Hlavní navigace

Nové posuzování stravného podle ZP?

 • (neregistrovaný)

  10. 9. 2008 10:29

  Zaměstnanci vykonávají v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště v případě zvýšené potřeby práce přesčasovou práci v soboty nebo neděle mimo rozvrh směn ve dnech jejich pracovního volna. Podle nových znění ZP mají údajně nárok na stravné, pokud tato práce přesčas vč. cesty do práce trvá alespoň 5 hodin a také náhradu jízdného za autobus na cestu do práce a zpět.
  Je to pravda? Děkuji za odpovědi.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 10. 9. 2008 12:46

   VV (neregistrovaný)

   Re: Nové posuzování stravného podle ZP?
   Dle výkladu k ZP§153/c má nárok na cestovní výdaje nikoliv na stravné.

  • 10. 9. 2008 13:39

   Laďa (neregistrovaný)

   Re: Nové posuzování stravného podle ZP?
   Patrně jste měla na mysli § 152/c.
   Termín cestovní výdaje ovšem zahrnuje i stravné. Svědčí o tom § 152 -" Cestovními výdaji, za které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovní náhrady, se rozumí výdaje, které vzniknou zaměstnanci při
   a) pracovní cestě (§ 42),
   b) cestě mimo pravidelné pracoviště,
   c) cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště,
   d) přeložení (§ 43),
   e) přijetí do zaměstnání v pracovním poměru,
   f) výkonu práce v zahraničí."

   a dále o tom svědčí § 156 odst.1/d a odst. 2:
   "(1) Zaměstnavatel uvedený v této hlavě je povinen za podmínek stanovených v této hlavě poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě náhradu
   a) jízdních výdajů,
   b) jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
   c) výdajů za ubytování,
   d) zvýšených stravovacích výdajů (dále jen „stravné“),
   e) nutných vedlejších výdajů.
   (2) Pro účely poskytování cestovních náhrad se za pracovní cestu považuje i cesta uvedená v § 152 písm. b) a c).
   (3) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytovat i další náhrady výdajů, za cestovní náhrady se však považují pouze ty, které byly poskytnuty v souladu s § 152."

   Já se setkal s výkladem, který potvrzuje nárok na stravné.

  • 10. 9. 2008 13:40

   anonym (neregistrovaný)

   Re: Nové posuzování stravného podle ZP?
   Cestovní náhrady:
   Pokud se jedná o mimořádný výkon práce, pak podle § 152 písm. c) ZP (musí být mimo jiné splněna podmínka, že se jedná o „mimořádný výkon práce“) lze poskytnout cestovní náhrady. Zákoník práce však nestanoví, co se rozumí „mimořádným výkonem práce“. Lze tedy usuzovat, že tuto skutečnost má možnost stanovit zaměstnavatel (například ve vnitřní směrnici) a s tímto pak i zaměstnance předem seznámit (§ 305 zákoníku práce).
   Stravné:
   Pokud je zaměstnanci při mimořádném výkonu práce mimo rozvrh směn znemožněno se stravovat obvyklým způsobem, pak mu náleží stravné podle § 176 odstavce 1 písm. a). i za dobu kratší jak 5 hod. - § 176 odst. 2.

  • 10. 9. 2008 13:49

   VH (neregistrovaný)

   Re: Nové posuzování stravného podle ZP?
   Za mimořádný výkon práce mimo rozvrh pracovních směn v místě výkonu práce nebo v místě pravidelného pracoviště bych považovala
   - výkon práce přesčas,
   - výkon práce v rámci pracovní pohotovosti (je-li zaměstnanec povolán z dohodnutého místa) a
   - výkon práce, je-li zaměstnanec odvolán z dovolené.

  • 10. 9. 2008 14:11

   Laďa (neregistrovaný)

   Re: Nové posuzování stravného podle ZP?
   Necitujete § 176 odst.2 správně:
   (2) Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci se stravovat obvyklým způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše stravného podle odstavce 1 písm. a).
   Tzn., že tento § se netýká prac. cesty mimo rozvrh směn. Při přesčasové práci (prac.cestě) ve volnou sobotu nebo neděli nejde o další směnu v rámci rozvrhu prac. směn, ale o práci přesčas a zde nevzniká nárok na stravenky nebo stravování obvyklým způsobem. Z toho podle mého názoru vyplývá, že stravné náleží za přesčasovou sobotu až od těch 5 hod.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).