Hlavní navigace

Výpověěd z prac.poměru daná zaměstnancem

 • (neregistrovaný) 86.49.12.---

  20. 7. 2007 15:59

  Podala jsem výpověď z pracovního poměru ke dni 31.7.07. Myslím, že se to tak dříve běžně psalo a zároveň jsem počítala s dvouměsíční výpovědní lhůtou dle ZP tedy s ukončením pracovního poměru 30.9.2007.Dostala jsem doporučený dopis z podniku, že výpověď je neplatná, protože výpověď podaná jak zaměstnancem tak zaměstnavatelem je dvouměsíční a výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení a končí posledního dne příslušného měsíce a že můj pracovní poměr bude ukončen dohodou k 31.8.2007.Jen se chci zeptat, kde tedy je pravda,protože jsem byla na poradě u paní,která pracuje v oblasti personalistiky a ona proti mému znění nic nenemítala a pojala by to tak, jak jsem já původně myslela. Moc děkuji za rady!

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 20. 7. 2007 16:47

   JiřinaH. (neregistrovaný) 85.119.90.---

   Re: Výpověěd z prac.poměru daná zaměstna
   Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná od prvního dne následujícího měsíce po doručení.Doručila jste ji s předstihem, takže vy máte pravdu.O dřívějším termínu skončení můžete být řeč, pokud se dohodnou obě strany. Jednostranně
   bez Vašeho souhlasu( bez písemně uzavřené dohody ) to nelze.
   Být Vámi, raději bych trvala na vyjasnění včas. Nebude-li s nimi řeč,
   mohli by Vám neprávem ukončit prac.poměr o měsíc dřív a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími . Musela byste pak podat žalobu
   na neplatné skončení a náhradu mzdy.

  • 20. 7. 2007 17:06

   Božena (neregistrovaný) 86.49.12.---

   Re: Výpověěd z prac.poměru daná zaměstna
   Trochu jste mě uklidnila,dívala jsem se na netu na nějaké vzory jen ještě jedna podstatná věc já jsem výpoveď formulovala takto:Dávám výpověď z praCOVNÍ poměru ke dni 31.7.2007...a očekávala jsem dvouměsíční lhůtu a možná právě uvedení toho datumu je ten velký problém, prosím ještě jednou o odpověď.Díky

  • 20. 7. 2007 17:18

   Jiřka (neregistrovaný) 88.101.130.---

   Re: Výpověěd z prac.poměru daná zaměstna
   Já myslím, že jde o nedorozumění a že zaměstnavatele opravdu spletlo to Vámi uvedené datum. To tam totiž bylo uvedeno úplně zbytečně, protože to není vůbec důležité. Takto se ve výpovědi ani neuvádí. Důležitý je den, kdy zaměstnavatel výpověď prokazatelně převzal - když ji převezme kdykoli v červenci (od 1. do 31.), začne výpovědní lhůta běžet od 1.8. Někteří zaměstnanci pravidla neznají a myslí si, že když takto formulují výpověď, že jimi určené datum platí jako den skončení pracovního poměru. A zaměstnavatel si možná myslel, že taky chcete skončit k 31.7. a proto Vám navrhl ukončit dohodou k 31.8.
   Vyjasněte si to s ním a vysvětlete mu, že jste měla na mysli klasickou výpověď, podanou v červenci a tím pádem pracovní poměr končí 30.9. Nebo ji raději napište znovu a postarejte se, ať ji do 31.7. prokazatelně převezme.

  • 22. 7. 2007 9:24

   jyx (neregistrovaný) 88.100.237.---

   Re: Výpověěd z prac.poměru daná zaměstna
   Ono nedorozumění muselo vzniknout , protože 31.7. není datum ničeho.

  • 20. 7. 2007 17:22

   JiřinaH. (neregistrovaný) 85.119.90.---

   Re: Výpověěd z prac.poměru daná zaměstna
   Podala jsem výpověď z pracovního poměru ke dni
   31.7.07. Myslím, že se to tak dříve běžně psalo a
   zároveň
   em počítala s dvouměsíční výpovědní lhůtou dle ZP
   edy
   čením prac pomu 30.9.2007.Dosta js
   oporuč dops z podni, že výpovje neplatná,
   rote výpoď podan jak zaměstn tak
   elem je dvouměsní a výpoví doba
   začíná
   prvnem
   alendářního měsíce následujícího po doručení a končí
   posledního dne příslušného měsíce a že můj pracovní
   ěr bude ukončen dohodou k 31.8.2007.Jen se chci
   dy je pravda,pro byla na
   radě

   paní,která pracuje v oblasti personalistiky a ona
   proti
   ji za rady!
   >>
   vědní doba je dvouměsíční a začíná od prvního dne
   jícího měsíce po doručí.Doruči jste ji s
   tihem, takže v mát prav.O dřívějm termín
   ení ete být řeč, pok se dohou obě
   any.
   nně
   ez Vašeho souhlasu( bez písemně uzavřené dohody ) to
   nelze.
   Být Vámi, raději bych trvala na vyjasnění včas.
   Nebude-li s nimi řeč,
   mohli by Vám neprávem ukončit prac.poměr o měsíc dřív
   a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími . Musela
   byste pak podat žalobu
   a neplatné skončení a náhradu mzdy.

   rochu jste mě uklidnila,dívala jsem se na netu na
   >nějaké vzory jen ještě jedna podstatná věc já jsem
   >výpoveď formulovala takto:Dávám výpověď z praCOVNÍ poměru ke
   >dni 31.7.2007...a očekávala jsem dvouměsíční lhůtu a
   >možná právě uvedení toho datumu je ten velký problém,
   >prosím ještě jednou o odpověď.Díky
   U podání výpovědi je podstatné, že je podána včas a že je formulována jako výpověď. Nemusí být uveden žádný paragraf ani to od kdy běží a do kdy má prac.poměr skončit.Takže o formální
   chybu u Vás ani nejde.Zo, že jste uvedla formulaci :k 31.7. si nesprávně vysvětlili, že chcete skončit 31.7. Vy jste tím asi chtěla "naznačit, že od 1.8. poběží výpovědní doba.". Horší by bylo, kdybyste svou výpověď
   formulovala jako "výpověď dohodou", což se skutečně často děje.
   (Doporučuji proto vždy jednoduché a srozumitelné : Dávám výpovědˇz pracovního poměru , datum jméno podpis).

  • 20. 7. 2007 18:15

   Laďa (neregistrovaný) 80.78.146.---

   Re: Výpověěd z prac.poměru daná zaměstna
   Souhlasím s Jiřkou, že šlo o nedorozumění a měla byste si to se zaměstnavatelem nejdříve vysvětlit. Postup zaměstnavatele si vysvětluji tím, že považoval (zřejmě mylně) vaši výpověď za neplatnou, a tak postupoval podle ZP, kde je uvedeno, že při neplatné výpovědi zaměstnance, pokud zaměstnavatel netrvá na dalším zaměstnávání, prac. poměr končí dohodou uplynutím výpovědní doby. Z toho mě vychází, že jste podala tu výpověď z červnovým datumem, pak by odpovídalo tomu jeho datumu do 31.8.2007. Pokud až v červenci, tak vás měl skutečně vyzvat k souhlasu s dohodou k 31.8.2007.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).