Hlavní navigace

Převedení na jinou práci

 • (neregistrovaný) 213.192.4.---

  3. 1. 2012 17:53

  Dobrý den. Pracuji ve firmě jako asistentka obchodního oddělení (zařazená jako THP)a to na zkrácený úvazek 5 hodin denně. V naší firmě nastala situace, kdy se rozjíždí nová linka a chybí lidé do výroby. ředitelka (má nadřízená) mi nařídila, aby jsem vypomáhala dočasně ve výrobě, že to budu mít zaplacené. Nebylo určeno však na jak dlouho a za jakou mzdu.Má zaměstnavatel právo bez písemného dodatku nebo písemné změny mě na jinou práci dočasně převést? výkladu zákoníku práce přesně nerozumím. Bydlím 25 km od místa kde jsem zaměstnaná, jsem vdaná, mám 5-ti letého syna. Školka se u nás otevírá v 6:45, dostanu se místními spoji do zaměstnání nejdříve na osmou ráno, aby jsem syna stihla dát do školky. Z nařízení nadřízené jsem pochopila, že budu v práci muset být od 6 ráno do nevidím. Jak se mohu proti tomuto bránit? Existuje vůbec v momentálním znění zákoníku práce nějaká obrana zaměstnance v tomto případě? Může mi vůbec zaměstnavatel také zaplatit přesčas? Potřebuji jiné školení BOZP? Děkuji všem za každou cennou radu. Upozorňuji, že ráda pracuji, nevadí mi když dočasně budu ve firmě vykonávat jinou práci. Zajímají mě možnosti jak mít vše správně doložené a hlavně zaplacené.
  Děkuji
  Jana Trefilová

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 3. 1. 2012 19:24

   bez přezdívky

   Dobrý den, převedení na jinou práci má poměrně jasná a striktní pravidla daná zákoníkem práce.
   Cituji celou pasáž ZP, která se problematiky týká:

   > Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení
   > § 41
   > Převedení na jinou práci
   > (1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,
   > a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
   > b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudekpřezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice19),
   > c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,
   > d) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,
   > e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,
   > f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudkuvydaného zařízením závodní preventivní péče uznán nezpůsobilým pro noční práci,
   > g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí,nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.
   > (2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci,
   > a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g),
   > b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,
   > c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právnímipředpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.
   > (3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedenímzaměs­tnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.
   > (4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.
   > (5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušenípráce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.
   > (6) Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.
   > (7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4.

   Co z toho vyplývá pro vás: zaměstnavatel vás nemůže bezdůvodně a bez vašeho souhlasu jen tak převést na jinou práci, pokud k tomu neexistují zákonem dané důvody. Každopádně také platí následující:

   > (7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání

   Musela by tedy, i pokud byste s převedením souhlasila, vzniknout nová smlouva nebo dodatek k ní. ZP je na vaší straně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).