Hlavní navigace

Kmenové listy

Společnost s ručením omezeným – rekodifikace práva od 1.1.2014

Od 1.1.2014 bude možné, aby podíl ve společnosti s ručením omezeným byl představován kmenovým listem – cenným papírem na řad.

Tato úprava se tedy nově přibližuje úpravě, která platila do 31.12.2013 jen u akciové společnosti, a to vtělení podílu na společnosti do cenného papíru. Na rozdíl od akcií ovšem nebude možné s kmenovými listy obchodovat na evropském regulovaném trhu nebo jakémkoliv jiném veřejném trhu.

Vydání kmenových listů není povinné, je pouze na vůli společníků, zda si jejich vydání upraví ve společenské smlouvě. Klíčovou informací ovšem je, že kmenový list může být vydán pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena ani podmíněna, podíl je pak převoditelný na řad (převést ho tedy můžete rubopisem a předáním kmenového listu novému nabyvateli). Jednoduše řečeno to tedy znamená, že společnost s ručením omezeným u těchto podílů ztrácí kontrolu nad jejich převodem, tedy je třeba vydání kmenových listů důkladně zvážit. Na rozdíl od podílu, který není představován kmenovým listem, u těchto již nebude třeba písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy, ale dostačující bude ústní forma převodu.

K účinnosti převodu kmenového listu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti.

Partnerka sekce, autorka textů:

činková

Mgr. Martina Činková, advokátka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).