Hlavní navigace

Pracovní smlouva

 • (neregistrovaný)

  28. 6. 2010 9:31

  Dobrý den,prosím je pravda,že pokud je jeden z bodů PS - Zaměstnanec nesmí po dobu jednoho roku po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele.... má při dodržení zaměstnavatel povinnost platit tomuto bývalému zaměstnanci prům.měsíční mzdu? Případně jde to nějak obejít aby tím tento závazek nevznikl? Děkuji

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 28. 6. 2010 9:36

   Jitule (neregistrovaný)

   Re: Pracovní smlouva
   Zákoník práce § 310 KONKURENČNÍ DOLOŽKA
   (1) Byla-li sjednána dohoda, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, je součástí dohody závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti.
   (2) Dohodu podle odstavce 1 může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti uvedené v odstavci 1 by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost; jestliže byla se zaměstnancem sjednána zkušební doba (§ 35), je možné dohodu uzavřít nejdříve po uplynutí zkušební doby, jinak je dohoda neplatná.
   (3) Byla-li v dohodě podle odstavce 1 sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek uvedených v odstavci 1.
   (4) Zaměstnavatel může od dohody podle odstavce 1 odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.
   (5) Zaměstnanec může dohodu podle odstavce 1 vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti; dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
   (6) Dohoda podle odstavce 1 musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; to platí obdobně pro odstoupení od dohody a pro výpověď dohody podle odstavců 4 a 5.
   Od tohoto ustanovení se nelze odchýlit-viz. § 363 odst.2).

  • 28. 6. 2010 9:52

   js (neregistrovaný)

   Re: Pracovní smlouva
   Díky za odpověď,nemohla jsem si vzpomenout na název "Konkurenční doložka". Ještě pro blbé chápu to dobře, že vzniká závazek zaměstnavatele vůči zaměstnanci a nelze to nijak odvráti? (Chce to po mě šéf, tak jen abych mu to řekla na 100%.) Díky

  • 28. 6. 2010 9:59

   Jitule (neregistrovaný)

   Re: Pracovní smlouva
   Pokud by uzavřel konkurenční doložku a nedodržel zákonná ustanovení, pak by byla dohoda neplatná.
   Kdyby pak po zaměstnanci chtěl vymáhat škodu, mohl by se mu zaměstnanec akorád vysmát, že sice dohodu uzavřeli, ale není pro něj nikaj závazná.
   Šéfovi vytiskněte zmíněné paragrafy, případně pokud vám nebude věřit, ať se poptá právníků-i když mu řeknou to samé, má to větší váhu :O)

  • 28. 6. 2010 10:12

   Jitule (neregistrovaný)

   Re: Pracovní smlouva
   Také přeji hezký den!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).