Hlavní navigace

Dar fyzické osobě

 • (neregistrovaný) 90.177.254.---

  5. 9. 2008 13:18

  Chtěla bych se ptat, zda si mohu odečíst od základu daně hodnotu daru, kterou poskytnu fyzické osobě na sportovní účely - jezdecký sport.

  Děkuji

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 5. 9. 2008 13:30

   Emma (neregistrovaný) 82.150.166.---

   Re: Dar fyzické osobě
   Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, 30b) právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii 15a), na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu4j), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.
   :)

  • 5. 9. 2008 14:03

   radka (neregistrovaný) 212.111.8.---

   Re: Dar fyzické osobě
   A není ta fyzická osoba pod nějakým spolkem - občanským sdružením, sportovní organizací... - pak by šel dar napsat na tuto organizaci za účelem např. úhrady výcviku, popř. nákup nějakých potřeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).