Hlavní navigace

Rozhodné období

 • (neregistrovaný) 213.168.183.---

  24. 6. 2008 11:35

  Jaké rozdoné období má vzít u pracovníka, který od 2.10.2007 do
  20.11.2007 pracoval na DPP a pak od 27.12.2007 do 20.3.2008.
  Požaduje potvrzení prům. výdělku na úřad práce.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 24. 6. 2008 14:38

   JiřinaH. (neregistrovaný) 85.119.90.---

   Re: rozhodné období
   Vždy se bere průměr z posledního zaměstnání. Jestli to ale byla DPP nebere se z toho průměr nikdy.

  • 24. 6. 2008 14:57

   J (neregistrovaný) 213.192.2.---

   Re: rozhodné období
   § 362 ZP
   (1) Za mzdu nebo plat se pro účely zjištění průměrného výdělku považuje i odměna z dohody, odměna nebo jiný příjem poskytovaný zaměstnanci za práci v jeho zaměstnání konaném v jiném pracovním vztahu než v pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 větě druhé, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

  • 24. 6. 2008 17:06

   JiřinaH. (neregistrovaný) 85.119.90.---

   Re: rozhodné období
   viz. § 39 zákona o zaměstnanosti a § 52 tamtéž :
   nárok na podporu má, pokud bylo v posl.12 měsících vykonáváno zaměstnání zakládající povinnost odvodu na důchod.pojištění ...
   uchazeči o zam., jehož poslední výděl.činnost nezakládala povinnost odvádět pojistné na důch.pojištění ,který ale splnil podmínku celkové doby požad.zaměstnání stanovenou v § 39 odst.1a)..se podpora v nezam. stanoví z prům.čistého výdělku nebo vyměř.základu , kterého dosáhl v posl.zaměstnání nebo jiné výděl.činnostii,která zakládla povinnost odvádět pojistné.
   Takže z žádné dohody o PP průměr ne.

  • 24. 6. 2008 17:49

   J (neregistrovaný) 213.192.2.---

   Re: rozhodné období
   Nechci s vámi polemizovat, ale já to chápu jako dva různé aspekty. Na žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou kolonky do kterých je uchazeč povinen vypsat všechna zaměstnání (i DPP) v posledních 3 letech.Podle toho o jaké zaměstnání se jedná, tak to se započítává do doby, která je potřebná pro nárok na podporu.
   Něco jiného je ale snad potvrzení čistého průměrného výdělku pro výši podpory.Nikde jsem nenašla poučení, že pro výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku jsou u potvrzení na ÚP jiná pravidla, než obecná, tedy podle ZP.Tak vážně nevím, co je správně.

  • 24. 6. 2008 18:23

   J (neregistrovaný) 213.192.2.---

   Re: rozhodné období
   Ještě pro úplnost :§ 50
   Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů.

  • 30. 6. 2008 13:01

   JiřinaH. (neregistrovaný) 85.119.90.---

   Re: rozhodné období
   362 ZP
   Za mzdu nebo plat se pro účely zjištění
   růmo
   ýdělpovaži odm z dohody, odm nebo jiný
   říjem poskyt zamza práci v jeho
   aměstkonv jiném prac vztahu než v
   acvztahu uvedeném v § 3 větě druhé,
   noví-li
   láštní zákon jinak.
   viz. § 39 zákona o zam a § 52 tamtéž :
   árok na pod má, pokud bylo v posl.12 měsících
   ykonzam zakládající povinnost odvodu
   a
   ůchod.pojištění ...
   chazeči o zam., jehož poslední výděl.činnost
   ezakládala povinst odvádět pojistné na
   ůch.poj
   erý ale splnil podmínku celkové doby
   požad.zaměstnání
   stanovenou v § 39 odst.1a)..se podp v nez
   taní
   prům.čist výd nebo vym.zákl, k
   osáhl v posl.zaměs nebjiné
   děl.činni,která
   akládla povinnost odvádět pojistné.
   akže z žádné dohody o PP průměr ne.

   Nechci s vámi polemizovat, ale já to chápu jako dva
   ůzné aspekty. Na žádosti o podpv nezi
   sou kol do kt je uch povi vypsat
   šech zam(i DPP) v posledních 3 letech.Podle
   toho
   jaké zaměstn se jedná, tak to se započítává do
   oby, která je potřebpro nárok na pod.
   ěco jiného je ale snad potvrzení čistého průměrného
   ýdělku pro výši podpory.Nikde jsem nenašla poučení,
   e
   pro výpoč prům čis měs výdjsou
   potvrna ÚP jiná prav, než obec, tedy
   dle ZP.Tak vážně nevím, co je správně.
   eště pro úplnost :§ 50
   ýše podpory v nezti a podpory při
   rekvalifi se stanoví procní sazu z prům
   měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání
   zjištěn a naposl použ pro prací účy v
   jeho posledním ukonzamv rozhobd
   podle prac předp
   Reagovala jstem na Vaši cit. ZP o výpoč. prům. výd.. Jak správně uvádíte , je tam ta poslední věta, pokud zvl.zákon nestanoví jinak. Nejde o jiný výpoč. prům. čis. výděl.
   Nezpochybnuji způsob výpočtu, který je daný ZP. Jde o to, že pro výši podp. se používá výděl. z pojiš.vztahu - viz cit. ze zákona o zaměstnan..Doba zam. na DPP se započítává jen ve stan.případech jen pro účely splnění otřebné doby, což vy víte. Průměr se z ní pro výpočet podpory uvádět nemůže.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).