Hlavní navigace

Odvoz zákazníka do místa bydliště jeho vozidlem

 • (neregistrovaný) 213.192.39.---

  4. 8. 2011 19:29

  Dobrý den, zajímalo by mne, jaká povolení či živnostenské oprávnění  potřebuji k činnosti - odvoz zákazníka jeho vlastním vozidlem ( drink & drive]. Do jaké živnosti tato činnost spadá ?    Děkuji

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 5. 8. 2011 13:12

   autorka

   Dobrý den,

   odpověď Vám zpracoval Radim Labský z Jednotného kontaktního místa Olomouc.

   Doporučujeme vyřídit si oprávnění na koncesovanou živnost: Silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná, osobní.  Obsahovou náplň výše uvedené živnosti naleznete v odkazu Obsahové náplně jednotlivých živností a správní poplatky, konkrétně Obsahové náplně živností koncesovaných.


   Pro ohlášení živnosti je možno použít Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (zkráceně JRF) + pokyny k vyplnění Jednotného registračního formuláře, vyplňuje se elektronicky se zaměstnancem živnostenského úřadu. Co je potřeba mít u sebe při jednání před ŽÚ:

   1. doklad totožnosti (občanský průkaz)
   2. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž bude umístěno místo Vašeho podnikání (zkráceně souhlas k místu podnikání). Formulář  souhlasu Vám zasíláme v příloze. Pozn.: Dokládá se pouze v případě, bude-li se místo Vašeho podnikání lišit od místa Vašeho bydliště.
   3. doklad prokazující Vaši odbornou způsobilost (konkrétně osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydávý příslušný dopravní obor krajské úřadu); v případě nemáte-li toto osvědčení, mít vyplněnou žádost o koncesovanou živnost(vyplněnou předem, případně na místě s pracovníkem ŹÚ). Dnem podání žádosti je zahájeno řízení o koncesi.
   4. mít vybranou živnost (viz. výše)
   5. doklad o zaplaceni správního poplatku ve výši 1.000,- Kč– platí se při vstupu do podnikání (nezáleží kolik živností při prvním ohlášení ohlásíte), za pozdější rozšíření oprávnění o další živnosti, je poplatek 500,- Kč. Hradí se v hotovosti v pokladně úřadu, platba bankovní kartou je možná. Více o správních poplatcích si můžete přečíst zde.


   Pozn.: Ustanovujete-li odpovědného zástupce (v případě nesplňujete-li Vy sám odbornou způsobilost nebo neuvažujete-li, že byste si ji chtěl vyřídit, též navíc následujícími doklady týkající se jeho osoby:

   1.doklady prokazující jeho odbornou způsobilost (osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy - buď v originále nebo jeho úředně ověřené kopii)
   2.prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Formulář prohlášení Vám zasílám v příloze.


   Živnostenské oprávnění


   Živnostenský úřad po předložení všech dokladů (viz. výše) předloží Vaši žádost o koncesi dopravnímu odboru Krajského úřadu. Tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti živnostenským úřadem. Živnostenský úřad v případě kladného stanoviska do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá Vám výpis. Provozovat živnost je možné až v den vzniku práva, což je den nabytí právní moc rozhodnutí o udělení koncese.


   Živnostenské oprávnění Vám bude vystaveno na dobu neurčitou, s tím, že živnost můžete kdykoliv přerušit, vždy ovšem jen na dobu určitou. K tomu Vám postačí doklad totožnosti. Přerušení živnosti vyřizuje oddělení registrace.


   V rámci ohlášení živnosti se v rámci systému Centrálního registračního místa (CRM) můžete nechat zároveň registrovat u zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) a finančního úřadu, popř. se u nich můžete zaregistrovat sám. V tomto  si Vás dovolujeme upozornit na následující zákonné lhůty: 


   - u OSSZ a zdravotní pojišťovny platí povinnost registrace nejpozději do 8 dnů od zahájení podnikatelské činnosti
   - u místně příslušného finančního úřadu platí povinnost registrace nejpozději do 30 dnů od zahájení podnikatelské činnosti, místně příslušný je ten, kde budete mít umístěno místo podnikaní

   Přílohy:
   Souhlas s místem podnikání
   Prohlášení OZ

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).