obvyklému užívání se rozumí
   >dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností
   >stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.
   >Jedná-li se o finanční pronájem automobilu, je nutno, aby
   >byl automobil opatřen registrační značkou ve smyslu
   >zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
   >pozemních komunikacích, a prováděcí vyhlášky č.
   >243/2001 Sb., o registraci vozidel. Až od této doby je
   >splněna podmínka, že věc byla předána nájemci ve stavu
   >způsobilém obvyklému užívání. Dle mého názoru ani předání
   >automobilu, který nemůže nájemce okamžitě provozovat,
   >tzn. předání automobilu bez platné technické prohlídky,
   >není přenecháním ve stavu způsobilém obvyklému
   >užívání.
   >
   >Při této příležitosti musíme upozornit, že při
   >uzavírání smlouvy o finančním pronájmu je vhodné důkladně
   >zvážit, zda nedojde k nedodržení stanovené doby u
   >finančního pronájmu. V praxi se může stát, že smlouva o
   >finančním pronájmu (např. automobilu) byla uzavřena např.
   >od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008. Automobil však nájemce
   >převzal fyzicky ve stavu způsobilém obvyklému užívání
   >až 3. 1. 2006. V daném případě by nebyla dodržena jedna
   >z podmínek smlouvy (nedodržení časového testu 3 let).
   >V těchto případech nelze spoléhat na tolerantní
   >přístup správce daně, řešením je možnost o potřebnou dobu
   >prodloužit dobu nájmu. Doporučuji i konzultaci s
   >leasingovou společností, která předmět leasingu odpisuje. U
   >odpisů, které uplatňuje, je dnem splnění podmínek pro
   >odpisování rovněž den, kdy byl pronajatý hmotný majetek
   >přenechán nájemci v souladu se smlouvou ve stavu
   >způsobilém obvyklému užívání. "
   >
   >Autorem tohoto citátu je .................. ?
   Děkuji.
   >
   >
   >
   >
   >

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).