Hlavní navigace

Odpočet na daních - darování krve a plasmy

 • (neregistrovaný) 93.153.31.---

  12. 3. 2015 10:42

  Dobrý den,

  prosily bychom s kolegyněmi o radu, která se blíže týká odpočtu ze základu daní při darech na zdravotnické účely.
  Za minulý rok má náš zaměstnanec 4x bezplatný odběr plné krve a 19x bezplatný odběr plasmy, přičemž na oba druhy daru má potvrzení z dárcovského centra.
  Našim dotazem je, zda-li se nepleteme při výkladu §15 ZDP: "Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.Jedním odběrem krve se rozumí odběr krve a jejích složek (např. plasmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných složek) provedený v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve.", a můžeme tedy uplatnit odpočet 2000 CZK za každý jednotlivý odběr, pakliže nepřesáhnou 15% ze základu daně.

  Děkujeme předem za radu.
  S podzdravem,
  Hasincová Libuše
  Plavec & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 12. 3. 2015 14:42

   autorka

   Dobrý den,

   ano, je to přesně tak. V ustanovení § 15 zákona o daních z příjmů se uvádí (znění účinnné od 1. 1. 2015): Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20000 Kč.

   V pokynu GFŘ D-22 se k ustanovení § 15 píše, že jedním odběrem krve dárce se rozumí odběr krve a jejích složek (např. plasmy, krevních destiček, kostní dřeně a jiných složek) provedený v jednom dni, a to i v případě odběru více složek krve. Dárci krve, který uplatňuje nezdanitelné části základu daně za zdaňovací období 2014 nepřísluší nárok na finanční ani jinou úhradu s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem (např. cestovní náklady), o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy (§ 32 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách). Od zdaňovacího období 2015 si mohou dárci krve uplatnit nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 1 zákona pouze v případě, že jim nebyly uhrazeny jiné než prokázané cestovní náhrady spojené s odběrem podle zákona o specifických zdravotních službách. Poskytnuté bezúplatné plnění prokáže poskytovatel dokladem, ze kterého musí být patrno, kdo je příjemcem bezúplatného plnění, hodnota bezúplatného plnění, předmět bezúplatného plnění, účel, na který bylo bezúplatné plnění poskytnuto, a datum poskytnutí.

   Daňový odpočet tedy není omezen počtem odběrů krve, které se pro daňové účely ocení výše uvedeným způsobem, avšak v úhrnu lze v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání odečíst maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně (do roku 2013 maximálně 10 %).

   S přáním příjemného dne  Dagmar Kučerová   

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).