Hlavní navigace

Pokyn - uplatnění DPH ze starých období

 • (neregistrovaný) 213.226.226.---

  29. 8. 2008 8:20

  Dobrý den,
  nevíte, prosím, jestli stále existuje pokyn, který nárokuje možnost uplatnit odpočet z přijaté faktury z minulých let v aktuálním období bez povinnosti dělat dodatečné přiznání?

  Díky moc.
  M.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 29. 8. 2008 8:23

   krista (neregistrovaný) 194.145.182.---

   Re: Pokyn - uplatnění DPH ze starých obd
   § 104 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období
   (1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a nesnížil tím daňovou povinnost, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří.
   (2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého příslušely, a snížil tím daňovou povinnost, správce daně daň za zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří, ale uplatní úrok z prodlení podle zákona upravujícího správu daní68) z částky daně uvedené v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu. Úrok z prodlení je splatný ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
   (3) Pro osobu identifikovanou k dani platí odstavce 1 a 2 obdobně.

   Nedoporučuje se však u plátců, kteří krátí odpočet daně podle § 72.

  • 29. 8. 2008 11:10

   Z (neregistrovaný) 84.42.207.---

   Re: Pokyn - uplatnění DPH ze starých obd
   Pokyn neexistuje, pouze stanovisko MF:
   http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-3EA9846D-1E1062AE/cds/KV29062007.pdf
   čtěte na stranách č. 16-20

   Novelou ZDPH bude problematika řešena takto (kopíruji):
   V § 73 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
   „(11) Plátce, který je povinen krátit odpočet daně podle § 72 odst. 4, je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u krácených plnění nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v jehož některém ze zdaňovacích období mohl být nárok uplatněn nejdříve.“.
   Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 12 a 13.
   V § 73 odst. 12 se věta první a druhá zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Po uplynutí této lhůty je však plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, u kterých mu vznikla povinnost přiznat daň na výstupu, pokud daň na výstupu z těchto plnění přiznal.“.

  • 29. 8. 2008 15:15

   linda (neregistrovaný) 194.145.182.---

   Re: Pokyn - uplatnění DPH ze starých obd
   pokud to není faktura za velkou částku, tak bych uplatnila § 104 ZDPH a musím počítat s tím, že mi pak FÚ dopočítá úrok z prodlení kvůli krácení státního rozpočtu

  • 29. 8. 2008 16:08

   Z (neregistrovaný) 84.42.207.---

   Re: Pokyn - uplatnění DPH ze starých obd
   Pokud v minulých letech neměli povinnost krátit odpočet daně (počítat koeficient), tak k žádnému krácení státního rozpočtu nedošlo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).