Hlavní navigace

Uplatnění výd. paušálu auto a DPH

 • (neregistrovaný) 78.24.12.---

  22. 2. 2010 11:32

  Pokud si jako s.r.o. uplatníme výdajový paušál na 2 auta, která jsou v majetku firmy tzn. 2x 5000 Kč. Mohu uplatnit i DPH, když budu evidovat paragony za PHM a vést knihu jízd? Jak bude zaúčtováné? Vím nedaňově. Ale, jak bude přesně zapsáno v interních dokladech? Děkuji moc, začínám.

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  • 23. 2. 2010 17:03

   annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   Budete účtovat jako doposud. PH a parkovné povedete na AU jednotlivě podle aut. U aut, u kterých budete chtít uplatnit paušál, výdaje dle AU / nebo dle jiné evidence PH na jednotlivá auta) vyloučíte na ř. 40 DaP a paušál uvedete na ř. 160. K tomuto řádku podáváte samostatnou přílohu, kde uvedete, že se jedná o paušál na 2 auta za rok 2009 v souladu s § 24 odst. 2 písm. zt).

  • 23. 2. 2010 22:59

   Pepouš (neregistrovaný) 89.176.71.---

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   Děkuji za odpověď. Ještě se ujistím. Mohu si tedy uplatnit DPH z paragonů, i když výdaje za PHM a parkovné budou paušálem?

  • 24. 2. 2010 11:32

   Pepouš (neregistrovaný) 89.176.71.---

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   Mohl by se tedy prosím ještě někdo vyjádřit, abych věděl, jak to bude? Dle kterého §? Děkuji.

  • 24. 2. 2010 18:04

   annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   >>>>>>Pokud si jako s.r.o. uplatníme výdajový paušál na 2
   >>>>>>auta, která jsou v majetku firmy tzn. 2x 5000 Kč.
   >>>>>>Mohu
   >>>>>>uplatnit i DPH, když budu evidovat paragony za PHM a
   >>>>>>vést knihu jízd? Jak bude zaúčtováné? Vím nedaňově.
   >>>>>>Ale,
   >>>>>>jak bude přesně zapsáno v interních dokladech? Děkuji
   >>>>>>moc, začínám.
   >>>>>Budete účtovat jako doposud. PH a parkovné povedete
   >>>>>na
   >>>>>AU jednotlivě podle aut. U aut, u kterých budete
   >>>>>chtít
   >>>>>uplatnit paušál, výdaje dle AU / nebo dle jiné
   >>>>>evidence PH na jednotlivá auta) vyloučíte na ř. 40
   >>>>>DaP
   >>>>>a
   >>>>>paušál uvedete na ř. 160. K tomuto řádku podáváte
   >>>>>samostatnou přílohu, kde uvedete, že se jedná o
   >>>>>paušál
   >>>>>na 2
   >>>>>auta za rok 2009 v souladu s § 24 odst. 2 písm. zt).
   >>>>Děkuji za odpověď. Ještě se ujistím. Mohu si tedy
   >>>>uplatnit DPH z paragonů, i když výdaje za PHM a
   >>>>parkovné
   >>>>budou paušálem?
   >>>Ano.
   >>***********************************
   >>Můžete uvést dkle kterého § ?
   A podle kterého § nelze?
   >Mohl by se tedy prosím ještě někdo vyjádřit, abych
   >věděl, jak to bude? Dle kterého §? Děkuji.

  • 25. 2. 2010 8:09

   Vladimír 2

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   **********************************************
   Takže když nevíte podle kterého lze tak držte ....
   ruce dál od klávesnice.
   Váš dotaz ==A podle kterého § nelze? == podle 24/2/zt ZDP.

  • 25. 2. 2010 8:40

   annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   Sice nevím, co má společného s odpočtem DPH ZDP. Ale i kdyby bylo nutno se při uplatnění DPH řídit ZDP (podle vás), pak já v § 24/2/zt neumím najít souvislost se zákazem nárokování DPH na vstupu.
   Můžete prosím uvést konkrétní text § 24/2/zt, který odpočet daně neumožňuje? Děkuji.

  • 25. 2. 2010 9:00

   Vladimír 2

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   >>>>>>>Děkuji za odpověď. Ještě se ujistím. Mohu si tedy
   >>>>>>>uplatnit DPH z paragonů, i když výdaje za PHM a
   >>>>>>>parkovné
   >>>>>>>budou paušálem?
   >>>>>>Ano.
   >>>>>***********************************
   >>>>>Můžete uvést dkle kterého § ?
   >>>A podle kterého § nelze?
   >>>>Mohl by se tedy prosím ještě někdo vyjádřit, abych
   >>>>věděl, jak to bude? Dle kterého §? Děkuji.
   >>**********************************************
   >>Takže když nevíte podle kterého lze tak držte ....
   >>ruce dál od klávesnice.
   >>Váš dotaz ==A podle kterého § nelze? == podle 24/2/zt
   >>ZDP.
   >>
   >Sice nevím, co má společného s odpočtem DPH ZDP. Ale i
   >kdyby bylo nutno se při uplatnění DPH řídit ZDP (podle
   >vás), pak já v § 24/2/zt neumím najít souvislost se
   >zákazem nárokování DPH na vstupu.
   >Můžete prosím uvést konkrétní text § 24/2/zt, který
   >odpočet daně neumožňuje? Děkuji.
   **************************************
   Již jsxem to zde uváděl několikrát ale jenom pro vás když dsi to neumíte nalézt:.... pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) bodu 4 tohoto odstavce,.....
   Pokud chcete polemizovat dál, přečtěte si moje příspěvky k tomuto tematu a hlavně vždy napište KTERÉ poh, hmoty
   lejete do nádrže:
   - ty které jste nakoupil za peníze které uplatníte v paušálu
   - ty které jste nakopupil podle § 72 ZDPH
   K ekonom. činnosti pogažmo k k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů můžete použít POUZE jedny PH z výše uvedených - viz přesná citace v § 24
   Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů
   (1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.

   A zatím zkuste bádat nad tím který § ZDPH umožňuje odečet DPH
   bez uvedení základu daně do výdajů/nákladů k čemuž je zde často nabádáno tím, že se základy daně vyločí z daňových výdajů do nedaňových.

  • 27. 2. 2010 19:45

   annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   Vysvělil jste, že pro uplatnění nároku na odpočet DPH se musím řídit zákonem o dani z příjmů. Zřejmě, podle vás, pak není nárok na odpočet DPH při uplatnění výdajů paušálem. Přeci do nádrže lejete buď PH podle § 24, a ty uplatníte ve výdajích, nebo nelejete PH podle § 24 a neuplatníte ve výdajích vůbec. Pak jsou zahrnuty % z příjmů. Jak ale uvádíte " který § ZDPH umožňuje odečet DPH
   bez uvedení základu daně do výdajů/nákladů k čemuž je zde často nabádáno tím, že se základy daně vyloučí z daňových výdajů do nedaňových". Ale to je váš názor. Já si DPH uplatním a povedu evidenci jízd a pro účely daně z příjmů uplatním paušální výdej.
   Přeji příjemný den.

  • 28. 2. 2010 9:14

   Vladimír 2

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   Já jsem vám i všem ostatním vysvětlil něco jiného co jste si asi nepřečetl nebo neuvědomil. Mě nikdo ani vy nevysvětrlil,
   podlekterého je možno uplatnit DPH u "nedaňových" výdajů/nákladů

  • 28. 2. 2010 10:29

   annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   Ale tady přece nejde o nedaňový výdej (nedaňové výdaje jsou definovány v § 25 ZDP a ne v § 24). PH byly použity pro podnikání. Pouze ZDP umožňuje použít buď výdaje dle § 24 v prokázané výši nebo ve výši paušálu. Pokud nakoupím PH za 120,00 Kč za rok a uplatním si 20,00 Kč DPH, ZDP mi umožňuje použít paušál 5000,00 x 12 za rok. Pro účely ZDPH musím doložit DD a prokázat, že výdej souvisí se zd. plněním s nárokem na odpočet daně a je pro ekonomickou činnost (proto je doporučeno vést pro účely ZDPH evidenci pracovních cest).
   Pokud uplatňuje OSVČ výdaje paušálem, pak výdaje vůbec neeviduje, pouze pro účely DPH prokazuje nárok na odpočet a splnění podmínek dle § 72 a § 73 a nikdo nezpochybňuje nárok na odpočet DPH.
   Pro účely DPH se neřídím odstavci § 24 ZDP, ale § 72 a 73 ZDPH.

  • 24. 2. 2010 18:07

   annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

   Re: Uplatnění výd. paušálu auto a DPH
   Citace článku uveřejněného na stránkách ČDS:
   (http://business.center.cz/business/diskuze/nova.aspx?reply=665016)
   Znovu nutno upozornit, že pravidla uplatnění jmenovaného paušálu a s tím spojené důsledky platí v oblasti daně z příjmů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem dotčená novela v zásadě nijak nedopadá. U plátců, kteří si u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu, se tedy tato skutečnost do uplatňování DPH nijak nepromítá. Pro DPH platí stejný režim a pravidla jako před novelou umožňující u daně z příjmů zvolit dotčený paušální výdaj. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 z.č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat. Použití paušálního výdaje na dopravu pro účely daně z příjmů neznamená automaticky, že plátce prokázal použití pro ekonomickou činnost pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH. Zákon o dani z přidané hodnoty neurčuje a nikdy exaktně neurčoval, jaké důkazní prostředky pro prokázání správnosti daňové povinnosti má plátce daně předložit, stejně tak neobsahoval k doložení užití motorového vozidla pro ekonomickou činnost povinnost vedení právě tzv. knihy jízd. Bylo a je vždy na plátci daně, jakými důkazními prostředky užití motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot pro ekonomickou činnost doloží.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).