Hlavní navigace

Smlouva o sdružení

 • (neregistrovaný) 81.200.48.---

  31. 8. 2007 21:32

  Je šablona určená pro živnostníky ? Název sdružení je třeba někde zaregistrovat ? nebo je to jen jako může to někdo vysvětlit kdo má stím nějaké skušenosti dík

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 2. 9. 2007 17:05

   an (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smlouva o sdružení
   Smlouvu předloží účastníci sdružení podle místní příslušnosti na FÚ.

   VZOR
   SMLOUVA O SDRUŽENÍ
   uzavřená podle ustanovení § 829 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.,
   ve znění pozdějších předpisů)


   mezi
   jméno:                      ……………
   rodné číslo (DIČO):  ……………
   bydliště:                    ……………
   a
   jméno:                      ……………
   rodné číslo (DIČO):  ……………
   bydliště:                    ……………
   za účelem vyvíjení společné činnosti při podnikání.


   Čl. I
   Účel smlouvy a vymezení činnosti účastníků

   (1) Účelem a cílem smlouvy je spolupráce při podnikatelské činnosti v oblasti …………………, se zaměřením k dosažení …………… (uvést sjednaný cíl)
   (2) Účastníci smlouvy jsou povinni zajišťovat následující činnost:
   – účastník …………… (uvést jméno a vymezit rozsah, případně i způsob činnosti),
   – účastník …………… (uvést jméno a vymezit rozsah, případně i způsob činnosti).


   Čl. II
   Povinnosti účastníků
   (1) Účastníci sdružení se zavazují poskytovat pro účely sdružení peníze a všechny jiné potřebné věci ve stejné hodnotě.
   (2) Majetkové hodnoty je každý účastník povinen poskytnout bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
   (3) S majetkovými hodnotami disponuje ve sdružení vždy ten z účastníků, který je poskytl. Účastníci oddělují takovýto majetek od ostatního svého majetku, což prokáží vzájemným sdělením.
   (4) Poskytnutí peněz nebo věcí určených druhově ve prospěch sdružení zaniká tomu, kdo je poskytl, vlastnické právo a stává se pouze podílovým spoluvlastníkem tohoto majetku, a to v poměru k výši jednotlivých podílů.


   Čl. III
   Vlastnictví majetku
   Majetek získaný při výkonu společné činnosti účastníků sdružení se stává jejich spoluvlastnictvím.

  • 2. 9. 2007 17:07

   an (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smlouva o sdružení
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>Je šablona určená pro živnostníky ? Název sdružení je
   >>třeba někde zaregistrovat ? nebo je to jen jako může
   >>to někdo vysvětlit kdo má stím nějaké skušenosti dík
   >
   >SMLOUVA O SDRUŽENÍ - pokračování
   Čl. IV
   Podíly
   (1) Podíly na majetku získané společnou činností jsou stejné bez ohledu na to, jakým dílem k jeho získání jednotliví společníci přispěli.
   (2) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci zavázáni společně a nerozdílně.


   Čl. V
   Rozhodování a kontrola
   (1) Účastníci sdružení rozhodují o obstarávání společných věcí jednomyslně. Velikost podílu nerozhoduje.
   (2) Každý účastník má právo se přesvědčit o hospodářském stavu sdružení.


   Čl. VI
   Vystoupení ze sdružení a vrácení vnesených věcí
   (1) Každý z účastníků může ze sdružení vystoupit, ne však v nevhodné době a k újmě ostatních společníků sdružení. Z vážných důvodů však může ze sdružení vystoupit kdykoli, i když byla dohodnuta výpovědní lhůta. Z vážných důvodů lze účastníka ze sdružení vyloučit.
   (2) Účastníkovi, který vystoupil nebo byl vyloučen, se vrátí věci vnesené do sdružení. Podíl majetku podle stavu v den vystoupení nebo vyloučení se mu vyplatí v penězích.
   Čl. VII
   Odpovědnost za závazky
   Účastník, který vystoupil nebo byl vyloučen, se nezprošťuje odpovědnosti za závazky z činnosti sdružení, které vznikly do dne vystoupení nebo vyloučení.


   Čl. VIII
   Rozpuštění sdružení
   (1) Při rozpuštění sdružení mají účastníci nárok na vrácení hodnot, poskytnutých k účelu sdružení, a vypořádají se mezi sebou o majetek získaný výkonem společné činnosti sdružení rovným dílem.
   (2) Po zániku sdružení odpovídají všichni členové solidárně za závazky vzniklé k trvání sdružení vůči třetím osobám.

   Souhlas s obsahem smlouvy stvrzují účastníci svým podpisem.

   V …………… dne …………… 2007

   Podpisy účastníků:
   >
   >

  • 2. 9. 2007 21:27

   maro (neregistrovaný) 81.200.48.---

   Re: Smlouva o sdružení
   proc na F/ je to někde dáno nebo jak kvuli danim a pod ?

  • 3. 9. 2007 12:23

   an (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smlouva o sdružení
   >>>>třeba někde zaregistrovat ? nebo je to jen jako může
   >>>>to někdo vysvětlit kdo má stím nějaké skušenosti dík
   >>>
   >>>SMLOUVA O SDRUŽENÍ - pokračování
   >>Čl. IV
   >>Podíly
   >>(1) Podíly na majetku získané společnou činností jsou
   >>stejné bez ohledu na to, jakým dílem k jeho získání
   >>jednotliví společníci přispěli.
   >>(2) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci
   >>zavázáni společně a nerozdílně.
   >>
   >>
   >>Čl. V
   >>Rozhodování a kontrola
   >>(1) Účastníci sdružení rozhodují o obstarávání
   >>společných věcí jednomyslně. Velikost podílu
   >>nerozhoduje.
   >>(2) Každý účastník má právo se přesvědčit o
   >>hospodářském stavu sdružení.
   >>
   >>
   >>Čl. VI
   >>Vystoupení ze sdružení a vrácení vnesených věcí
   >>(1) Každý z účastníků může ze sdružení vystoupit, ne
   >>však v nevhodné době a k újmě ostatních společníků
   >>sdružení. Z vážných důvodů však může ze sdružení
   >>vystoupit
   >>kdykoli, i když byla dohodnuta výpovědní lhůta. Z
   >>vážných důvodů lze účastníka ze sdružení vyloučit.
   >>(2) Účastníkovi, který vystoupil nebo byl vyloučen,
   >>se
   dne vystoupení nebo vyloučení.
   >>
   >>>
   >proc na F/ je to někde dáno nebo jak kvuli danim a pod
   >?
   Podle § 95 odst. 2 ZDPH jsou povinni se zeregistrovat k DPH, pokud celkový obrat těchto osob v rámci sdružení i mimo něj překročí částku uvedenou v § 6 nebo uzavře smlouvu o sdružení s plátcem DPH, podat jednotlivě přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit nebo byla uzavřena smlouva o sdružení.
   Současně s přihláškou k registraci předloží jednotliví účastníci správci daně písemnou smlouvu o sdružení a sdělí jméno určeného účastníka sdružení, který povede daňovou evidenci za sdružení podle § 100 odst. 3.
   Takže není tato povinnost ihned při založení sdružení, ale při registraci k DPH. Některé FÚ požadují smlouvu o sdružení již při 1. registraci a to k jakékoliv dani.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).