Hlavní navigace

TZ nehm.maj. v roce pořízení

 • (neregistrovaný) 90.179.170.---

  16. 7. 2011 2:13

  U zařazeného nehmotného majetku (SW) nad 60. tis., když v roce pořízení dojde k modernizaci (rozšíření o nový modul), tak to TZ navyšuje pořizovací cenu nebo se do 40 tis. může dát do nákladů?

  A platí u TZ nehm. majetku, že co akce TZ to limit 40 tis., tj. že se hodnotí každá akce zvlášť a ne jako souhrn akcí jako u hmotného majetku?

  Pokud možno, prosím i o doložení § a zákonem. Děkuji.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 16. 7. 2011 21:00

   v.e.n.d.y.

   Re: TZ nehm.maj. v roce pořízení
   Zákon o daních z příjmů, §32a)
   (6) Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku; přitom za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24. Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 4, nejméně však
   a) audiovizuální díla po dobu 9 měsíců,
   b) software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců,
   c) nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou, do konce doby sjednané smlouvou,
   d) ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců.
   Dojde-li po ukončení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku20) s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč, jehož účetní odpisy byly uplatňovány jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 2, ke zvýšení pořizovací ceny na částku převyšující 60 000 Kč, odpisuje se tento nehmotný majetek ze vstupní ceny při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 jako nově pořízený nehmotný majetek; přitom odpisy pro účely tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy. Při prodloužení doby užívání práva sjednaného smlouvou na dobu určitou, zvýší poplatník o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu a pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo právo užívání prodlouženo, a to rovnoměrně bez přerušení do konce doby nově sjednaného práva užívání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).