Hlavní navigace

Okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěchá

 • (neregistrovaný) 213.29.148.---

  30. 7. 2007 10:42

  Dobrý den,
  chtěla bych dnes okamžitě zrušit PP kvůli pozdě zaplacené mzdě, ve smlouvě mám, že mzda odejde 10. den v měsíci z účtu zaměstnavatele a ona odešla 27. To je 17 dnů po termínu splatnosti. Bude moje výpověď platná? Nebo tam může být nějaká právní klička?
  Děkuji moc za odpověď.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 30. 7. 2007 11:04

   L. (neregistrovaný) 90.176.48.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Buďte ráda, že máte práci a že vám vůbec ta výplata chodí na ten účet.Vychladněte....

  • 30. 7. 2007 11:07

   Jiřka (neregistrovaný) 88.101.130.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Máte výplatní termín pevně dohodnutý v pracovní smlouvě?

  • 30. 7. 2007 11:12

   RD. (neregistrovaný) 213.29.148.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Ano, je tam přesně uvedeno, že mzda odejde 10. den v měsíci.

  • 30. 7. 2007 11:23

   Jiřka (neregistrovaný) 88.101.130.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Tak o tomto se tady už loni hodně diskutovalo. Problém je totiž v tom, jak si vyložit termín "splatnost mzdy". Zákon totiž říká, že to okamžité zrušení je možné učinit, pokud nedošlo k vyplacení mzdy ani 15 dnů po její splatnosti (ne po výplatním termínu). A dále zákon říká, že mzda je splatná v následujícím měsíci (tzn. mzda za červen je splatná do 31. července). Takže zde byl prosazován názor, že pokud je den výplat mzdy pevně smluven v pracovní smlouvě, jedná se zároveň i o její splatnost. Pokud je den výplat pouze určený zaměstnavatelem, je posledním dnem její splatnosti až poslední den v měsíci. A teprve po uplynutí 15ti dnů po skončení měsíce je možné zrušit pracovní poměr. Takže asi tak, jak se k tomu jaký právník postaví a jak to dokáže obhájit.

  • 30. 7. 2007 11:35

   RD. (neregistrovaný) 213.29.148.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Ano tohle říká:§ 141
   (1) Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.
   Ale současně tohle říká:
   § 37 Informování o obsahu pracovního poměru
   (1) Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat
   a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
   b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,
   c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,
   d) údaj o výpovědních dobách,
   e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
   f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
   g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv.

   Z čehož mi vyplívá, že to musí být nejpozději následující měsíc, ale současně musí být písemně uvedeno, kdy splatnost mzdy je.

   Našla jsem si na internetu nějaký výrok soudu k žalobě kvůli tomuto tématu, mzda měla být 7. den v měsíic, zaměstnavatel ji vyplatil 31. den v měsíci. Soud dal za pravdu zaměstnanci.
   Chtěla jsem jen vědět, jestli s tím má někdo bližší zkušenosti.

  • 30. 7. 2007 11:43

   Jiřka (neregistrovaný) 88.101.130.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Pokud není termín výplaty mzdy pevně smluven oběma stranami, pak ho zaměstnavatel stanoví sám a informuje o něm zaměstnance. Ale v tom případě se podle mého názoru nejedná o den SPLATNOSTI, ale o den výplat. Takže zaměstnavatel neuvádí, kdy je splatnost mzdy (ta je totiž podle zájkona do posledního dne v měsíci), ale kdy je den výplat. A to je rozdíl. Ale fakt bych se o to nechtěla soudit.

  • 30. 7. 2007 11:53

   pája (neregistrovaný) 82.113.40.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   § 141 ZP Mzda nebo plat jsou splatné...NEJPOZDĚJI v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci...

   Nejpozději do posledního dne následujícího měsíce musí zaměstnanec mzdu dostat.

   Jak píše Jiřka- pracovní, kolektivní nebo jiná smlouva může stanovit splatnost dříve než v poslední den následujícího měsíce, pokud zaměstnavatel stanoví výplatní den jednostranně sám a písemně informuje zaměstnance, tak platí splatnost poslední den v násl. měsíci.

  • 30. 7. 2007 12:13

   RD. (neregistrovaný) 213.29.148.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   V pracovní smlouvě mám napsáno následující:

   Mzda je vyplácena jednou měsíčně, a vždy zpětně za uplynulý měsíc, na žádost zaměstnance bezhotovostním bankovním převodem na jeho bankovní účet. Příkaz k převodu mzdy bude zaměstnavatelem předán bance zaměstnavatele s termínem splatnosti nejpozději 10. dne následujícího měsíce.

  • 30. 7. 2007 12:19

   pája (neregistrovaný) 82.113.40.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   V tomto případě bych to já viděl jako sjednaný termín splatnosti mzdy, 10. by měl mít zaměstnanec peníze na účtu a pod ne, tak bych se nebál po 25. dni okamžitě zrušit PP. Toto zrušení bych ale doporučoval nechat vypracovat někým fundovaným.

  • 30. 7. 2007 12:24

   RD. (neregistrovaný) 213.29.148.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Myslíte jako třeba právníka?
   Abych potom ale za právníky nedala více než dostanu od zaměstnavatele:-))

   Tuto pracovní smlouvu jsem si vypracovávala sama, takže jsem měla zato, že mám pravdu. Ale člověk nikdy neví.

  • 30. 7. 2007 13:40

   pája (neregistrovaný) 82.113.40.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   >>>V pracovní smlouvě mám napsáno následující:
   >>>
   >>>Mzda je vyplácena jednou měsíčně, a vždy zpětně za
   >>>uplynulý měsíc, na žádost zaměstnance bezhotovostním
   >>>bankovním převodem na jeho bankovní účet. Příkaz k
   >>>převodu
   >>>mzdy bude zaměstnavatelem předán bance zaměstnavatele
   >>>s termínem splatnosti nejpozději 10. dne
   >>>následujícího
   >>>měsíce.
   >>V tomto případě bych to já viděl jako sjednaný termín
   >>splatnosti mzdy, 10. by měl mít zaměstnanec peníze na
   >>účtu a pod ne, tak bych se nebál po 25. dni okamžitě
   >>zrušit PP. Toto zrušení bych ale doporučoval nechat
   >>vypracovat někým fundovaným.
   >
   >Myslíte jako třeba právníka?
   >Abych potom ale za právníky nedala více než dostanu od
   >zaměstnavatele:-))

   To si musíte rozhodnout sama. V případě žaloby soud hodnotí přředevším listinné důkazy, takže záleží na formě a obsahu každého dokumentu, na přílohách, které dokazují obsah atd.
   >
   >Tuto pracovní smlouvu jsem si vypracovávala sama,
   >takže jsem měla zato, že mám pravdu. Ale člověk nikdy
   >neví.

  • 30. 7. 2007 14:15

   r (neregistrovaný) 88.102.222.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Známá řeší podobný problém, byla se radit na úřadu práce a tam jí řekli, že pokud má v pracovní smlouvě výplatní termín 15. tak do 30. musí dostat výplatu. pokud ne může 31. tj. 16 den po splatnosti podat okamžité zrušení pracovního poměru.

  • 30. 7. 2007 11:11

   RD. (neregistrovaný) 213.29.148.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Na to jsem se ale neptala, vůbec nevíte, jaká je tady situace. Asistentka mi brečí do telefonu a já už rok slyším, jak jsem neschopná. Všechno, co kdokoliv udělá je špatně, telefony mi zvoní i v jedenáct večer. Nenechám na sebe trvale řvát a psychicky terorizovat a to nemluvím o podvodech.
   To zjistíte, že i tu super peníze, které tady mám za to nestojí.

  • 30. 7. 2007 11:22

   L. (neregistrovaný) 90.176.48.---

   Re: okamžité zrušení PP zaměstnanec-spěc
   Tak pokud se věci mají takto, tak to beru zpět. Já něco podobného zažila sama, řvaní a ponižování. Dala jsem výpověď a našla si jinou práci. V nové firmě pracuji třetím rokem a jsem nadmíru spokojená.Po odchodu z hororové firmy jsem se ještě půl roku dávala psychicky dohromady.HODNĚ ŠTĚSTÍ A PEVNÉ NERVY!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).