Hlavní navigace

České účetní standardy pro podnikatele

České účetní standardy
Číslo Název
001 Účty a zásady účtování na účtech
002 Otevírání a uzavírání účetních knih
003 Odložená daň
004 Rezervy
005 Opravné položky
006 Kursové rozdíly
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
008 Operace s cennými papíry a podíly
009 Deriváty
010 Zvláštní operace s pohledávkami
011 Operace s obchodním závodem podnikem
012 Změny vlastního kapitálu
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
014 Dlouhodobý finanční majetek
015 Zásoby
016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
017 Zúčtovací vztahy
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
019 Náklady a výnosy
020 Konsolidace
021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace
022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
023 Přehled o peněžních tocích
Aktualizace znění:
původní vydání ve Finančním zpravodaji 11–12/1/2003 jako bod 48.,
tiskové opravy ve Finančním zpravodaji 2–3/2004 jako bod 17 (č.j. 281/10 565/2004),
doplněné znění ve Finančním zpravodaji 6/2010 jako bod 22 (č.j. 28/115 874/2010–28),
doplněné znění ve Finančním zpravodaji 8/2010 jako bod 33 (č.j. 28/115 402/2010–28),
doplněné znění ve Finančním zpravodaji 9/2011 jako bod 16 (č.j. 28/107 410/2011–28) od 1. ledna 2012,
doplněné znění ve Finančním zpravodaji 9/2011 jako bod 17 (č.j. 28/107 410/2011–28) od 1. ledna 2013,
doplněné znění ve Finančním zpravodaji 1/2014 poř. č. 9–27, s. 12–35 (č.j. MF-123342/2013/28) od 1. ledna 2014.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).