Hlavní navigace

exekuce poprvé

 • (neregistrovaný) 93.99.142.---

  5. 3. 2010 11:03

  Dobrý den, dnes mi do firmy přišel exekuční příkaz na zaměst-ce. Exekutor pověř. proved.exek. na základě usnesení OS v ..., kterým nabyl právní moci dne 30.10.2008. Částka cca je 75 306,92 Kč k datu 3.3.2010.
  ČM zaměstn-ce za únor 2010 11 521,. Kč
  zaměstn-c je hlášen trvale na OÚ, je rozvedený, na děti nemá ze mzdy sjednanou srážku ani přednost. pohledávku, má ale od 10.11.2005 dohodu o srážce ze mzdy na úvěr.půjčku 2056,-/měsíc
  Na www.vyplaty.cz je možnost zadat do kalkulačky výpočet:
  ČM 11521
  na manž. 0
  druh pohld. přednostní
  nezapočítávat základ.nezabav.částku na jednotlivce (zde se mělo odškrtnout - já jsem neodškrtla)
  výpočet:
  nezabavit.část mzdy 7273,-
  zabavit.část mzdy - předn.pohld. 4248,-

  já bych ráda věděla, jak se k výsled.částce do počítám.
  Může mi zde někdo "polopatě" vysvětlit postup, jaké částky od čisté mzdy odečítá? Myslím tím názorně, postup výpočtu. Jsem nová mzd.úč., dřívější mzd. úč. toto nikdy neřešila. Díky moc . jr

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 5. 3. 2010 11:29

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: exekuce poprvé
   Dlužníkovi zůstává nezabavitelná částka, kterou vypočítáte podle nařízení vlády 595/2006 Sb. Podle tohoto nařízení vlády rovněž vypočítáte částku, kterou strhnete bez omezení. O zbytku mluví § 279 OSŘ.
   Program na výpočet srážky ze mzdy v Excelu lze stáhnout z adresy:
   http://rapidshare.com/files/334825932/Srazka_ze_mzdy_2010.xls
   (kliknout na ikonu Free user a následně na bílou šipku Download v modrém kruhu).

  • 5. 3. 2010 13:09

   jr (neregistrovaný) 93.99.142.---

   Re: exekuce poprvé
   Děkuji za odkazy, na zmiňované adrese mi výpočet vyšel stejný jako na výplaty.cz. Já jsem se ale zmiňovala o výpočtu - názorném příkladu, jak se k výsledku dopočítám! Příslušné § nic v příkladech neuvádějí! Promiňte, jsem začátečník a hold asi b... !
   Můj výpočet:
   ČM 11521,-
   - 5149,- ( 3126+4597=7723 : 3 x 2 ) patří pracovníkovi
   = 6372,-

   tzn. že ze zbytku mohu dále ještě srazit 2/3 pro tuto exekuci ( je přednostní ? protože je nařízena soudně), kdyby to byly nepředn. pohledávky (od úvěr.společností, dluh vúči zam-teli apod.), tak pouze 1/3 ?

   2/3 6372 : 3 x 2 = 4248 částka pro exekuci ??
   ČM PO SRÁŽCE 11521 - 4248 = 7273,- Kč k výplatě zam-ci

   1/ Je to správně ?
   2/ Mohla bych ještě srazit těch 2056,- (na tu půjčku- s dohod.o srážkách) ? Pak by mu bylo vyplac. k výplatě 5217,- !! jr

  • 5. 3. 2010 13:28

   ... (neregistrovaný) 94.138.99.---

   Re: exekuce poprvé
   1.
   U svobodného a bezdětného je základní částka 5149 Kč.
   2.
   Nad 12872 Kč by šlo vše ve prospěch srážky, ČM ale není tak vysoká, tak se bude dělit (11521-5149) na třetiny, tj. pro nepřednostní pohl. je srážka 2124 a pro přednostní 4248.
   3.
   Jaká pohledávka je přednostní se dozvíte z §279 odst.2 OSŘ

  • 5. 3. 2010 14:08

   jr (neregistrovaný) 93.99.142.---

   Re: exekuce poprvé
   3/ Na školení nám říkali, že jakoukoliv pohledávku rozhod. soudu máme brát jako přednostní! V přísluš. § není zmínka o kapitál. společnosti jako o oprávněném, takže tedy je nepřednostní, tzn. nejdříve uspokojím tu z r. 2005 ( 2056,-) a zbytek zašlu na exekuci (4248-2056= 2192,-) , protože napsali, že srazitdo živ.min. ?
   2/ Rozumím-li tomu správně, tak zaměstnanci pro přednostní pohledávku mohu srazit- 2/3, ale pro nepředn.pohledávku 1/3 na pokrytí a pokud to nestačí, tak použiji i tu 2/3. Na tu 3/3 nikdy nesmím sáhnout! - VRACÍ SE ZAMĚSTNANCI
   1/ Zam-ec nebydlí po rozvodu ve společ. domácnosti ani s manželkou, ani s dětmi. Výživné prý jim předčasem neplatil (dcera roč. 1990, syn roč. 1993 ). Na podnik nikdy nic o výživném nedošlo! Pro své trvalé dluhy a jejich neplacení je hlášen trv.pobytem na OÚ. Proto o něm uvažuji jako o svobodném.

  • 5. 3. 2010 15:53

   ... (neregistrovaný) 94.138.99.---

   Re: exekuce poprvé
   Takže existuje povinnost zam-ce platit výživné. Protože to je ale informace "jedna paní povídala", měla byste zam-ce přesvědčit, aby vám soudem posvěcenou dohodu o srážkách dle §551 OZ předložil. Spíše to ale vypadá, že vám časem přijde exekuční příkaz na výživné. Dokud vám totiž není doručena dohoda nebo usnesení o určení výživného, nemůžete děti pro výpočet srážky počítat. Toto vše je totiž účinné až prokázáním povinnosti platit, tj. doručením zam-teli. Pokud ale platí v současné době výživné o své vlastní vůli, je pro něj výhodné dát vám to vědět. Srážka ze mzdy je potom menší, právě aby zbylo na poslání výživného.
   Ke srážce: ve vašem případě jde o nepřednostní pohledávku, na její výši jsme se již shodli - 2124 Kč. Přestože vám byla exekuce doručena později než dohoda o srážkách (půjčka), bude hrazena přednostně exekuce (§148 odst.2 zák. práce).
   Jen na okraj bych na vašem místě požadoval vrácení školného.

  • 5. 3. 2010 17:28

   ... (neregistrovaný) 94.138.99.---

   Re: exekuce poprvé
   Ke hrazení dalších dluhů nad rámec exekuce:
   Je zde jistá kolize mezi §148 odst.2 zák. práce (umožňuje nad rámec exekuce hradit další dluhy dlužníka) a §281 OSŘ (zakazuje provádět srážky ze mzdy ve větším rozsahu než v jakém obvykle stačí a jsou použity právě jen na exekuci).

   Tato kolize by se při striktním výkladu dala vyložit tak, že další dluhy lze sice hradit, ale pouze pokud exekučně vymáhaný dluh bude nižší než srážka ze mzdy. Po provedení srážky ze mzdy zam-telem musí zbytek dostat dlužník na ruku/účet, jelikož §281 OSŘ provádět srážky ve větším rozsahu zakazuje.
   Při volném výkladu by §148 odst.2 mohl stavět §281 OSŘ do pozice pouhého vyústění procesu výpočtu srážky ze mzdy započatém v §278 OSŘ, takže nad základní částku, která musí dlužníkovi zůstat, lze hradit další dlužníkovy závazky, na které má zam-ec sepsánu dohodu, která byla zam-teli doručena. Jak jsem pochopil z vašeho příspěvku, toto vám řekli na školení nebo napsali, teď nevím.

   Já jsem pro ten první - striktní výklad - provést srážku s tím, že provádění srážek nad rámec OSŘ se může v případě žaloby zam-ce obrátit proti zaměstnavateli. Nad rámec srážky ve prospěch exekuce bych zam-ci hradil pouze jen ty další dluhy, které by byly v mém zájmu. V mém zájmu by byly samozřejmě mé vlastní pohledávky za zam-cem a pohledávky výživného, u kterých hrozí odnětí zaměstnance z pracoviště. :-) Aby se na hrazení dalších dluhů nepohlíželo jako na "provádění srážky ve větším rozsahu než určuje OSŘ", nechal bych zam-ce podat písemnou žádost o každoměsíční poukázání určité částky na konkrétní účet, čímž bych zam-ci posloužil pouze jako pošta/banka pro transfer jeho peněz. Všechny ostatní dluhy (hlavně prehistorické dohody o srážkách ve prospěch nejrůznějších splátkových společností) nechť si hradí zam-ec ze zbytku své mzdy sám.

  • 8. 3. 2010 8:48

   jr (neregistrovaný) 93.99.142.---

   Re: exekuce poprvé
   Děkuji za vyčerpávající odpověď. Byla přesná, věcná a vyčerpávájící. Omlouvám se za svou nedokonalost, která Vás pobouřila. jr

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).