Hlavní navigace

Výklad definice bezúhonnosti v živ. zákoně

 • (neregistrovaný)

  21. 3. 2011 14:25

  Dobrý den,
  velmi prosím o názor, či radu. Snažím se založit volnou živnost v oblasti těžby dřeva, již týden vyběhávám všemožná potvrzení a souhlasy s místem podnikání a nakonec jsem se dostal do zdárného konce, avšak na úřadě mi sdělili, že mi ŽL nevydají z důvodu záznamu v rejstříku trestů (cca. týden předem jsem se ptal referenta na ŽL, zda bude tento problém překážkou, bylo mi řečeno že pokud jde o podmínku, neměl by to být problém).
  V RT mám podmíněný trest za úmyslné porušení §152 - Porušení autorského práva. Avšak chci se živit jako OSVČ v těžbě dřeva. Referent na úřadě mi sdělil, že problém je v tom, že se jedná o paragraf týkající se software, což je také činnost spadající do volné živnosti a tak přesto nejede vlak ŽL na těžbu dřeva mi nevydají. Posouzení rozsudku provedl další referent Živnostenského úřadu s výsledkem, že s tímto nelze živnost volnou získat, avšak třeba řemeslná by problém nebyl.
  Já o tu živnost opravdu stojím, nejde mi do hlavy proč je podmínka za autorské právo fatální problém pro založení živnosti pro těžbu dřeva. V Živnostenském zákoně je bezúhonnost definována takto §6odst.2:
  "Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena"
  A zde je jasně napsáno, že bezúhonný nejsem pokud spáchám a budu odsouzen za čin spáchaný v souvislosti s podnikáním, nebo s předmětem podnikání. Já jsem ale čin spáchal před 4mi lety, vesměs šlo zejména o Windows na PC bez licence a nikdy jsem nepodnikal. Autorské právo dále přeci nesouvisí s podnikáním v těžbě dřeva, avšak jde prý o to, že těžba dřeva je spolu s 80ti dalšími živnostmi na stejném listě jako výroba software k čemuž se už může autorské právo vztahovat.
  Můžete prosím poradit zda se dá proti tomuto výkladu nějakým způsobem bránit, či je výklad zákona tak jak jej vykládají na živnostenském úřadě správně, mnohokrát děkuji za reakce.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 23. 3. 2011 11:09

   tomas.dlask (neregistrovaný)

   Dobrý den,
   odpověď zjišťujeme u odborníků na živnostenském úřadě.

   Pěkný den

  • 23. 3. 2011 14:33

   tomas.dlask (neregistrovaný)

   Dobrý den,

   vkládáme odpověď z Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

   Bezúhonnost je jednou ze všeobecných podmínek provozování živnosti a její splnění je tedy pro získání živnostenského oprávnění bezpodmínečně nutné, přitom za bezúhonnou se dle § 6 odst. 2 živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

   Novelou živnostenského zákona zákonem č. 130/2008 Sb., účinnou od 01.07.2008, byla zřízena
   jedna živnost volná s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“, tzn., že podnikatel, který má tuto živnost ohlášenu, má právo provozovat všech 80 oborů činností, jež tvoří obsah této živnosti. Osoba z Vašeho dotazu (dále pro přehlednost „ohlašovatel“) hodlá provozovat těžbu dřeva, čemuž odpovídá obsahová náplň oboru č. 1 živnosti volné „Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost“. Ohlašovatel byl ovšem odsouzen pro spáchání shora uvedeného úmyslného trestného činu spočívajícího pravděpodobně v nelegálním šíření produktů MS Windows, což může mít souvislost s oborem živnosti volné č. 56 „Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“.

   Z uvedeného vyplývá, že ohlašovatel musí mít k provozování těžby dřeva živnostenské
   oprávnění k provozování živnosti volné s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“. Tento předmět podnikání je sice značně široký, ale vzhledem k tomu, že bezúhonnost, jako všeobecná podmínka provozování živnosti, je nedělitelná, nelze ji vztahovat pouze na jednotlivé obory živnosti volné, ale na celý její předmět, tzn. že pokud při ohlášení živnosti je zjištěno, že ohlašovatelem spáchaný trestný čin souvisí s konkrétním jedním oborem činnosti živnosti volné, souvisí tudíž s jejím předmětem a ohlašovatel nesplňuje podmínku bezúhonnosti pro živnost volnou jako takovou. Uvedené koresponduje i se skutečností, že podnikatel disponující živnostenským oprávněním pro živnost volnou může vykonávat kterýkoliv z oborů, jež jsou jejím obsahem.

   Na podkladě těchto skutečností je zřejmé, že byla-li v případě ohlašovatele živnostenským
   úřadem zjištěna souvislost jím spáchaného trestného činu s oborem činnosti č. 56 živnosti volné („Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“), vyplývá z ní i souvislost s předmětem podnikání, který ohlašuje, tudíž s předmětem podnikání živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“ a ohlašovatel tak skutečně nemůže naplnit podmínku bezúhonnosti pro živnost volnou jako takovou, včetně oboru činnosti č. 1 této živnosti - „Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost“.

   Závěrem je třeba upozornit, že shora uvedené je pouze obecným náhledem na problematiku,
   neboť konkrétními znalostmi předmětné věci KŽÚ nedisponuje. Pokud je ohlašovatel toho názoru, že příslušným živnostenským úřadem byla jeho záležitost chybně posouzena, lze mu doporučit, aby využil opravného prostředku a věc tak mohla být posouzena odvolacím správním orgánem.

   Hezký den

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).