Hlavní navigace

Náhrada mzdy od 1.1.2009

 • (neregistrovaný) 195.189.0.---

  25. 11. 2008 11:29

  Dočetla jsem se, že náhrady mzdy je za prvních 14 dnů nemoci a za první 3 pracovní dny náhrada nenáleží. Pokud tedy zaměstnanec, který pracuje po - pá, onemocní v pátek, nedostano zaplaceno pátek, pondělí a úterý? Děkuji za upřesnění.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 25. 11. 2008 11:34

   jitka (neregistrovaný) 85.70.15.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   ano, náhrady mzdy se týká pouze pracovních dní

  • 25. 11. 2008 11:43

   vera (neregistrovaný) 80.188.40.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   A jak to bude v případě, že pracovník má naplánované směny dejme tomu:

   5.1.
   6.1.
   8.1.
   9.1.
   13.1.
   14.1.

   neschopenku mi přinese od 2.1. schopen dejme tomu 15.1., to se zaplatí jen 9.+10.+13.??

  • 25. 11. 2008 11:47

   vera (neregistrovaný) 80.188.40.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   >>>Dočetla jsem se, že náhrady mzdy je za prvních 14 dnů
   >>>nemoci a za první 3 pracovní dny náhrada nenáleží.
   >>>Pokud tedy zaměstnanec, který pracuje po - pá,
   >>>onemocní v
   >>>pátek, nedostano zaplaceno pátek, pondělí a úterý?
   >>>Děkuji za upřesnění.
   >>ano, náhrady mzdy se týká pouze pracovních dní
   >
   >
   >A jak to bude v případě, že pracovník má naplánované
   >směny dejme tomu:
   >
   >5.1.
   >6.1.
   >8.1.
   >9.1.
   >13.1.
   >14.1.
   >
   >neschopenku mi přinese od 2.1. schopen dejme tomu
   >15.1., to se zaplatí jen 9.+13.+14.??

  • 25. 11. 2008 12:02

   vera (neregistrovaný) 80.188.40.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   sakryš, to bude vlastně týden úplně bez peněz, další tři dny taky skoro nic

  • 25. 11. 2008 12:51

   Hela (neregistrovaný) 195.189.0.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   A pokud jde nemoc z března do dubna v prvních 14-ti dnech, tak vycházet ze dvou průměrů na čtvrtletí? Děkuji za odpověď.

  • 25. 11. 2008 12:59

   romana (neregistrovaný) 194.145.182.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   ano, jelikož, pokud správně uvažuji, dostane náhradu mzdy ve 2.výplatních termínech (ve výplatě za březen za nemoc, co byla po část tohoto měsíce) a to máte jiný průměrný hodinový výdělek a ve výplatě za duben bude náhrada mzdy za nemoc, co byla po část dubna a to je už odlišný prům. výdělek než byl v březnu.... :-)

  • 25. 11. 2008 13:58

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Výše náhrady a její stanovení
   Při výpočtu náhrady mzdy při DPN se vychází z průměrného hodinového výdělku pro pracovněprávní účely vypočtený v souladu s § 351 a násl. ZP. Nutno upozornit na to, že průměrný výdělek se zjišťuje vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí z rozhodného období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud bude nemoc trvat tak, že v rámci prvních 14 kalendářních dnů DPN připadne čtvrtý, případně další pracovní den/dny do jednoho čtvrtletí a následující pracovní den/dny až do 14. kalendářního dne DPN do následujícího čtvrtletí, budou se pro výpočet náhrady mzdy při DPN používat 2 průměrné hodinové výdělky.
   Příklad:
   Předpokládejme, že zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby, která je rozvržena rovnoměrně do pěti pracovních dnů. DPN vznikne dne 23. 3. 2009 a bude trvat do 17. 4. 2009.
   Náhrada mzdy při DPN bude náležet od 26. 3. 2009 (tj. od 4. pracovního dne DPN) do 5. 4. 2009. Od 6. 4. 2009 bude náležet nemocenské za kalendářní dny až do ukončení pracovní neschopnosti. Pro výpočet náhrady mzdy při DPN bude za dobu od 26. 3. 2009 do 31. 3. 2009 použit průměrný výdělek platný k 1. 1. 2009 a pro výpočet náhrady mzdy za dobu od 1. 4. 2009 do 5. 4. 2009 průměrný výdělek platný k 1. 4. 2009. Doplňujeme, že náhrada mzdy bude poskytnuta jen za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny.
   Tento průměrný hodinový výdělek se dále upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského podle § 21 odst. 1 písm. a) ZNP s využitím tří redukčních hranic.

  • 25. 11. 2008 14:00

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Pro rok 2009 jsou stanoveny tyto redukční hranice:
   I.- 786 Kč, II.- 1 178 Kč, III.- 2 356 Kč
   Pro účely výpočtu náhrady mzdy při DPN se musí tyto redukční hranice vázané na kalendářní den převést na hodinové vynásobením koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. 786 x 0,175 = 137,55 Kč, 1 178 x 0,175 = 206,15 Kč, 2 356 x 0,175 = 412,30 Kč.
   S použitím těchto hodinových redukčních hranic se provede redukce průměrného hodinového výdělku takto:
   do výše první redukční hranice se započte 90 % průměrného hodinového výdělku, rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %, rozdíl mezi třetí a druhou redukční hranicí se započte ve výši 30 %, k částce průměrného hodinového výdělku nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
   137,55 x 90 % = 123,795 Kč, (206,15 - 137,55) x 60 % = 41,16 Kč, (411,30 - 206,15) x 30 % = 61,845 Kč. Maximální redukovaný průměrný výdělek činí: 123,795 + 41,16 + 61,845 = 226,80 Kč.
   Náhrada mzdy při DPN náleží od 4. pracovního dne ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku, tj. maximálně 226,80 x 60 % = 136,08 Kč za hodinu.
   Náhrada mzdy při nařízené karanténě náleží od 1. pracovního dne do 3. pracovního dne ve výši 25 % redukovaného průměrného hodinového výdělku, tj. maximálně 226,80 x 25 % = 56,70 Kč za hodinu, od 4. dne karantény náleží náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku, tj. maximálně 226,80 x 60 % = 136,08 Kč za hodinu.
   Hodinová náhrada mzdy se dále násobí počtem hodin, které zaměstnanec neodpracoval v období prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN. Takto zjištěná celková výše náhrady se zaokrouhlí buď na celé koruny nahoru tak, jako se zaokrouhluje mzda a plat (viz. 142 odst. 2 ZP) nebo se uplatní matematický způsob zaokrouhlení.

  • 25. 11. 2008 14:02

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Příklad:
   Zaměstnanec dosáhl průměrného hodinového výdělku 255,46 Kč. Výše průměrného výdělku spadne mezi druhou a třetí redukční hranici.
   Redukce se provede takto:
   částka do 137,55 Kč se započte ve výši 90 %, tj. 123,795 Kč. Rozdíl mezi druhou a první redukční hranicí se započte ve výši 60 %, tj. (206,15 - 137,55) x 60 % = 41,16 Kč. Částka přesahující druhou redukční hranici se započte ve výši 30 %, tj. (255,46 - 206,15) x 30 % = 14,793 Kč.
   Redukovaný průměrný výdělek činí: 123,795 + 41,16 + 14,793 = 179,748 Kč. Náhrada mzdy při DPN ve výši 60 %: 179,748 x 60 % = 107,849 Kč za hodinu.
   V případě, že by DPN trvala 14 kalendářních dnů a zaměstnanec neodpracoval 10 směn po 8 hodinách, přičemž za první tři pracovní dny mu náhrada nenáleží, bude výše náhrady mzdy činit (10 - 3) x 8 x 107,849 Kč = 6 039,54 Kč, po zaokrouhlení 6 040 Kč.
   Splatnost náhrady mzdy při DPN
   Náhrada mzdy při DPN je splatná se mzdou za příslušné období. Náhrada mzdy nebo platu se poskytuje na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské, a to v nejbližším výplatním termínu po předložení těchto dokladů. Zaměstnavatel musí stanovit, do kdy nejpozději před výplatním termínem je nutné doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu předložit, aby náhrada mzdy mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena. Pokud zaměstnanec předloží příslušné doklady později, poskytne zaměstnavatel náhradu při DPN až v následujícím výplatním termínu.
   Trvá-li DPN déle než 14 kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen vystavit zaměstnanci potvrzení o jejím trvání vždy ke 14. kalendářnímu dni.
   Jestliže zaměstnavatel v případě včasného předložení dokladů zaměstnancem nevyplatí zaměstnanci náhradu mzdy při DPN nebo její část ani do 15 dnů po uplynutí splatnosti (výplatní termín), může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 56 písm. b) ZP.

  • 25. 11. 2008 14:07

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy při DPN, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, náleží mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy při DPN připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.

   Náhradu mzdy při DPN lze dohodnout nebo stanovit i za první 3 pracovní dny DPN a nad rámec redukčních hranic. V takovém případě však nesmí výše náhrady připadající na 1 hodinu převýšit průměrný hodinový výdělek zaměstnance. Náhrada mzdy při DPN poskytnutá nad rámec zákonem stanovených podmínek podléhá zdanění a též se z ní odvádí zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Toto dobrovolné plnění musí plně hradit zaměstnavatel ze svých prostředků.

   Zákonná výše nebo výše dohodnutá nebo stanovená vnitřním předpisem se vždy snižuje o 50 % v případě, že DPN přivodil zaměstnanec:

   *
   zaviněnou účastí ve rvačce,
   *
   jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek,
   *
   při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

  • 25. 11. 2008 14:08

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Kontrola režimu dočasně práce neschopného
   Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán DPN, dodržuje v období prvních 14 dnů DPN stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou v § 56 odst. 2 písm b) ZNP, tj. zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení stanovených povinností zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu. Stejnopis tohoto záznamu musí zaměstnavatel doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době DPN a ošetřujícímu lékaři. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu.
   Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností v době prvních 14 dnů DPN, kdy má stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Pokud zaměstnanec v době prvních 14 dnů DPN porušil povinnosti vyplývající z režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy při DPN snížit nebo neposkytnout. Zaměstnavatel může též požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o provedení kontroly v době prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN včetně možnosti dát tomuto orgánu podnět ke kontrole důvodnosti trvání pracovní neschopnosti zaměstnance.

  • 25. 11. 2008 14:08

   jajka (neregistrovaný) 85.71.155.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   a jak to bude když má plánované směny od ut - po, tak se mu so a ne počítá jako pracovní den?

  • 25. 11. 2008 14:12

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   - výpočet náhrady mzdy při 11-ti resp. 12-ti hodinových směnách
   vzhledem k tomu, že náhrada mzdy se poskytuje za směny, dojde u zaměstnanců pracujících v těchto režimech k tomu, že jim bude v období prvních 14 kal. dnů poskytována v některých případech nižší náhrada mzdy než zaměstnancům pracujícím v režimu pondělí až pátek. Např. pokud bude harmonogram zaměstnance vypadat takto:
   5. 1. noční směna od 18,00 hod.
   6. 1. konec noční směny z 5. 1. v 6,00 hod. a nástup na další noční směnu v 18,00
   7. 1. konec noční směny z 6. 1. - volno
   8. 1. volno
   9. 1. denní směna od 6,00 do 18,00 hod.
   10. 1. denní směna od 6,00 do 18,00 hod.
   11. 1. volno
   12. 1. volno
   13. 1. noční směna od 18,00 hod.
   14. 1. konec noční směny z 13. 1. v 6,00 hod. a nástup na další noční směnu v 18,00
   15. 1. konec noční směny z 14. 1. - volno
   16. 1. volno
   17. 1. denní směna od 6,00 do 18,00 hod.
   18. 1. denní směna od 6,00 do 18,00 hod.
   19. 1. volno
   20. 1. volno
   21. 1. noční směna od 18,00 hod.
   atd...

  • 25. 11. 2008 14:13

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Pokračování -Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Jestliže by tento zaměstnanec onemocněl dne 5. 1., nenáležela by mu náhrada mzdy za směny, na které by nastupoval 5.1., 6.1. a 9.1., za směny, na které by nastupoval 10., 13., 14., 17. a 18. by obdržel náhradu mzdy za 60 hod. Pokud by ovšem onemocněl až od 7. 1. po odpracování své směny, běželo by u něho prvních 14 dnů PN od 8. 1. a náhrada mzdy by mu nenáležela za směny z 9., 10. a 13., za směny 14., 17., 18. a za 6 hodin dne 21. 1. by obdržel náhradu mzdy za celkem 42 hod. Zaměstnanec pracující v režimu pondělí až pátek po 8 hodinách by při plné 14. denní pracovní neschopnosti dostal náhradu mzdy vždy za 56 hodin (za 7 pracovních dnů po 8 hodinách). Je vidět, že u směnařů bude třeba si mnohdy začátek pracovní neschopnosti správně načasovat…

  • 25. 11. 2008 14:14

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Pokračování -Náhrada mzdy od 1.1.200
   UPOZORNĚNÍ: možná, že to vypadá pro směnaře (11 resp. 12 hodin) nevýhodně, ale je třeba počítat s tím, že jejich průměrný hodinový výdělek bude vyšší než u zaměstnanců s pracovní dobou pondělí až pátek, kteří mají týdenní pracovní dobu 40 hodin. Tím, že mají tito směnaři týdenní pracovní dobu pouze 37,5 hodiny, bude jejich průměrný hodinový výdělek vyšší díky tomu, že se bude dělit nižším počtem hodin. Např. zaměstnanec s měsíčním příjmem 20000 Kč a týdenní pracovní dobou 40 hod., má hodinový průměrný výdělek 115 Kč (20000:173,92 (tj. týdenní pracovní doba 40 x průměrný počet týdnů v průměrném roce 4,348). Zaměstnanec s týmž měsíčním příjmem má průměrný hodinový výdělek 122,66 Kč (20000:163,05 (tj. týdenní pracovní doba 37,5x4,348).

  • 25. 11. 2008 14:33

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Pokračování -Náhrada mzdy od 1.1.200
   Náhrada odměny u dohody o pracovní činnosti
   V případě, že zaměstnanec pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, přísluší mu za dobu prvních 14 kalendářních dnů DPN (karantény) náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 192 a 193 ZP. V dohodě o pracovní činnosti není zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu. Pro účely poskytnutí náhrady odměny z dohody o pracovní činnosti však zaměstnavatel musí předem stanovit rozvržení pracovní doby do směn. Jde o fiktivní rozvrh sjednaného rozsahu pracovní doby, podle kterého zaměstnanec nemusí konat práci, avšak který je nezbytný v případě DPN. Podle takového rozvrhu bude zaměstnanci vyplácena v případě DPN náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti.
   Obdobně se bude postupovat i u zaměstnance podle § 317 ZP, kdy zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje.
   V případě pružné pracovní doby náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu při DPN za průměrnou délku směny.
   Pro konto pracovní doby nejsou stanoveny žádné odchylky a platí, že náhrada mzdy při DPN přísluší jen za dny, na které zaměstnanci připadla směna podle stanoveného rozvrhu směn.

  • 25. 11. 2008 14:16

   jajka (neregistrovaný) 85.71.155.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Asi jsem to špatně napsala zaměstnanci pracují od út- po tahem 11h a když bude nemocen v tomto období, tak so, ne mu proplatím( mám pracovt) jako náhradu mzdy v nemoci? Takže út,st,čt nic, pá, so, ne, po náhrada?

  • 25. 11. 2008 14:34

   Hela (neregistrovaný) 195.189.0.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   A jsk je to s náhradou mzdy u SD a PID? Děkuji.

  • 25. 11. 2008 14:49

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Stejně, je třeba pohlídat podpůrčí dobu.
   Podpůrčí doba.
   Podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. V odůvodněných případech a při splnění zákonem podmínek může být podpůrčí doba prodloužena maximálně o dalších 350 kalendářních dnů.
   U poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí pojištěná činnost. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů poskytování dávky. Pokud například poživatel starobního důchodu, který má uzavřen pracovní poměr na celý rok 2009, vyčerpá při opakovaných nemocech nebo při jedné dlouhodobé nemoci v tomto roce plných 70 kalendářních dnů, a opět onemocní, nebude mu již vznikat nárok na náhradu mzdy při DPN.
   Pokud vznikla DPN ode dne, kdy již zaměstnanec celou směnu odpracoval, začne běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN následujícím kalendářním dnem. Takto bude posuzován i případ, kdy zaměstnanec odpracuje celou směnu a poté je v tomto dni hospitalizován ve zdravotnickém zařízení. Odpracuje-li zaměstnanec jen část své směny, začíná běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN již tímto dnem.

  • 25. 11. 2008 14:56

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   - nesmí být vyčerpána podpůrčí doba
   Podpůrčí doba činí 380 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti (70 dnů u SD a PID). V případě vzniku PN u zaměstnance, který má k datu vzniku PN vyčerpáno 374 kal. dnů, bude náležet náhrada mzdy pouze za pracovní dny v období 6 kal. dnů od vzniku PN. Pochopitelně, že náhrada bude poskytnuta až od 4. pracovního dne PN.
   - náhrada může být poskytnuta, pokud pracovní poměr trvá
   tzn., že pokud dne 29. 1. 2009 onemocní zaměstnanec, který má sjednán pracovní poměr na dobu určitou do 31. 1. 2009, nedostane vyplacenu náhradu mzdy, protože jeho pracovní poměr končí již za 3 dny a ty jsou neplacené. Mohl by dostat nemocenskou, pokud by tato pracovní neschopnost trvala déle než 14 kalendářních dnů. Stejně tak by nedostal náhradu mzdy zaměstnanec, který by onemocněl v ochranné době, protože již jeho pracovní poměr netrvá. Opět by mohl dostat od 15. dne PN nemocenské.
   - jak se bude postupovat v případě, že pracovní neschopnost vznikla v den, kdy měl zaměstnanec směnu již odpracovanou
   podle § 192 odst. 1 ZP v případě vzniku PN v den, kdy má zaměstnanec již směnu odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů PN pro účely poskytování náhrady mzdy následujícím kalendářním dnem.
   - jak se bude postupovat v případě, že pracovní neschopnost vznikla v den, kdy zaměstnanec odpracoval část své směny a poté byl týž den uznán práce neschopným
   pokud zaměstnanec odpracoval část pracovního dne a poté šel k lékaři, který jej uznal od tohoto dne práce neschopným, obdrží tento zaměstnanec mzdu za odpracovanou část pracovního dne a za zbytek dne nedostane nic, ale jedná se již o první pracovní den PN, za který náhrada mzdy nenáleží. Pokud by se jednalo o karanténu, náležela by náhrada mzdy ve výši 25% za poměrnou část pracovní doby i za tento den. Další dva pracovní dny karantény by náležela náhrada 25% průměrného výdělku a od 4. pracovního dne PN ve výši 60% průměrného výdělku.

  • 26. 11. 2008 8:09

   Hela (neregistrovaný) 195.189.0.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   >>A jsk je to s náhradou mzdy u SD a PID? Děkuji.
   >Stejně, je třeba pohlídat podpůrčí dobu.
   >Podpůrčí doba.
   >Podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode
   >dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
   >V odůvodněných případech a při splnění zákonem
   >podmínek může být podpůrčí doba prodloužena maximálně o
   >dalších 350 kalendářních dnů.
   >U poživatele starobního nebo plného invalidního
   >důchodu se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne
   >trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15.
   >kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70
   >kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí pojištěná
   >činnost. Píšete zde, že u SD a PID se vyplácí ND od 15. dne,
   ale jsou tedy jako ostatní zaměstnanci a v prvních 14. dnech náhrada mzdy? Děkuji za odpověď.

   Při více dočasných pracovních neschopnostech v
   >jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto
   >roce nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů poskytování
   >dávky. Pokud například poživatel starobního důchodu,
   >který má uzavřen pracovní poměr na celý rok 2009, vyčerpá
   >při opakovaných nemocech nebo při jedné dlouhodobé
   >nemoci v tomto roce plných 70 kalendářních dnů, a opět
   >onemocní, nebude mu již vznikat nárok na náhradu mzdy
   >při DPN.
   >Pokud vznikla DPN ode dne, kdy již zaměstnanec celou
   >směnu odpracoval, začne běžet prvních 14 kalendářních
   >dnů trvání DPN následujícím kalendářním dnem. Takto
   >bude posuzován i případ, kdy zaměstnanec odpracuje celou
   >směnu a poté je v tomto dni hospitalizován ve
   >zdravotnickém zařízení. Odpracuje-li zaměstnanec jen část své
   >směny, začíná běžet prvních 14 kalendářních dnů trvání
   >DPN již tímto dnem.

  • 26. 11. 2008 19:55

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Ano, jako ostatní zaměstnanci s náhradou mzdy v prvních 14.dnech nemoci.

  • 27. 11. 2008 10:38

   Laďa (neregistrovaný) 62.240.178.---

   Náhrada odměny u dohody o prac.činnosti
   V případě, že zaměstnanec pracuje na základě dohody o pracovní činnosti, přísluší mu za dobu prvních 14 kalendářních dnů DPN (karantény) náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 192 a 193 ZP. V dohodě o pracovní činnosti není zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu. Pro účely poskytnutí náhrady odměny z dohody o pracovní činnosti však zaměstnavatel musí předem stanovit rozvržení pracovní doby do směn. Jde o fiktivní rozvrh sjednaného rozsahu pracovní doby, podle kterého zaměstnanec nemusí konat práci, avšak který je nezbytný v případě DPN. Podle takového rozvrhu bude zaměstnanci vyplácena v případě DPN náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti. Např. pokud je se zaměstnancem sjednána DPČ tak, že zaměstnanec bude pracovat dle potřeb organizace, měl by zaměstnavatel určit „fiktivní“ rozvržení do směn pro účely náhrady mzdy – např. pondělí až pátek po 2,5 hodinách. Náhrada mzdy by potom náležela od 4. pracovního dne PN ve výši 60% průměrného výdělku, a to za 2,5 hodiny.
   Obdobně se bude postupovat i u zaměstnance podle § 317 ZP, kdy zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje.
   V případě pružné pracovní doby náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu při DPN za průměrnou délku směny.
   Pro konto pracovní doby nejsou stanoveny žádné odchylky a platí, že náhrada mzdy při DPN přísluší jen za dny, na které zaměstnanci připadla směna podle stanoveného rozvrhu směn.

  • 22. 12. 2008 9:59

   Milan (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Náhrada mzdy od 1.1.2009
   Ano-přesně tak

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).