Hlavní navigace

Smluvní lékař

 • (neregistrovaný) 89.29.44.---

  26. 9. 2008 13:23

  Donedávna jsem si myslela, že když naše firma nemá svého vlastního smluvního lékaře na preventivní a vstupní prohlídky, mohou zaměstnanci na tyto prohlídky chodit ke svému lékaři a firma mu preventivní prohlídku proplatí. Ale včera jsem byla na školení a tam nám bylo řečeno, že každá firma bez vyjímky musí mít svého smluvního lékaře, jinak hrozí pokuta. Je to skutečně tak?? A mohu nechat v účetnictví již proplacené preventivní prohlídky?? A asi jako nedaňový naklad? A musíme si teda sjednat svého lékaře?

  A ještě prosím o radu jak je to s očkováním proti chřipce, je to nedaňový náklad?? Mohu zaúčtovat na 528??

  Moc děkuji. Lenka

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 26. 9. 2008 13:44

   anonym (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smluvní lékař
   Smluvního lékaře mít organizace musí: D-300 k § 24/2j bod. 2.
   Očkování - ano, nedaňově a účet 528.

  • 26. 9. 2008 14:08

   Lenka (neregistrovaný) 89.29.44.---

   Re: Smluvní lékař
   Děkuji. Ale asi jsem to nepochopila. V pokynu D-300 se píše, že závodní preventivní péče nebo preventivní péče poskytována sluvním lékařem je daňovým výdajem, ale není zde přímo uvedeno, že každá firma musí mít smluvního lékaře. Potřebuji to najít, kde se to přímo píše, že je to povinnost ať to mohu ukázat vedení firmě.
   Lenka

  • 26. 9. 2008 14:27

   anonym (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smluvní lékař
   – na závodní preventivní péči poskytovanou zařízením závodní preventivní péče v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy
   (§ 18a a § 35a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů)
   a nehrazeném zdravotní pojišťovnou,
   – na lékařské prohlídky (např. vstupní lékařská prohlídka) a
   – lékařská vyšetření stanovená zvláštními předpisy (zákoník práce, směrnice Ministerstva zdravotnictví).
   Daňovými výdaji na závodní preventivní péči poskytovanou zařízeními závodní preventivní péče nebo na preventivní péči poskytovanou smluvními lékaři, v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy podle § 24 odst. 2 písm. j) bodu 2 zákona, jsou podle pokynu D–300, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 11–12/2006, výdaje (náklady) související se zajištěním preventivních vstupních, periodických, mimořádných, řadových, následných a výstupních prohlídek zaměstnanců podle platného znění předpisů o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (směrnice č. 49/1967 Věstníku MZd, ve znění směrnic č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, registrované ve Sbírce zákonů v částce 2/1968 a v částce 20/1970, ve znění vyhl. MPSV č. 31/1993 Sb. a ve znění zákona č. 61/2000 Sb.), nehrazené zdravotními pojišťovnami.

  • 26. 9. 2008 14:28

   anonym (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smluvní lékař - 1.pokračování
   Citovaný § 35 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Hrazená péče zahrnuje:

  • 26. 9. 2008 14:28

   anonym (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smluvní lékař - 2.pokračování
   a) zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci;

   b) periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob, a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem;

   c) mimořádné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů;

   d) dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku.

   Za lékařské prohlídky a lékařská vyšetření stanovené zvláštními předpisy se považují mj. lékařská vyšetření zaměstnanců vykonávajících noční práci podle § 99 odst. 4 zákoníku práce, a lékařská vyšetření mladistvých před vstupem do pracovního poměru podle § 168 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

   Obdobně se jako daňový výdaj mohou uplatnit i výdaje podnikatele na zdravotní preventivní péči.

  • 26. 9. 2008 15:06

   Katuška (neregistrovaný) 194.228.18.---

   Re: Smluvní lékař - 2.pokračování
   Tak třeba naši 2 právnící tvrdí, že nikde povinnost zam-tele mít smluvního či závodního lékaře není, tudíž jej také nemáme. Já se tedy spíš kloním k tomu, že ano, ale těžko je přesvědčím...

  • 26. 9. 2008 15:16

   Jiřka (neregistrovaný) 88.101.130.---

   Re: Smluvní lékař - 2.pokračování
   No právě, ono se tady stále opakuje (včetně mě), že povinnost mít smluvního lékaře existuje a že každý musí mít přinejmenším vstupní prohlídku, ale je opravdu tak?

  • 26. 9. 2008 16:02

   anonym (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smluvní lékař - 2.pokračování
   Zákon č. 20/1966 Sb., na který se odvolává § 24 ZDP:

   § 18a
   Závodní preventivní péče
   Závodní preventivní péče zabezpečuje VE SPOLUPRÁCI SE ZAMĚSTNAVATELEM prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

   § 35a
   Zařízení závodní preventivní péče
   Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví.

   K § 18a - "ve spolupráci" = pokud mají spolupracovat, musí se napřed dohodnout. Lékař by měl být seznámen s provozem.
   Z toho vyplývá i povinnosti uvedené v § 35a = kontrola pracoviště, zjišťují vliv pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, provádí preventivní prohlídky atd..

  • 26. 9. 2008 16:33

   J (neregistrovaný) 213.192.2.---

   Re: Smluvní lékař - 2.pokračování
   Ať čtu jak čtu, nikde ani v ZP ani v tomto zákoně nevidím tu povinnost mít smluvního lékaře na preventivní péči.Zákon 20/1996 definuje tuto péči a ZP říká, že o ní musí zaměstnavatel zaměstnance informovat /pokud je/.A pokud to tedy být musí, kde jsou uvedeny sankce za porušení této povinnosti /kromě daňových nákladů/ a myslíte si, že všichni zaměstnavatelé tedy tuto povinnost mají, včetně OSVČ pokud je zaměstnavatelem?
   Děkuji.

  • 26. 9. 2008 17:38

   anonym (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smluvní lékař - 2.pokračování
   Pokud chcete uplatnit úhrady lékaři daňově, musí jít o smluvního lékaře.
   Jestli je to běžná praxe u zaměstnavatelů? Pak je nutno říci, že jde spíš o ojedinělé případy. Správci daně posuzují případ od případu různě.

  • 26. 9. 2008 17:55

   J (neregistrovaný) 213.192.2.---

   Re: Smluvní lékař - 2.pokračování
   Mám tomu tedy rozumět tak, že jediné, co nutí zaměstnavatele mít smlouvu s lékařem a platit mu za tuto službu, jsou daňové zákony?

  • 27. 9. 2008 10:28

   anonym (neregistrovaný) 85.132.220.---

   Re: Smluvní lékař - 2.pokračování
   Smluvní vztah je stanoven v zákoně 20/1996 Sb. v § 18a. V tomto zákoně jsou uvedeny i jiné povinnosti - viz. § 35a. Zákon o dani z příjmů stanoví, za jakých podmínek je výdaj na zdravotní prohlídky daňově uznatelný. Zákoník práce v § 32 stanoví, že v případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Předpisů o ochraně zdraví zaměstnanců, vlivu pracovního prostředí na zdraví atd. bude jistě více. Záleží vasi vždy na typu podniku a rizikových pracovišť.

  • 29. 9. 2008 10:20

   mirka (neregistrovaný) 93.89.144.---

   Re: Smluvní lékař
   Tato diskuze mě zaujala a tak jsem hledala, až našla "
   Daňová výhoda prohlídek
   Poplatky jsou na straně zaměstnavatele daňově uznatelné. A to i v případě, že firma nemá vlastního závodního doktora, a zaměstnanec tedy jde pro potvrzení ke svému praktickému lékaři. Také nový návrh ministerstva zdravotnictví předpokládá, že by si firmy odepisovaly poplatky z daní.

  • 1. 10. 2008 11:16

   mira (neregistrovaný) 213.226.250.---

   Re: Smluvní lékař
   a kde konkrétně jste to prosím našla ?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).