Hlavní navigace

Místo plnění

 • (neregistrovaný) 83.136.204.---

  20. 1. 2014 8:51

  Dobrý den,
  zabývám se odbornými překlady do českého jazyka. Některé překlady jsou zadávány a placeny zahraničními komunikačními agenturami (z EU). Dosud jsem příjmy za tyto překlady zdaňoval úplně stejně jako překlady pro firmy a agentury se sídlem v ČR, protože tyto překlady považujeme, zadavatelé překladů i já, za služby vědecké, výchovné a vzdělávací, a tedy místo plnění je v ČR. Je to tak správně, nebo po mně finanční úřad může chtít, abych se stal osobou identifikovanou k dani? Protože nejsem plátce DPH, byla by to pro mě jen nepříjemná komplikace.
  Petr Bartošík

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 10. 2. 2014 10:56

   bez přezdívky

   Dobrý den pane Bartošíku,

   zda jste se stal identifikovanou osobou dle ustanovení § 6i zákona o DPH, bude vycházet z určení místa plnění u Vašich poskytovaných služeb.

   Podle ustanovení § 6i zákona o DPH platí, že osoba povinná k dani (zjednodušeně řečeno "podnikatel") se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH (= místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo).

   Na vzdělávací, kulturní či vědecké služby se ovšem vztahuje speciální ustanovení určující místo plnění – jde o ustanovení § 10b zákona o DPH, podle kterého:
   Místem plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je místo konání kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce, pokud jde o:
   a) službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním, nebo
   b) službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, osobě nepovinné k dani.

   Písm. b) tohoto ustanovení se na posuzovanou službu nevztahuje, jelikož je služba poskytována osobě povinné k dani - agenturám z EU.

   Zbývá tedy zodpovědět otázku, zda poskytujete službu „spočívající v oprávnění ke vstupu“. Z dotazu dovozuji, že jste překladatel a fakturujete odběrateli službu ve formě vypracovaných překladů čili fakturujete "překladatelskou službu", nikoliv „vstupenku/poplatek za účast na nějaké výše jmenované akci“.

   Hranice mezi určením místa plnění podle ustanovení § 9 odst. 1 a ustanovení § 10b zákona o DPH bývá v praxi někdy hodně nejasná.
   Avšak z Vašeho dotazu lze pravděpodobně odvodit, že jde o služby ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH. To by znamenalo, že místo plnění bude v některém státu EU podle sídla odběratele, a Vy budete služby fakturovat bez české DPH a DPH odvede odběratel podle předpisů konkrétního členského státu. Dále to pro Vás znamená povinnost zaregistrovat se jako identifikovaná osoba. Podle ustanovení § 6i zákona o DPH se identifikovanou osobou stáváte ode dne poskytnutí služby a navazující ustanovení § 97 zákona o DPH říká, že jste povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém jste se identifikovanou osobou stal, tj. fakticky do 15 dnů ode dne poskytnutí služby.

   Identifikované osoby nejsou plnohodnotnými plátci. Vzhledem k plněním vyplývajícím z kontraktů s osobami sídlícími v tuzemsku vystupuje identifikovaná osoba nadále jako neplátce. Identifikované osoby nemají nárok na odpočet daně na vstupu.

   Naopak i na identifikované osoby se vztahuje povinnost podávat daňová přiznání (pouze za období, ve kterém se uskutečnilo plnění, které je nutno vykázat, nepodává se tedy „nulové“ daňové přiznání) a rovněž podávat souhrnné hlášení, pokud se uskutečnilo plnění, které se do souhrnné hlášení musí uvádět. Právě dotazované služby se do souhrnného hlášení uvádějí.

   S pozdravem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).