Hlavní navigace

OT: Dodržujete zákon?

 • 62.168.35.---

  14. 5. 2015 12:33

  Jedna z vyhlášených absurdit roku 2015:

  Účtujete zaměstnanci náklady na pohonné hmoty? Stáváte se distributorem a musíte složit vysokou kauci
  Účtujete zaměstnanci náklady na pohonné hmoty? Stáváte se distributorem a musíte složit vysokou kauci
  Podle zákona o pohonných hmotách se společnost, která umožňuje svému zaměstnanci užívat vozidlo pro osobní potřebu a následně mu přeúčtovává náklady na nákup pohonných hmot, stává distributorem s povinností složit kauci 20 milionů korun. Pokud kauci nesloží, hrozí jí pokuta za porušení zákona ve výši až 20 milionů korun.

  Novela zákona č. 311/2006 (zákon o pohonných hmotách) z roku 2013.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 16. 5. 2015 10:16

   .. (neregistrovaný) 77.240.96.---

   Re: OT: Dodržujete zákon?
   Proplácet zaměstnanci PHM pouze za zúčtované služební cesty.

  • 16. 5. 2015 12:33

   v.e.n.d.y.

   Re: OT: Dodržujete zákon?
   Asi moc nerozumím, zaměstnanec má svěřeno služební auto i pro soukromé účely a měsíčně vykazuje soukromé km, za které mu já pak vystavím daňový doklad za PHM a on zaplatí do pokladny. Přidaňujeme samozřejmě i 1% do mezd. Za veškeré natankované PHM přijde fa od CCS, tak jak proplácet zaměstnanci PHM jen za služební cesty?

  • 16. 5. 2015 14:19

   .. (neregistrovaný) 77.240.96.---

   Re: OT: Dodržujete zákon?
   V případě, že se zaměstnanci proplaci PHM, spotřebované ve služebním vozidle pro služební účely. V poslední době jsem se ve firmách s Vámi uváděným postupem nesetkala.

  • 26. 5. 2015 12:24

   Dáňa (neregistrovaný) 213.180.34.---

   Re: OT: Dodržujete zákon?
   Vyjádření právníka:

   K Vašemu dotazu, zda je přeúčtovávání nákladů na pohonné hmoty zaměstnancům za jejich soukromé cesty služebními vozidly distribucí pohonných hmot dle zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, uvádíme následující:

   I. Distribuce pohonných hmot

   Distributorem pohonných hmot je podle ustanovení § 2 písm. j) zákona o pohonných hmotách osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou

   i) prodeje pohonných hmot z čerpací stanice;
   ii) prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.

   Distributor pohonných hmot má mj. povinnost registrovat se u příslušného celního úřadu a složit kauci ve výši 20.000.000 Kč.

   Dne 21.02.2014 zveřejnila celní správa informační stanovisko, z nějž vyplývá, že přeúčtovávání nákladů na pohonné hmoty je distribucí pohonných hmot (stanovisko naleznete v příloze tohoto e-mailu). S autorkou stanoviska, paní Ing. Kotenovou, jsme telefonicky celou situaci diskutovali. Bylo nám sděleno, že dle jejího názoru je distribucí pohonných jakýkoliv prodej pohonných hmot mimo čerpací stanici. Za prodej pohonných hmot je tak třeba považovat i přeúčtování nákladů na pohonné hmoty zaměstnanci.

  • 26. 5. 2015 12:26

   Dáňa (neregistrovaný) 90.182.181.---

   Re: OT: Dodržujete zákon?
   pokračování
   II. Novela zákona o pohonných hmotách provedená zákonem č. 234/2013 Sb.

   Se stanoviskem celní správy se neztotožňujeme, a to z následujících důvodů:

   a. Gramatický výklad ustanovení § 2 písm. j) zákona o pohonných hmotách

   Ustanovení § 2 písm. j) zákona o pohonných hmotách stanovuje, že „distributorem pohonných hmot je osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice“.

   Gramatickým výkladem tak lze dojít k závěru, že distributorem pohonných hmot není osoba, pokud prodává pohonné hmoty, které zakoupila na čerpací stanici (a nikoliv v rafinerii nebo u distributora pohonných hmot).

   b. Komparativní výklad ustanovení § 2 písm. j) zákona o pohonných hmotách

   Výše uvedený závěr podle gramatického výkladu je možné podpořit srovnáním se zněním ustanovení § 2 písm. j) zákona o pohonných hmotách platném do 30.09.2013. Dle tohoto znění je „distributorem pohonných hmot osoba, která prodává pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje pohonných hmot na čerpací stanici“. Z ustanovení je zřejmé, že za distribuci se považuje jakýkoliv prodej pohonných hmot mimo čerpací stanici.

   Pokud by zákonodárce chtěl ponechat původní obsah distribuce s tím, že za distribuci se i nadále považuje veškerý prodej pohonných hmot mimo prodeje na čerpací stanici, zcela jistě by nedošlo ke změně spojení „na čerpací stanici“ za spojení „z čerpací stanice“ a tím i ke změně smyslu ustanovení.

  • 26. 5. 2015 12:27

   Dáňa (neregistrovaný) 90.182.181.---

   Re: OT: Dodržujete zákon?
   c. Teleologický (účelový) výklad ustanovení § 2 písm. j) zákona o pohonných hmotách

   Účelem novely zákona o pohonných hmotách provedené zákonem č. 234/2013 Sb. bylo zabránit daňovým únikům při tzv. karuselových obchodech s pohonnými hmotami. V těchto obchodech se mezi účelově založenými společnostmi prodávaly pohonné hmoty se záměrem vyinkasovat od státu daň z přidané hodnoty a zároveň žádnou daň neodvést. Zákonem č. 234/2013 Sb. byly přijaty takové změny zákona o pohonných hmotách, aby distribuci pohonných hmot mohly provozovat pouze společnosti, které splní povinnosti stanovené zákonem (např. získání koncese, ustanovení odpovědného zástupce, složení kauce).

   Dalším účelem novely zákona o pohonných hmotách bylo snížit počet registrovaných distributorů (dle odhadu Ministerstva financí ČR a celní správy měla být až jedna třetina z 1700 registrovaných distributorů spícími společnostmi, které měly být využity pro podvody s prodejem pohonných hmot).

   Účelem novely zákona o pohonných hmotách proto rozhodně nebylo zařadit veškeré společnosti, které přeúčtovávají náklady na pohonné hmoty na jiné subjekty, mezi distributory pohonných hmot.

   Výklad ustanovení § 2 písm. j) zákona o pohonných hmotách ze strany celní správy je tak dle našeho názoru v rozporu s účelem zákona o pohonných hmotách ve znění zákona č. 234/2013 Sb.

  • 26. 5. 2015 12:27

   Dáňa (neregistrovaný) 90.182.181.---

   Re: OT: Dodržujete zákon?
   III. Připravovaná novela zákona o pohonných hmotách

   Dne 20.05.2015 byl Poslaneckou sněmovnou ČR ve 3. čtení schválen sněmovní tisk. č. 417, jehož obsahem je návrh zákona o změně zákona o pohonných hmotách. Tato novela reaguje na nález Ústavního soudu ČR, který s účinností od 01.07.2015 zrušil kauci ve výši 20.000.000 Kč z důvodu její nepřiměřenosti. Dle názoru Ústavního soudu ČR by měl zákon o pohonných hmotách při určování kauce přihlížet k velikosti distributora pohonných hmot. Aby nedocházelo k diskriminaci malých distributorů, bylo třeba určit novou výši kauce.

   Návrh novely sice zachovává základní kauci ve výši 20.000.000 Kč, nicméně umožňuje některým distributorům pohonných hmot zažádat o sníženou kauci ve výši 10.000.000 Kč. Jedním ze základních kritérií pro přiznání nižší kauce je distribuce pohonných hmot v objemu nejméně 300.000 litrů za kalendářní čtvrtletí a nejvíce 3.000.000 litrů za kalendářní čtvrtletí.

   Společnosti přeúčtovávající náklady na pohonné hmoty svým zaměstnancům budou v drtivé většině případů dosahovat nižších objemů přeúčtovaných pohonných hmot než 300.000 litrů za kalendářní čtvrtletí. Proto pokud by tyto společnosti měly být považovány za distributory pohonných hmot, bylo by nelogické, aby byly tyto společnosti povinny skládat vyšší kauci než společnosti, které se distribucí pohonných hmot reálně zabývají.

  • 26. 5. 2015 12:28

   Dáňa (neregistrovaný) 90.182.181.---

   Re: OT: Dodržujete zákon?
   IV. Přeúčtovávání nákladů na pohonné hmoty zaměstnancům

   Pokud budeme nahlížet na přeúčtovávání nákladů na pohonné hmoty zaměstnancům v širších souvislostech, je zřejmé, že přeúčtovávání nákladů na pohonné hmoty nelze považovat za prodej pohonných hmot. Přeúčtování nákladů na pohonné hmoty zaměstnanci je kompenzací nákladů, které společnosti Docter Optics s.r.o. vznikly v souvislosti s tím, že zaměstnanec použil vozidlo společnosti Docter Optics s.r.o. pro svou soukromou cestu. Reálně k žádnému prodeji pohonných hmot nedochází.

   I s ohledem na výše uvedené považujeme stanovisko celní správy za nesprávné.

   V. Shrnutí a doporučení

   Podle výkladu zákona o pohonných hmotách ze strany celní správy je každý prodej pohonných hmot mimo čerpací stanici distribucí pohonných hmot. Podle tohoto výkladu by byla společnost Docter Optics s.r.o. považována za distributora pohonných hmot s povinností složit kauci ve výši 20.000.000 Kč.

   Dle vyjádření paní Ing. Kotenové z celní správy by celní správa při zjištění, že jakákoliv společnost přeúčtovává pohonné hmoty na zaměstnance bez registrace k distribuci pohonných hmot, uložila takové společnosti pokutu (dle ustanovení § 9 odst. 10 písm. a) zákona o pohonných hmotách je možné za tento správní delikt uložit pokutu až do výše 20.000.000 Kč).

   Výklad zákona o pohonných hmotách ze strany celní správy považujeme za chybný, protože jde proti smyslu zákona. Přeúčtovávaní nákladů na pohonné hmoty zaměstnancům není distribucí pohonných hmot, ale získání náhrady za majetek společnosti spotřebovaný zaměstnanci.

   Riziko, že by byla společnost kontrolována ze strany celní správy ohledně distribuce pohonných hmot, je dle našeho názoru malé. Pokud by byla společnosti uložena pokuta za distribuci pohonných hmot bez příslušné registrace, vidíme dostatek argumentů pro její zrušení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).