Hlavní navigace

Veolia platební kalendář

 • (neregistrovaný) 86.49.126.---

  30. 8. 2011 11:09

  Dobrý den, dostali jsme DD-platební kalendář na vodné a stočné. Jedná se o roční zálohu. DPH si můžu uplatnit i na základě Platebního kalendáře, když jsme zálohu uhradili včas, tedy před datem splatnosti, že? Bohužel nemůžu nikde na tomto papíru najít DUZP, jenom datum vystavení a datum splatnosti. Děkuji za reakce.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 30. 8. 2011 20:48

   Wecernice (neregistrovaný) 83.208.143.---

   Re: veolia platební kalendář
   DPH ze zálohy si můžete uplatnit pokud vedete účetnictví. Datum UZP je potom datum té platby.

  • 30. 8. 2011 21:35

   Zdena R (neregistrovaný) 78.102.137.---

   Re: veolia platební kalendář
   Plátce, který nevede účetnictví, nemůže uplatnit nárok na odpočet?

  • 31. 8. 2011 7:49

   Wecernice (neregistrovaný) 83.208.143.---

   Re: veolia platební kalendář
   Podle pokynu D-300 K § 5 odst. 10

   Podle § 5 odst. 10 písm. b) zákona se nepostupuje např. v případě záloh na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, záloh na odběr elektrické energie, vodné a stočné, dodávky plynu a v případě nájemného placeného dopředu (pokud z uzavřené smlouvy nevyplývá, že se jedná o zálohu).

  • 31. 8. 2011 9:13

   V. (neregistrovaný) 77.240.96.---

   Re: veolia platební kalendář
   Jak nám pokyn k zákonu o daních z příjmů ovlivňuje zákon o DPH?

  • 31. 8. 2011 10:11

   W. (neregistrovaný) 83.208.143.---

   Re: veolia platební kalendář
   Tak jinak:


   Podku se rozdíl mezi příjmy a výdaji dle §10 zvyušuje o:

   (10) Rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o
   b) hodnotu záloh, které jsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uhrazených poplatníkem s příjmy podle § 7, který nevede účetnictví a výdaje uplatňuje podle § 24, poplatníkovi, který je spojenou osobou (§ 23), který vede účetnictví, s výjimkou záloh z titulu nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, nedošlo-li k vyúčtování celkového závazku v tom zdaňovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny.
   Je zřejmé, že pokud nevedu účetnictví zálohy si do nákladu dám až s vyúčtovací fakturou. A pokud si něco nemohu dát do nákladů neuvažovala bych ani že to dám do DPH. V případě Daňové evidence. Navíc DUZP je podle zákona o DPH den odečtu stavu z měřícího zařízení. §21 odst. 6 b)

  • 31. 8. 2011 10:18

   W. (neregistrovaný) 83.208.143.---

   Re: veolia platební kalendář
   Má plátce zálohy vždy nárok na odpočet daně na vstupu?
   Plátce, který zálohovou fakturu uhradí, by si měl ve vlastním zájmu ověřovat, zda platí zálohu příjemci, který je povinen přiznat daň k datu přijetí platby. Jedině v tomto případě má nárok na odpočet daně na vstupu u zálohové platby. Zákon o DPH (§ 21 odst. 2) uvádí, kterým plátcům daně (příjemcům zálohových plateb) vzniká povinnost přiznat daň až po uskutečnění zdanitelného plnění (dodání zboží, zhotovení díla atd. ). Tito plátci nemají povinnost přiznávat daň z plateb přijatých před datem uskutečnění zdanitelného plnění (z přijatých záloh).

  • 31. 8. 2011 10:25

   W. (neregistrovaný) 83.208.143.---

   Re: veolia platební kalendář
   Patří sem:
   Přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, vody a služeb souvisejících s nájmem plátci, kteří vedou účetnictví.
   Dodání zboží (včetně převodu nemovitostí) a poskytování služeb plátci, kteří nevedou účetnictví. Do této kategorie patří fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci a právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání, např. občanská sdružení, příspěvkové organizace atd.

   DPH a zálohy

   Plátce vede účetnictví Plátce, který nevede účto

   Povinnost příjemce zálohy
   přiznat daň na výstupu ANO NE
   Nárok plátce zálohy na
   odpočet daně na vstupu ANO NE

   Příklad

   Podnikatel, který vede daňovou evidenci, přijme 31.3.2011 zálohu na dodání zboží ve výši 50 000 Kč. Zboží v celkové hodnotě 119 000 Kč je dodáno 15.4.2011.

   K datu přijetí zálohy nevzniká podnikateli povinnost přiznat daň na výstupu a nesmí vystavit daňový doklad. Tato povinnost mu vznikne až v měsíci dubnu, kdy bylo zboží skutečně dodáno. Ke dni 15.4.2011 tedy přizná daň a vystaví daňový doklad na celkovou částku 119 000 Kč. Plátce zálohy si uplatní nárok na odpočet daně na výstupu rovněž v měsíci dubnu, po obdržení daňového dokladu.

  • 31. 8. 2011 10:42

   V. (neregistrovaný) 77.240.96.---

   Re: veolia platební kalendář
   Nevím, proč by n e s m ě l vystavit daňový doklad k záloze. Tohle už padlo dávno, teď si může vybrat. W, opsal/a jste část článku z roku 2008, jen jste přepsal/a rok 2008 na 2011. Takže doporučuji se podívat do aktuálního znění ZDPH.

   Původní článek z roku 2008 pro porovnání a nové znění ZDPH

   http://www.podnikatel.cz/clanky/zalohove-platby-z-pohledu-dane-z-pridane-hodnoty/

   ZDPH § 21/2
   http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d4.aspx

  • 31. 8. 2011 10:26

   V. (neregistrovaný) 77.240.96.---

   Re: veolia platební kalendář
   To by musela být firma, která si výdaje na základě zaplacené zálohy uplatňuje, spojenou osobou vůči společnosti Veolia. Jinak pro ní totiž výše uvedené neplatí.

   K možnosti odpočtu DPH - platební kalendář je daňovým dokladem dle § 28 / 9 ZDPH v případě včasného zaplacení.

   § 28 Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby
   (9) Platební kalendář, na němž je uveden rozpis plateb na předem stanovené období, je daňovým dokladem v případě, že osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, provádí platby před uskutečněním zdanitelného plnění. Platební kalendář musí obsahovat stejné náležitosti jako běžný daňový doklad s výjimkou údajů podle odstavce 2 písm. h).
   Datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty se na platebním kalendáři nevyžaduje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).