Hlavní navigace

Daň darovací

 • (neregistrovaný) 81.19.35.---

  2. 5. 2011 13:16

  Dobrý den, mohla bych někde najít znění zákona o dani dědické, darovací a z převodu nem., který platil v roce 1993? Děkuji mnohokrát za radu.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 2. 5. 2011 13:19

   pája

   Re: Daň darovací
   zkuste sbírku zákonů MV- původní znění, v roce 1993 byly jen dvě novely -z.č.18/1993 a 322/1993, tak to můžete dohledat,jinak jsou spec.programy, kde to lze nastavit, ale ten já nemám,jen vím, že existují.

  • 2. 5. 2011 22:36

   Kristýna S. (neregistrovaný) 81.19.35.---

   Re: Daň darovací
   Jde mi asi o §19, potřebuji vědět, jaké bylo osvobození při darování peněžních prostř. u osob 1. skupiny. Děkuji.

  • 3. 5. 2011 7:50

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Daň darovací
   § 19 DDD ve znění účinném do 31.12.1993

   (1) Od daně dědické a daně darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí
   a) movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím prokazatelně nesloužily zůstaviteli nebo dárci k podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti a jestliže cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob I. skupiny 500 000 Kčs, u osob II. skupiny 60 000 Kčs, u osob III. skupiny 20 000 Kčs u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části ceny movitých věcí nebo podílu na těchto věcech nabývaných každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,

   b) vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území České a Slovenské Federativní Republiky, s výjimkou vkladů na běžných účtech, hotovosti v československé nebo zahraniční měně a cenných papírů v tuzemsku, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot uvedených pod písmenem b) nepřevyšuje u osob I. skupiny 500 000 Kčs, u osob II. skupiny 60 000 Kčs a u osob III. skupiny 20 000 Kčs u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části tohoto movitého majetku nebo jeho podílu nabývaného každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky.

   (2) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v odstavci 1 v písmenu a) a v písmenu b) posuzují samostatně.

   (3) Od daně dědické a daně darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud zůstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu pověřeným v České a Slovenské Federativní Republice, příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společné domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity, a která nebyla československým státním občanem, je-li zaručena vzájemnost.

   (4) Osvobození od daně dědické uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) se poskytne jen za předpokladu, že poplatník tyto věci a hodnoty řádně uvede v daňovém přiznání.

  • 3. 5. 2011 12:48

   Kristýna S. (neregistrovaný) 81.19.35.---

   Re: Daň darovací
   Prosím, ještě jestli se mnou budete mít trpělivost, bych potřebovala to samé ale platné v roce 1996 a 1997. Mockrát děkuji a omlouvám se.

  • 3. 5. 2011 13:04

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Daň darovací
   Do 27.8.1997
   (1) Od daně dědické a daně darovací je za podmínek dále uvedených osvobozeno nabytí

   a) movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zůstavitele nebo dárce, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob I. skupiny 1 000 000 Kč, u osob II. skupiny 60 000 Kč, u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části ceny movitých věcí nebo podílu na těchto věcech nabývaných každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,

   b) vkladů na účtech u bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžních prostředků v české nebo cizí měně a cenných papírů v tuzemsku, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených z bezpodílového spoluvlastnictví manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, pokud úhrnná částka všech těchto hodnot nepřevyšuje u osob I. skupiny 1 000 000 Kč, u osob II. skupiny 60 000 Kč a u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka. Daň se vybere jen z té části movitého majetku nebo podílu na tomto majetku nabývaného každým nabyvatelem, která převyšuje uvedené částky,

   c) částky, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením stávají předmětem dědictví.

  • 3. 5. 2011 13:05

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Daň darovací
   (2) U jednoho poplatníka se podmínky pro osvobození uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) posuzují samostatně.

   (3) Od daně dědické a daně darovací jsou dále osvobozena nabytí movitého majetku, pokud zůstavitel nebo dárce byl zástupcem cizího státu pověřeným v České republice, příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společné domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem České republiky, je-li zaručena vzájemnost.

   (4) Osvobození od daně dědické uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) se poskytne jen za předpokladu, že poplatník tyto věci a hodnoty uvede v daňovém přiznání.


   §19 DDD od 28.8.1997 do 30.4.2001
   v odst.1 přidáno
   d) jiného majetkového prospěchu nabytého na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi vlastníkem pozemku a bytovým družstvem nebo vlastníkem jednotky při úpravě práva k pozemku podle zvláštního předpisu.

  • 3. 5. 2011 13:41

   Kristýna S. (neregistrovaný) 81.19.35.---

   Re: Daň darovací
   Děkuji mnohokrát ještě jednou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).