Hlavní navigace

Daňový bonus v rámci RZ

 • (neregistrovaný)

  18. 3. 2011 9:16

  Když v RZ na ř. 29 (rozdíl na daňovém bonusu) vyjde záporná částka, bude se tento řádek považovat za nulu, protože rozdíl se nevybírá? Nebo se při následném výpočtu doplatku/nedoplatku ze zúčtování přihlíží k tomuto zápornému znaménku?

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 18. 3. 2011 9:22

   M. (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Už se v tom ztrácím, zjišťuji, že pokud bude příjem zaměstnance nižší, než 48.000,- tak v tomto případě se bude řádek 29 (rozdíl na daňovém bonusu považovat za 0,- protože jak jsem již zmínila, rozdíl se nevybírá). Pokud ale bude příjem zaměstnance vyšší, než 48000, tak se k zápornému znaménku přihlíží.
   Je to tak?

  • 18. 3. 2011 10:05

   markov (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Pokud příjmy nedosáhly šestinásobku min. mzdy (48.000), na bonus není nárok - § 35c odst. 4.
   V případě ročního zúčtování na již vyplacené bonusy neztrácíte nárok (§35d odst. 6 poslední věta).
   Jen při podání daňového přiznání nárok ztrácíte - postup dle § 35c odst. 11 a 12.

  • 18. 3. 2011 10:43

   kviti75 (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Při RZ se stává, že je na ř. 29 (resp. ř.31b) záporná částka, na ř. 27 (31a) je pak částka přeplatku na dani o tento "minusový bonus" vyšší. Po jejich kompenzaci Vám na řádku 30 vyjde skutečný (a logický) přeplatek na dani.

  • 18. 3. 2011 10:54

   M. (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Ale když je na ř. 27 např. 55,- a na ř. -2670? Tak vyjde - 2615, ale k tomu nepřihlédnu a vyplatím 55,-.

  • 18. 3. 2011 10:55

   M. (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   >>>>>Když v RZ na ř. 29 (rozdíl na daňovém bonusu) vyjde
   >>>>>záporná částka, bude se tento řádek považovat za
   >>>>>nulu,
   >>>>>protože rozdíl se nevybírá? Nebo se při následném
   >>>>>výpočtu doplatku/nedoplatku ze zúčtování přihlíží k
   >>>>>tomuto
   >>>>>zápornému znaménku?
   >>>>Už se v tom ztrácím, zjišťuji, že pokud bude příjem
   >>>>zaměstnance nižší, než 48.000,- tak v tomto případě
   >>>>se
   >>>>bude řádek 29 (rozdíl na daňovém bonusu považovat za
   >>>>0,- protože jak jsem již zmínila, rozdíl se
   >>>>nevybírá).
   >>>>Pokud ale bude příjem zaměstnance vyšší, než 48000,
   >>>>tak
   >>>>se k zápornému znaménku přihlíží.
   >>>>Je to tak?
   >>>Pokud příjmy nedosáhly šestinásobku min. mzdy
   >>>(48.000), na bonus není nárok - § 35c odst. 4.
   >>>V případě ročního zúčtování na již vyplacené bonusy
   >>>neztrácíte nárok (§35d odst. 6 poslední věta).
   >>>Jen při podání daňového přiznání nárok ztrácíte -
   >>>postup dle § 35c odst. 11 a 12.
   >>
   >>Při RZ se stává, že je na ř. 29 (resp. ř.31b) záporná
   >>částka, na ř. 27 (31a) je pak částka přeplatku na
   >>dani
   >>o tento "minusový bonus" vyšší. Po jejich kompenzaci
   >>Vám na řádku 30 vyjde skutečný (a logický) přeplatek
   >>na
   >>dani.
   >Ale když je na ř. 27 např. 55,- a na ř.29 -2670? Tak
   >vyjde - 2615, ale k tomu nepřihlédnu a vyplatím 55,-.

  • 18. 3. 2011 10:47

   M. (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Dobře, ale když vyjde ř. 27 rozdíl na dani po sleve např. 2482,- a ř.29 rozdíl na daňovém bonusu - 682, tak přeplatek na dani po slevě bude 1800,- a to vlastně byl vyplacený daňový bonus vybrán.
   Když ale budu mít ř. 27 např. 55,- a řádek 29 např. -2670, tak se nic neodečítá a vrátí se 55,- (toto je příklad u zaměstnance s příjmy nižšími než 48000). Omlouvám se, ale už se v tom strašně plácám.

  • 18. 3. 2011 11:10

   markov (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Stáhněte si tady na liště v sekci Šablony tiskopis výpočtu, kam dosadíte vaše částky a můžete se přesvědčit o správnosti výpočtu.

  • 18. 3. 2011 11:16

   kviti75 (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Vratky při RZ si kontroluji tak, že sečtu nezd.částky (ŽP, PP...), zaokrouhlím na celé 100,- dolů a vypočtu 15%, to pak musí být s rozdílem cca 75,- - 120,- Kč (běžná vratka vzniklá zaokrouhlováním zákl.daně) shodné s vyšlou vratkou. Pokud je tam rozdíl větší, zjišťuji, zda nebyl zam. delší dobu nemocný apod. V tom měsíci mu totiž mohl být vyplacen i daň. bonus, ale při RZ už na něj vlastně "nemá nárok", protože mu daňové zvýh. stačí pokrýt celoroční daň, proto také může být na ř. 29 minus. (Beru v úvahu příjmy vyšší než 48.000,-)

  • 18. 3. 2011 12:23

   M. (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Moc prosím, můžete mi zkontrolovat? Stáhla jsem si odsud šablonu, ale vychází mi to jinak, než mzdovému programu.
   20) daň po slevě 0
   22) přeplatek na dani 181
   23 )nárok na daň. zvýhodnění 18373 (12*967+7*967)
   24) z tho sleva 0
   25) daňový bonus 0, protože měla příjem 35052 (menší než 48000)
   26) daň po slevě 0
   27) rozdíl na dani 181
   28) vyplacené bonusy 1139
   29) rozdíl na bonusu -1139
   30) doplatek 181
   31a) přeplatek na dani 181
   Je to tak???

  • 18. 3. 2011 12:36

   kviti75 (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Podle mě je to správně - vyplatíte pouze přeplatek na dani 181,-. Vyplacené měsíční bonusy jí zůstanou, vracet nic nebude ani nic, co se daňových bonusů týče, nedostane (méně než 48.000,-).

  • 18. 3. 2011 12:38

   M. (neregistrovaný)

   Re: Daňový bonus v rámci RZ
   Ve stažené šabloně mají chybu v tom, že neumožňuje do ř. 29 dopsat 0, pokud je příjem nižší než 48000,-

  • 18. 3. 2011 12:48

   JiřinaH. (neregistrovaný)

   Ne
   RZ na ř. 29 (rozdíl na daňovém bonusu) vyjde
   rná částka, bude se tento řádek považovat za
   ulu,
   ože rozdíl se nevybírá? Nebo se při následném
   čtu doplatku/nedoplatku ze zúčtování přihlíží k
   uto
   ornému znaménku?
   ztrácím, zjišťuji, že pokud bude příjem
   nce nižší, než 48.000,- tak v tomto případě
   se
   e řádek 29 (rozdíl na daňovém bonusu považovat za
   0,- protože jak jsem již zmínila, rozdíl se
   nevybírá).
   kud ale bude příjem zaměstnance vyšší, než 48000,
   ak
   k zápornému znaménku přihlíží.
   tak?
   kud příjmy nedosáhly šestinásobku min. mzdy
   48.000), na bonus není nárok - § 35c odst. 4.
   dě ročního zúčtování na již vyplacené bonusy
   eztrácíte nárok (§35d odst. 6 poslední věta).
   en při podání daňového přiznání nárok ztrácíte -
   ostup dle § 35c odst. 11 a 12.
   obře, ale když vyjde ř. 27 rozdíl na dani po sleve
   př. 2482,- a ř.29 rozdíl na daňovém bonusu - 682,
   ak
   eplatek na dani po slevě bude 1800,- a to vlastně
   yl vyplacený daňový bonus vybrán. Když ale budu mít ř. 27 např. 55,- a řádek 29 např.
   >>>-2670, tak se nic neodečítá a vrátí se 55,- (toto je
   >>>příklad u zaměstnance s příjmy nižšími než 48000).
   >Moc prosím, můžete mi zkontrolovat? Stáhla jsem si
   >odsud šablonu, ale vychází mi to jinak, než mzdovému
   >programu.
   >20) daň po slevě 0
   >22) přeplatek na dani 181
   >23 )nárok na daň. zvýhodnění 18373 (12*967+7*967)
   >24) z tho sleva 0
   >25) daňový bonus 0, protože měla příjem 35052 (menší
   >než 48000)
   >26) daň po slevě 0
   >27) rozdíl na dani 181
   >28) vyplacené bonusy 1139
   >29) rozdíl na bonusu -1139
   >30) doplatek 181
   >31a) přeplatek na dani 181
   >Je to tak???
   NE, sraženou zálohovou daň 181,- musíte použít v ř. 24.- to je daň. zvýhodnění. To znamená ,že pokud není 48000,- nevyplácí se
   BONUS( zbytek daň.zvýhodnění), ale daň.zvýhodnění(sleva) se použije.Tudíž Vám ve výsledku RZ nevyjde vratka 181.- ,ale nula.

  • 18. 3. 2011 12:56

   JiřinaH. (neregistrovaný)

   Re: Ne
   > RZ na ř. 29 (rozdíl na daňovém bonusu) vyjde
   >rná částka, bude se tento řádek považovat za
   >ulu,
   >ože rozdíl se nevybírá? Nebo se při následném
   >čtu doplatku/nedoplatku ze zúčtování přihlíží k
   >uto
   >ornému znaménku?
   >ztrácím, zjišťuji, že pokud bude příjem
   >nce nižší, než 48.000,- tak v tomto případě
   >se
   >e řádek 29 (rozdíl na daňovém bonusu považovat za
   >0,- protože jak jsem již zmínila, rozdíl se
   >nevybírá).
   >kud ale bude příjem zaměstnance vyšší, než 48000,
   >ak
   > k zápornému znaménku přihlíží.
   > tak?
   >kud příjmy nedosáhly šestinásobku min. mzdy
   >48.000), na bonus není nárok - § 35c odst. 4.
   >dě ročního zúčtování na již vyplacené bonusy
   >eztrácíte nárok (§35d odst. 6 poslední věta).
   >en při podání daňového přiznání nárok ztrácíte -
   >ostup dle § 35c odst. 11 a 12.
   >obře, ale když vyjde ř. 27 rozdíl na dani po sleve
   >př. 2482,- a ř.29 rozdíl na daňovém bonusu - 682,
   >ak
   >eplatek na dani po slevě bude 1800,- a to vlastně
   >yl vyplacený daňový bonus vybrán. Když ale budu mít ř.
   >27 např. 55,- a řádek 29 např.
   >>>>-2670, tak se nic neodečítá a vrátí se 55,- (toto je
   >>>>příklad u zaměstnance s příjmy nižšími než 48000).
   >>Moc prosím, můžete mi zkontrolovat? Stáhla jsem si
   >>odsud šablonu, ale vychází mi to jinak, než mzdovému
   >>programu.
   >>20) daň po slevě 0
   >>22) přeplatek na dani 181
   >>23 )nárok na daň. zvýhodnění 18373 (12*967+7*967)
   >>24) z tho sleva 0
   >>25) daňový bonus 0, protože měla příjem 35052 (menší
   >>než 48000)
   >>26) daň po slevě 0
   >>27) rozdíl na dani 181
   >>28) vyplacené bonusy 1139
   >>29) rozdíl na bonusu -1139
   >>30) doplatek 181
   >>31a) přeplatek na dani 181
   >>Je to tak???
   zálohovou daň 181,- musíte použít v ř.
   zvýhodnění. To znamená ,že pokud není
   00,- nevyplácí se
   NUS( zbytek daň.zvýhodnění), ale
   ýhodnění(sleva) se použije.Tudíž Vám ve výsledku RZ nevyjde tka
   > 181.- ,ale nula.

   Beru zpět, daň po slevě byla nula, tudíž vrácenou daň 181,- máte správně.

  • 18. 3. 2011 13:15

   M. (neregistrovaný)

   Re: Ne
   Děkuji všem za kontrolu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).