Hlavní navigace

Problém s Fú-jak prosím reagovat?PROSÍM

 • (neregistrovaný)

  14. 5. 2015 12:00

  Dobrý den, moc prosím o vaši pomoc. S.r.o. podala přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, v listiné podobě, po domluvě s pracovnicí FÚ, jelikož nefungovalo nahrání v EPO2.
  Nyní přišla výzva, viz níže, paní si nevšimla, že je tam to přiznání v listinné podobě a posílá tuto výzvu, když jsem jí volala, tak říkala, že to byla její chyba, že si nevšimla, že tam to přiznání je a že měla rovnou poslat pokutu za podání DP v listinné podobě, nicméně s kolegyní prý mluvila a ta říkala, že jsem jí tehdy volala, ale že to je těžký prokázat Prý nemáme na tu výzvu reagovat a přijde nám pokuta. Mě to ale vrtá hlavou, paní asi nechce, aby se přišlo na její chybu, ale já přemýšlím, že na tuto výzvu zareaguji a přiznání v EPO 2 pošlu, co myslíte prosím vy (Přiznání bylo nulové)?: (výzva v druhé části komentáře)

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 14. 5. 2015 12:00

   Liinda (neregistrovaný) 193.85.73.---

   tady je výzva
   V Ý Z V A k podání Daňového tvrzení k dani z příjmů fyzických osob
   ze závislé činnosti Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 145 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád")
   v y z ý v á výše uvedený daňový subjekt k podání vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 v náhradnílhůtě do 15 dnů ode dne doručení této výzvy.
   O d ů v o d n ě n í :Shora uvedený správce daně tímto zahajuje podle ustanovení § 91 odst.1 daňového řádu vyměřovací řízení ve věci daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 u výše uvedeného daňového subjektu.Vzhledem k tomu, že daňový subjekt ke dni vydání tohoto rozhodnutí nepodal vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za shora uvedené zdaňovací období a zákonná lhůta pro jeho podání stanovená v § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v účinném znění, již uplynula, rozhodl správce daně tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.Lhůtu pro splnění úkonu v daňovém řízení požadovaného ve smyslu
   výroku tohoto rozhodnutí stanovil správce daně s ohledem na charakter a rozsah uložené povinnosti tak, aby mohla být splněna v souladu s obecně závaznými právními předpisy.P o u č e n í :
   Nebude-li vyhověno této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce
   daně vyměřit daň podle pomůcek nebo předpokládat, že daňový subjekt tvrdil v řádném daňovém tvrzení daň ve výši 0 Kč (§ 145 odst. 1 daňového řádu).Proti tomuto rozhodnutí se nelze samostatně odvolat (§ 109odst. 2 daňového řádu).Děkuji, Linda

  • 14. 5. 2015 12:43

   Libuše Vlasta (neregistrovaný) 77.240.96.---

   Re: tady je výzva
   Pokud by se k tomu postavila správkyně daně ve smyslu, že bylo podáno na papíru a přitom mělo být podáno elektronicky - tak by měla bez výzvy poslat pokutu 2.000,-Kč.
   Ale ona se k tomu postavila (dle mého názoru) co se pokuty týká, vlastně ve Váš prospěch. Jako kdyby jste nic nepodali.
   Raději bych nechala rozbor problému na erudovaném daňovém poradci. Otázkou je, zda sem paní Alen1 nahlédne :-)

  • 14. 5. 2015 12:52

   Liinda (neregistrovaný) 193.85.73.---

   Paní ALen1, co myslíte?
   Přesně tak, ale co teď s tím? Poslat, na základě výzvy?
   Lindaa

  • 14. 5. 2015 12:30

   iva. (neregistrovaný) 89.24.108.---

   Re: Problém s Fú-jak prosím reagovat?PRO
   Takže nejde o daňové přiznání, ale vyúčtování zálohové daně, že?
   I když jste podali "papír", měli jste postupovat podle § 71 odst. 3 DŘ - e-tiskopis.
   http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/sprava-dani-a-poplatku/danovy-rad/informace-e-tiskopis-5776
   Vy jste tam prostě jen zanesli "papír", na něm máte razítko podatelny a mysleli jste, že je hotovo?
   Chápu to správně?
   Úřednice si možná nevšimla, že tam "má papír" - ale pokud jste nepostupovali viz výše, pak jakoby ten papír nebyl.

  • 14. 5. 2015 12:42

   Liinda (neregistrovaný) 193.85.73.---

   Re: Problém s Fú-jak prosím reagovat?PRO
   Snažila jsem se toto vyúčtování nahrát přes EPO2, ale nešlo to, tak úřednice řekla, ať to pošlu poštou, čili jsem ho poslala. Jiná úřednice, co posílala výzvu, tam 2 měsíce nebyla a nevšimla si toho, že to tam je, tam poslala výzvu. Když jsem s ní mluvila po telefonu, tak říkala, že na výzvu nemám reagovat a přes EPO2 to už posílat nemusím, to se mi zdá ale divný...L.

  • 14. 5. 2015 12:43

   Libuše Vlasta (neregistrovaný) 77.240.96.---

   Re: Problém s Fú-jak prosím reagovat?PRO
   A prostudovala jste si dotčený § DŘ?

  • 14. 5. 2015 13:59

   Liinda (neregistrovaný) 193.85.73.---

   Re: Problém s Fú-jak prosím reagovat?PRO
   Ano, prostudovala...
   (1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky nebo daňové informační schránky. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)

   Ad1) lze učinit písemně, to mi evokue možnost, to zkrátka poslat písemně poštou, nebo se pletu?
   L.

   (3) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

  • 14. 5. 2015 14:05

   iva. (neregistrovaný) 89.24.108.---

   Re: Problém s Fú-jak prosím reagovat?PRO
   >
   >>A prostudovala jste si dotčený § DŘ?
   >Ano, prostudovala...
   >(1) Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo
   >datovou zprávou, která je podepsána opatřena uznávaným
   >elektronickým podpisem, nebo která je odeslána
   >prostřednictvím datové schránky nebo daňové informační
   >schránky. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)
   >
   >Ad1) lze učinit písemně, to mi evokue možnost, to
   >zkrátka poslat písemně poštou, nebo se pletu?
   >L.
   Jenže Vy, jako s.r.o. s povinnou datovou schránkou máte zákonnou povinnost komunikovat s FÚ elekronicky - a to můžete třemi způsoby podle § 71 odst. 3 DŘ.
   http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/povinna-elektronicka-komunikace-s-financni-spravou-se-rozsiruje-o-dalsi-subjekty-5566

   >
   >(3) Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci
   >daně za použití datové zprávy bez uznávaného
   >elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových
   >technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je
   >toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně,
   >potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným v odstavci
   >1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý
   >stav.
   No a přesně tohle jste neudělali.
   Měli jste to podat el.tiskopisem před daňový portál a do 5 dnů odnést papírově s podpisem (propiskou) na FÚ.

  • 14. 5. 2015 14:28

   Liinda (neregistrovaný) 193.85.73.---

   Re: Problém s Fú-jak prosím reagovat?PRO
   Však píšu, že to nešlo technicky nahrát...ale to není podstatou mého dotazu, ten byl, zda na výzvu reagovat a poslat znovu přes EPO2L.

  • 14. 5. 2015 15:37

   .. (neregistrovaný) 77.240.96.---

   Re: Problém s Fú-jak prosím reagovat?PRO
   Proč to nešlo?
   To nešlo ani ručně vyplnit formulář v EPO? Za celou dobu, kdy bylo možnost Vyúčtování podat v řádném termínu?

   Ptáte se, zda na Výzvu reagovat. Odpověď daňového poradce jste již obdrželi. Co ještě chcete víc? Samozřejmě, můžete se s Finanční správou soudit, jak je libo.

  • 14. 5. 2015 14:02

   Pavel Jirsa (neregistrovaný) 212.96.169.---

   Re: Problém s Fú-jak prosím reagovat?PRO
   Lindo,

   uposlechněte písemnou výzvu a podejte elektronicky.

   Na telefonáty neberte ohled.

   Držím palce.

   Hezký den!

  • 14. 5. 2015 23:54

   Liinda (neregistrovaný) 193.85.73.---

   Re: Problém s Fú-jak prosím reagovat?PRO
   Pavle, děkuji moc. Podám tedy přes EPO, jen jsem potřebovala zjistit, zda nezavařím paní na Fú nějaký problém a případně pak i naší firmě. Když podám na základě té výzvy, pokutu mi stejně mohou dát?
   Děkuji,
   Linda

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).